Predica Papei la Liturghia din noaptea de Crăciun

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia din noaptea de Crăciun
Bazilica San Pietro, 24 decembrie 2015

În această noapte strălucește o „lumină mare” (Is 9,1); peste noi toți strălucește lumina nașterii lui Isus. Cât sunt de adevărate și actuale cuvintele profetului Isaia pe care le-am ascultat: „Ai înmulțit bucuria, ai mărit veselia” (9,2)! Inima noastră era deja plină de bucurie pentru așteptarea acestui moment; acum, însă, acel sentiment este înmulțit și prisosește, pentru că promisiunea s-a împlinit, în sfârșit s-a realizat. Bucuria și veselia ne asigură că mesajul conținut în misterul acestei nopți vine într-adevăr de la Dumnezeu. Nu este loc pentru îndoială; să o lăsăm scepticilor care prin interogarea numai a rațiunii nu găsesc niciodată adevărul. Nu este spațiu pentru indiferență, care domină în inima celui care nu reușește să iubească, pentru că îi este frică să piardă ceva. Este alungată orice tristețe, pentru că pruncul Isus este adevăratul mângâietor al inimii.

Astăzi Fiul lui Dumnezeu s-a născut: totul se schimbă. Mântuitorul lumii vine să se facă părtaș de natura noastră umană, nu mai suntem singuri și abandonați. Fecioara ni-l oferă pe Fiul său ca început de viață nouă. Adevărata lumină vine să lumineze existența noastră, adesea închisă în umbra păcatului. Astăzi descoperim din nou cine suntem! În această noapte ne este făcut clar drumul care trebuie parcurs pentru a ajunge la țintă. Acum, trebuie să înceteze orice frică și spaimă, pentru că lumina ne indică drumul spre Betleem. Nu putem să rămânem inerți. Nu ne este permis să rămânem pe loc. Trebuie să mergem ca să-l vedem pe Mântuitorul nostru depus într-o iesle. Iată motivul bucuriei și al veseliei: acest Prunc s-a „născut pentru noi” ne este „dat nouă„, așa cum vestește Isaia (cf. 9,5). Unui popor care de două mii de ani parcurge toate drumurile lumii pentru a face părtaș pe fiecare om de această bucurie, îi este încredințată misiunea de a-l face cunoscut pe „Principele păcii” și a deveni instrumentul său eficace în mijlocul națiunilor.

Așadar, când auzim vorbindu-se despre nașterea lui Cristos, să rămânem în tăcere și să lăsăm ca să vorbească acel Prunc; să imprimăm în inima noastră cuvintele sale fără a ne abate privirea de la fața lui. Dacă îl luăm în brațele noastre și ne lăsăm îmbrățișați de El, ne va aduce pacea inimii care nu va avea niciodată sfârșit. Acest Prunc ne învață ce anume este cu adevărat esențial în viața noastră. Se naște în sărăcia lumii, deoarece pentru El și familia sa nu este loc la han. Găsește adăpost și sprijin într-un grajd și este depus într-o iesle pentru animale. Și totuși, din acest nimic, reiese lumina gloriei lui Dumnezeu. Pornind de aici, pentru oamenii cu inima simplă începe calea eliberării adevărate și a răscumpărării veșnice. Din acest Prunc, care are imprimate pe fața sa trăsăturile bunătății, milostivirii și iubirii lui Dumnezeu Tatăl, provine pentru noi toți discipolii săi, așa cum învață apostolul Paul, angajarea de „a respinge nelegiuirea” și bogăția lumii, pentru a trăi „cu înțelepciune, cu dreptate și cu evlavie” (Tit 2,12).

Într-o societate adesea îmbătată de consum și de plăcere, de belșug și lux, de aparență și narcisism, El ne cheamă la un comportament sobru, adică simplu, echilibrat, liniar, capabil să perceapă și să trăiască esențialul. Într-o lume care de prea multe ori este dură cu păcătosul și moale cu păcatul, există nevoia de a cultiva un puternic simț al dreptății, al căutării și punerii în practică a voinței lui Dumnezeu. În cadrul unei culturi a indiferenței, care ajunge adesea să fie nemiloasă, stilul nostru de viață să fie în schimb plin de milă, de empatie, de compătimire, de milostivire, luate în fiecare zi din fântâna rugăciunii.

Ca pentru păstorii din Betleem, fie ca și ochii noștri să se umple de uimire și minunare, contemplând în Pruncul Isus pe Fiul lui Dumnezeu. Și, în fața Lui, să izbucnească din inimile noastre invocația: „Arată-ne, Doamne, milostivirea ta și dă-ne mântuirea ta” (Ps 85,8).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.12.2015
Publicarea pe acest sit: 25.12.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.