Predica Papei la Liturghia din Kinshasa

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Sfânta Liturghie de pe Aeroportul „Ndolo”
Kinshasa
, 1 februarie 2023

Bandeko, boboto [Fraților și surorilor, pace]
R/Bondeko [Fraternitate]
Bondeko [Fraternitate] R/Esengo [Bucurie]
Esengo, bucurie: bucuria de a vă vedea și de a vă întâlni este mare: am dorit mult acest moment care ne-a făcut să așteptăm un an. Mulțumesc pentru că sunteți aici!

Evanghelia tocmai ne-a spus că și bucuria discipolilor era mare în seara de Paște și că această bucurie a izbucnit „văzându-l pe Domnul” (In 20,20). În acel climat de bucurie și de uimire, Cel Înviat le vorbește discipolilor săi. Și ce anume le spune? Înainte de toate, două cuvinte: „Pace vouă!” (v. 19). Este un salut, dar este mai mult decât un salut: este un mandat. Pentru că pacea, acea pace vestită de îngeri în noaptea din Betleem (cf. Lc 2,14), acea pace pe care Isus a promis s-o lase discipolilor săi (cf. In 14,27), acum, pentru prima dată, este încredințată în mod solemn discipolilor. Pacea lui Isus, care ne este încredințată și nouă la fiecare Liturghie, este pascală: vine cu învierea, pentru că, mai întâi, Domnul trebuia să-i înfrângă pe dușmanii noștri, păcatul și moartea, și să reconcilieze lumea cu Tatăl; trebuia să simtă singurătatea noastră și abandonarea noastră, iadurile noastre, să îmbrățișeze și să umple distanțele care ne separau de viață și de speranță. Acum, fiind eliminate distanțele între cer și pământ, între Dumnezeu și om, pacea lui Isus este dată discipolilor.

Vatican Media

Așadar, să ne punem în pielea lor. În acea zi, erau complet doborâți de scandalul crucii, răniți înăuntru pentru că l-au abandonat pe Isus luând-o la fugă, dezamăgiți pentru epilogul vieții sale, temători să nu aibă același sfârșit. În ei erau sentimente de vină, frustrare, tristețe, frică… Ei bine, Isus proclamă pacea în timp ce în inima discipolilor este molozul, anunță viața în timp ce ei simt înăuntru moartea. Cu alte cuvinte, pacea lui Isus vine în momentul în care pentru ei totul părea terminat, în momentul cel mai neașteptat și nesperat, când nu existau breșe de pace. Așa face Domnul: ne uimește, ne întinde mâna când aproape ne scufundăm, ne ridică atunci când atingem capătul. Fraților, surorilor, cu Isus, răul nu învinge niciodată, nu are ultimul cuvânt niciodată. „De fapt, el este pacea noastră” (Ef 2,14) și pacea sa învinge întotdeauna. Așadar, noi, care suntem ai lui Isus, nu putem lăsa ca în noi să prevaleze tristețea, nu putem permite să se strecoare resemnarea și fatalismul. Dacă în jurul nostru se respiră acest climat, să nu fie așa pentru noi: într-o lume descurajată din cauza violenței și a războiului, creștinii fac asemenea lui Isus. El, aproape insistând, le-a repetat discipolilor: Pace, pace vouă! (cf. In 20,19.21); și noi suntem chemați să ne însușim și să spunem lumii acest anunț nesperat și profetic al Domnului, anunț de pace.

Dar, ne putem întreba, cum să păzim și să cultivăm pacea lui Isus? El însuși ne indică trei izvoare de pace, trei izvoare pentru a continua s-o alimentăm. Sunt iertarea, comunitatea și misiunea.

Să vedem primul izvor: iertarea. Isus le spune discipolilor săi: „Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate” (v. 23). Dar înainte de a le da apostolilor puterea de a ierta, îi iartă; nu în cuvinte, ci cu un gest, primul pe care Cel Înviat îl face în fața lor. El, spune Evanghelia, „le-a arătat mâinile și coasta” (v. 20). Adică arată rănile, le oferă lor, pentru că iertarea se naște din răni. Se naște atunci când rănile îndurate nu lasă cicatrici de ură, ci devin locul în care să se facă loc celorlalți și să se primească slăbiciunile lor. Atunci fragilitățile devin oportunități și iertarea devine calea păcii. Nu este vorba de a lăsa totul în urmă ca și cum n-ar fi fost nimic, ci de a deschide celorlalți propria inimă cu iubire. Așa face Isus: în fața mizeriei celui care l-a renegat și l-a abandonat, arată rănile și deschide izvorul milostivirii. Nu folosește multe cuvinte, ci deschide larg inima sa rănită, pentru a ne spune că el este mereu rănit de iubire pentru noi.

