Predica Papei la Liturghia pentru aniversarea Corpului Jandarmeriei din Vatican

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu ocazia aniversării a 200 de ani
a Corpului Jandarmeriei din Cetatea Vaticanului
duminică, 18 septembrie 2016

Lecturile biblice din această duminică ne prezintă trei tipuri de persoană: exploatatorul, înșelătorul și omul fidel.

Exploatatorul este cel despre care ne vorbește profetul Amos în prima lectură (cf. 8,4-7): este vorba despre o persoană cuprinsă de o formă maniacală de câștig, până acolo încât simte deranj și nesuferire față de zilele liturgice de odihnă, pentru că frâng ritmul frenetic al comerțului. Singura sa divinitate este banul, iar acțiunea sa este dominată de fraudă și de exploatare. Cei care suferă sunt mai ales cei săraci și cei lipsiți, reduși la sclavie și al căror preț este egal cu acela al unei perechi de sandale (v. 6).

Din păcate este un tip uman care se regăsește în orice epocă, și astăzi există atâția.

Înșelătorul este omul care nu are fidelitate. Metoda sa este să facă înșelătorii. Ne vorbește despre el Evanghelia cu parabola administratorului necinstit (cf. Lc 16,1-8). Cum a ajuns acest administrată până acolo încât să înșele, să fure de la stăpânul său? De la o zi la alta? Nu. Puțin câte puțin. Eventual dăruind într-o zi un bacșiș aici, în altă zi o mită acolo, și astfel puțin câte puțin se ajunge la corupție. În parabolă, stăpânul îl laudă pe administratorul necinstit pentru viclenia sa. Însă aceasta este o viclenie complet lumească și puternic păcătoasă și care face atâta rău! În schimb există o viclenie creștină, de a face lucrurile cu iscusință, dar nu cu spiritul lumii: a face lucrurile cinstit. Și acest lucru este bun. Este ceea ce spune Isus când invită să fim înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbeii: a pune împreună aceste două dimensiuni este un har al Duhului Sfânt, un har pe care trebuie să-l cerem. Și astăzi există atâția înșelători, corupți din aceștia… Pe mine mă uimește să văd cum corupția este răspândită peste tot.

Al treilea este omul fidel. Profilul omului fidel îl putem găsi în lectura a doua (cf. 1Tim 2,1-8). De fapt el este cel care-l urmează pe Isus, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți, a dat mărturia sa conform voinței Tatălui (cf. v. 5-6). Omul fidel este un om al rugăciunii, în dublul sens că se roagă pentru alții și se încrede în rugăciunea celorlalți pentru el, pentru a putea „o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea” (v. 2). Omul fidel poate merge cu fruntea sus.

Și Evanghelia ne vorbește despre omul fidel: unul care știe că este fidel fie în lucrurile mici fie în cele mari (cf. Lc 16,10).

Cuvântul lui Dumnezeu ne conduce la o alegere finală: „Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul și-l va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, iar pe celălalt îl va disprețui” (Lc 16,13). Înșelătorului îi place înșelăciunea și urăște onestitatea. Înșelătorului îi place mita, acordurile întunecate, acele acorduri care se fac în întuneric. Și lucrul cel mai rău este că el crede că este cinstit. Înșelătorului îi plac banii, îi plac bogățiile: bogățiile sunt un idol. Pe el nu-l interesează – cum spune profetul – să-i calce în picioare pe cei săraci. Sunt cei care au marile „industrii ale muncii sclave”. Și astăzi în lume munca sclavă este un stil de gestiune.

Iubiți frați, voi care astăzi celebrați misiunea voastră, care este misiunea voastră? Voi care astăzi celebrați 200 de ani de slujire, și împotriva înșelătoriei, împotriva înșelătorilor, împotriva exploatatorilor… Cu cuvintele sfântului Paul putem spune: „ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului” (1Tim 2,4). Misiunea voastră este evitarea de a se face lucrurile urâte ca exploatatorul și înșelătorul. Misiunea voastră este de a apăra și a promova onestitatea, și de atâtea ori rău plătiți. Eu vă mulțumesc pentru vocația voastră; vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți. Știu că de atâtea ori trebuie să luptați împotriva tentațiilor celor care vor „să vă cumpere”, și mă simt orgolios să știu că stilul vostru este să spuneți: „Nu, în asta nu mă amestec”. Vă mulțumesc pentru această slujire de două secole și îmi doresc pentru voi toți ca societatea Statului Vatican, ca Sfântul Scaun, de la ultimul până la cel mai mare, să recunoască slujirea voastră, o slujire care păzește, o slujire care încearcă nu numai să facă în așa fel ca lucrurile să meargă în modul corect, ci și să facă asta cu caritate, cu duioșie, și chiar riscând propria viață. Domnul să vă binecuvânteze pentru toate acestea. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 18.09.2016
Publicarea pe acest sit: 19.09.2016
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.