Predica Papei la Liturghia din Madagascar

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată la Campusul diecezan
din Soamandrakiza, Antananarivo, Madagascar
duminică, 8 septembrie 2019

Evanghelia ne-a spus că „multă lume mergea după Isus” (Lc 14,25). Ca acele mulțimi care se îngrămădeau de-a lungul parcursului lui Isus, voi ați venit în număr mare pentru a primi mesajul său și pentru a merge după El. Dar voi știți bine că a merge în urma lui Isus nu este foarte odihnitor! Voi nu v-ați odihnit și mulți dintre voi chiar ați petrecut noaptea aici. De fapt, Evanghelia lui Luca amintește astăzi exigențele acestei angajări.

Este important de notat că aceste prescripții sunt date în cadrul urcării lui Isus la Ierusalim, între parabola ospățului în care invitația este deschisă tuturor (în special persoanelor refuzate care trăiesc pe străzi și în piețe, la răscruci) și cele trei parabole numite ale milostivirii, unde se organizează sărbătoarea atunci când ceea ce este pierdut este găsit, când acela care părea mort este primit, sărbătorit și redat vieții cu posibilitatea unui nou început. Fiecare renunțare creștină are semnificație numai în lumina bucuriei și a sărbătorii întâlnirii cu Isus Cristos.

Prima exigență ne invită să privim la relațiile noastre familiale. Viața nouă pe care Domnul ne-o propune pare incomodă și se transformă în nedreptate scandaloasă pentru cei care cred că accesul la Împărăția cerurilor se poate limita sau reduce numai la legăturile de sânge, la apartenența la un anumit grup, la un clan sau o cultură deosebită. Când „rudenia” devine cheia decisivă și determinantă a tot ceea ce este drept și bun, se ajunge să se justifice și chiar „să se consacre” unele comportamente care duc la cultura privilegiului și a excluderii (favoritisme, clientelisme, deci corupție). Exigența pusă de Învățătorul ne face să ne ridicăm privirea și ne spune: oricine nu este în măsură să-l vadă pe celălalt ca pe un frate, să se înduioșeze pentru viața sa și pentru situația sa, dincolo de proveniența sa familială, culturală, socială, „nu poate să fie discipolul meu” (Lc 14,26). Iubirea sa și dăruirea sa sunt un dar gratuit datorită tuturor și pentru toți.

A doua exigență ne arată cât de greu este a-l urma pe Domnul când vrem să identificăm Împărăția cerurilor cu propriile interese personale sau cu fascinația vreunei ideologii care ajunge să instrumentalizeze numele lui Dumnezeu sau religia pentru a justifica acte de violență, de segregare și chiar de ucidere, exil, terorism și marginalizare. Exigența Învățătorului ne încurajează să nu manipulăm Evanghelia cu reducționisme triste, ci să construim istoria în fraternitate și solidaritate, în respectarea gratuită a pământului și a darurilor sale împotriva oricărei forme de exploatare; cu îndrăzneala de a trăi „dialogul drept cale; colaborarea comună drept conduită; cunoașterea reciprocă drept metodă și criteriu” (Documentul despre fraternitatea umană, Abu Dhabi, 4 februarie 2019); necedând în fața ispitei anumitor doctrine incapabile să vadă crescând împreună grâul și neghina în așteptarea stăpânului secerișului (cf. Mt 13,24-30).

Și în sfârșit: cât de greu poate să fie a împărtăși viața nouă pe care Domnul ne-o dăruiește atunci când suntem încontinuu determinați să ne justificăm pe noi înșine, crezând că totul provine exclusiv de la forțele noastre și de la ceea ce posedăm; când cursa de a acumula devine zgârcită și apăsătoare – așa cum am ascultat în prima lectură – exacerbând egoismul și folosirea de mijloace imorale! Exigența Învățătorului este o invitație de a recupera amintirea recunoscătoare și de a recunoaște că, în loc de a fi o victorie personală, viața noastră și capacitățile noastre sunt rezultatul unui dar (cf. Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 55), țesut între Dumnezeu și atâtea mâini tăcute ale persoanelor ale căror nume nu vom ajunge să le cunoaștem decât la manifestarea Împărăției cerurilor.

Cu aceste exigențe, Domnul vrea să-i pregătească pe discipolii săi pentru sărbătoarea intrării năvalnice a Împărăției lui Dumnezeu, eliberându-i de acel obstacol distrugător, în definitiv una din cele mai rele sclavii: a trăi pentru ei înșiși. Este ispita de a se închide în propria lume mică ce ajunge să lase puțin spațiu altora: săracii nu mai intră, glasul lui Dumnezeu nu mai este ascultat, nu se mai bucură de bucuria dulce a iubirii sale, nu mai palpită entuziasmul de a face binele… Mulți, în această închidere, se pot simți aparent siguri, dar la sfârșit devin persoane resemnate, plângăcioase, fără viață. Aceasta nu este alegerea unei existențe demne și depline, aceasta nu este dorința lui Dumnezeu pentru noi, nu este viața în Duh care provine din inima lui Cristos înviat (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 2).

Pe drumul spre Ierusalim, Domnul, cu aceste exigențe, ne invită să ne ridicăm privirea, să ajustăm prioritățile și mai ales să creăm spații pentru ca Dumnezeu să fie centrul și fundamentul vieții noastre.

Să privim în jurul nostru: câți bărbați și femei, tineri, copii suferă și sunt complet privați de toate! Asta nu face parte din planul lui Dumnezeu. Cât de urgentă este această invitație a lui Isus de a muri pentru închiderile noastre, pentru individualismele noastre orgolioase pentru a lăsa ca spiritul de fraternitate – care provine din coasta deschisă a lui Cristos, de unde ne naștem ca familie a lui Dumnezeu – să triumfeze și fiecare să se poată simți iubit, pentru că este înțeles, acceptat și apreciat în demnitatea sa. „În fața demnității umane călcate în picioare adesea se rămâne cu brațele încrucișate sau se deschid brațele, neputincioși în fața forței întunecate a răului. Însă creștinul nu poate sta cu brațele încrucișate, indiferent, sau cu brațele deschise, fatalist, nu. Credinciosul întinde mâna, așa cum face Isus cu el” (Omilie cu ocazia Zilei Mondiale a Săracilor, 18 noiembrie 2018).

Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat ne invită să repornim la drum, să îndrăznim acest salt de calitate și să adoptăm această înțelepciune a dezlipirii personale ca bază pentru dreptatea și pentru viața fiecăruia dintre noi: pentru că împreună putem combate toate acele idolatrii care ne fac să focalizăm atenția noastră asupra siguranțelor înșelătoare ale puterii, carierei și banului și asupra căutarea gloriilor umane.

Exigențele pe care Isus le indică încetează să fie grele atunci când începem să gustăm bucuria vieții noi pe care El însuși ne-o propune: bucuria care se naște din faptul că El este primul care vine să ne caute la intersecțiile drumurilor, chiar și atunci când ne-am pierdut ca acea oaie sau acel fiu risipitor. Fie ca acest realism umil – este un realism, realism creștin – să ne determine să înfruntăm mari provocări și să vă dea vouă dorința de a face țara voastră frumoasă un loc în care Evanghelia să poată deveni viață, iar viața să fie spre mai marea glorie a lui Dumnezeu.

Să ne decidem și să ne însușim proiectele Domnului.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.09.2019
Publicarea pe acest sit: 08.09.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.