Fraților, surorilor, când vina și tristețea ne oprimă, când lucrurile nu merg, știm unde să privim: la rănile lui Isus, gata să ne ierte cu iubirea sa rănită și infinită. El cunoaște rănile tale, cunoaște rănile țării tale, ale poporului tău, ale ținutului tău! Sunt răni care ard, încontinuu infectate de ură și de violență, în timp ce medicamentul dreptății și balsamul speranței par să nu mai vină. Frate, soră, Isus suferă cu tine, vede rănile pe care le porți înăuntru și dorește să te consoleze și să te vindece, arătându-ți inima sa rănită. Dumnezeu repetă inimii tale cuvintele pe care le-a spus astăzi prin intermediul profetului Isaia: „Îl voi vindeca, îl voi călăuzi și îl voi copleși cu mângâieri” (Is 57,18).

Împreună credem astăzi că, avându-l pe Isus, există mereu posibilitatea de a fi iertați și de a reîncepe, precum și forța de a ne ierta mereu pe noi înșine, pe ceilalți și istoria! Cristos dorește asta: să ne ungă cu iertarea sa pentru a ne da pacea și curajul de a ierta la rândul nostru, curajul de a face o mare amnistie a inimii. Cât bine ne face să curățăm inima de furie, de remușcări, de orice supărare și invidie!

Preaiubiților, astăzi să fie momentul de har pentru a primi și a trăi iertarea lui Isus. Să fie momentul just pentru tine, care porți o povară grea în inimă și ai nevoie să fie luată de pe ea pentru a respira din nou. Și să fie momentul propice pentru tine, care în această țară te declari creștin, dar comiți violențe; ție îți spune Domnul: „Depune armele, îmbrățișează milostivirea”. Și tuturor râniților și oprimaților din acest popor le spune: „Nu vă temeți să puneți rănile voastră într-ale mele, plăgile voastre într-ale mele”. Să facem asta, fraților și surorilor; nu vă fie frică să luați Crucifixul de la gât și din buzunare, să-l luați în mâini și să-l duceți aproape de inimă pentru a împărtăși rănile voastre cu rănile lui Isus. Întorși acasă, luați și Crucifixul pe care-l aveți și îmbrățișați-l. Să-i dăm lui Cristos posibilitatea de a ne vindeca inima, să aruncăm în el trecutul, orice frică și suferință. Ce frumos este a deschide ușile inimii și cele ale casei la pacea sa! Și de ce să nu scrieți în camerele voastre, pe hainele voastre, în afara caselor voastre cuvintele sale: Pace vouă! Arătați-le, vor fi o profeție pentru țară, binecuvântarea Domnului asupra celui pe care-l întâlniți. Pace vouă: să ne lăsăm iertați de Dumnezeu și să ne iertăm între noi!

Acum să privim la al doilea izvor al păcii: comunitatea. Isus înviat nu se adresează fiecărui discipol în parte, ci îi întâlnește împreună: le vorbește la plural și încredințează primei comunități pacea sa. Nu există creștinism fără comunitate, așa cum nu există pace fără fraternitate. Dar ca o comunitate, încotro trebuie să se meargă, unde trebuie să se meargă pentru a găsi pacea? Să privim iar la discipoli. Înainte de Paște, mergeau în urma lui Isus, dar încă raționau în mod prea uman: sperau într-un Mesia cuceritor care îi va alunga pe dușmani, va face minuni și miracole, va mări prestigiul lor și succesul lor. Dar aceste dorințe lumești i-au lăsat cu mâinile goale, ba chiar au luat pacea comunității, generând discuții și opoziții (cf. Lc 9,46; 22,24). Și pentru noi există acest risc: a sta împreună, dar a merge înainte singuri, căutând atât în societate, cât și în Biserică puterea, cariera, ambițiile… Însă, astfel, se urmează propriul eu și nu Dumnezeul adevărat și se ajunge ca acei discipoli: închiși în casă, goi de speranță și plini de frică și dezamăgire. Dar iată că la Paște regăsesc calea păcii grație lui Isus, care suflă asupra lor și spune: „Primiți-l pe Duhul Sfânt” (In 20,22). Grație Duhului Sfânt nu vor mai privi la ceea ce îi dezbină, ci la ceea ce îi unește; nu vor mai merge în lume pentru ei înșiși, ci pentru alții; nu pentru a avea vizibilitate, ci pentru a da speranță; nu pentru a câștiga consensuri, ci pentru a dedica viața cu bucurie Domnului și celorlalți.

Fraților, surorilor, pericolul nostru este de a urma spiritul lumii și nu pe cel al lui Cristos. Și care este calea pentru a nu cădea în capcanele puterii și ale banului, pentru a nu ceda în fața diviziunilor, a lingușirilor carierismului care corodează comunitatea, a iluziilor false ale plăcerii și ale vrăjitoriei care ne închid în noi înșine? Ne sugerează asta Domnul tot prin profetul Isaia, spunând: „Sunt cu cel cu sufletul zdrobit și umilit ca să înviorez duhul celor umiliți” (Is 57,15). Calea este de a împărtăși cu săracii: iată cel mai bun antidot împotriva tentației de a ne diviza și de a deveni lumești. A avea curajul de a-i privi pe săraci și de a-i asculta, pentru că sunt membri ai comunității noastre și nu străini de șters din vedere și din conștiință. A deschide inima către ceilalți în loc de a o închide asupra propriilor probleme sau asupra propriilor vanități. Să repornim de la săraci și vom descoperi că toți împărtășim sărăcia interioară; că toți avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru a ne elibera de spiritul lumii; că umilința este măreția creștinului și fraternitatea este adevărata sa bogăție. Să credem în comunitate și, cu ajutorul lui Dumnezeu, să edificăm o Biserică goală de spiritul lumesc și plină de Duh Sfânt, liberă de bogății pentru noi înșine și plină de iubire fraternă!

Ajungem, în sfârșit, la al treilea izvor al păcii: misiunea. Isus le spune discipolilor: „Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi” (In 20,21). Ne trimite așa cum Tatăl l-a trimis pe el. Și cum l-a trimis Tatăl în lume? L-a trimis să slujească și să-și dea viața pentru omenire (cf. Mc 10,45), să manifeste milostivirea sa pentru fiecare (cf. Lc 15), să-i caute pe cei de departe (cf. Mt 9,13). Într-un cuvânt, l-a trimis pentru toți: nu numai pentru cei drepți, ci pentru toți. În acest sens, răsună iar cuvintele lui Isaia: „Pace, pace pentru cei de departe și pentru cei de aproape – spune Domnul” (Is 57,19). Celor de departe, înainte de toate, și celor de aproape: nu numai pentru ai „noștri”, ci pentru toți.

Fraților, surorilor, suntem chemați să fim misionari ai păcii și asta ne va da pace. Este o alegere: înseamnă a face loc tuturor în inimă, înseamnă a crede că diferențele etnice, regionale, sociale, religioase și culturale vin după aceea și nu sunt piedici; că ceilalți sunt frați și surori, membri ai aceleiași comunități umane; că fiecare este destinatar al păcii aduse în lume de Isus. Înseamnă a crede că noi creștinii suntem chemați să colaborăm cu toți, să frângem cercul violenței, să demontăm intrigile urii. Da, creștinii, trimiși de Cristos, sunt chemați prin definiție să fie conștiință de pace a lumii: nu numai conștiințe critice, ci mai ales martori de iubire; nu pretendenți ai propriilor drepturi, ci ale celor din evanghelie, care sunt fraternitatea, iubirea și iertarea; nu căutători ai propriilor interese, ci misionari ai iubirii nebune pe care o are Dumnezeu față de fiecare ființă umană.

Pace vouă, spune Isus astăzi fiecărei familii, comunități, etnii, cartier și oraș din această țară mare. Pace vouă: să lăsăm să răsune în inimă, în tăcere, aceste cuvinte ale Domnului nostru. Să le simțim că ne sunt adresate și să alegem să fim martori de iertare, protagoniști în comunitate, oameni în misiune de pace în lume.

Moto azalí na matoi ma koyoka [Cine are urechi pentru a înțelege] R/Avoka [Să înțeleagă]

Moto azalí na matema mwa kondima [Cine are inimă pentru a consimți]

R/Andima [Să consimtă]

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.02.2023
Publicarea pe acest sit: 01.02.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.