Predica Papei la Liturghia din Amman

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată pe
stadionul din Amman
sâmbătă, 24 mai 2014

În Evanghelie am ascultat promisiunea lui Isus făcută discipolilor: „Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna” (In14,16). Primul Mângâietor este însuși Isus; „celălalt” este Duhul Sfânt. Aici nu ne aflăm departe de locul în care Duhul Sfânt a coborât cu putere asupra lui Isus din Nazaret, după ce Ioan l-a botezat în fluviul Iordan (cf. Mt3,16), și astăzi mă voi duce acolo. Așadar, Evanghelia din această duminică, și chiar acest loc în care mulțumire fie lui Dumnezeu mă aflu pelerin, ne invită să medităm asupra Duhului Sfânt, asupra a ceea ce El săvârșește în Cristos și în noi, și ceea ce putem rezuma în acest mod: Duhul săvârșește trei acțiuni: pregătește, unge și trimite.

În momentul botezului, Duhul se așază asupra lui Isus pentru a-l pregăti pentru misiunea sa de mântuire; misiune caracterizată de stilul Slujitorului umil și blând, gata pentru împărtășire și pentru dăruirea totală de sine. Însă Duhul Sfânt, prezent încă de la începutul istoriei mântuirii, acționase deja în Isus în momentul zămislirii sale în sânul feciorelnic al Mariei din Nazaret, realizând evenimentul minunat al Întrupării: „Duhul sfânt te va umple, te va adumbri – îi spune îngerul Mariei – și tu vei naște un Fiu căruia îi vei pune numele Isus” (cf. Lc 1,35). După aceea, Duhul a acționat în Simeon și Ana în ziua prezentării lui Isus la templu (cf. Lc 2,22). Amândoi în așteptarea lui Mesia; amândoi inspirați de Duhul Sfânt, Simeon și Ana la vederea Pruncului intuiesc că este tocmai Așteptatul de tot poporul. În atitudinea profetică a celor doi bătrâni se exprimă bucuria întâlnirii cu Răscumpărătorul și se realizează într-un anumit sens o pregătire a întâlnirii dintre Mesia și popor.

Diferitele intervenții ale Duhului Sfânt fac parte dintr-o acțiune armonioasă, dintr-un unic proiect divin de iubire. De fapt, misiunea Duhului Sfânt este de a genera armonie – El însuși este armonie – și de a realiza pacea în diferitele contexte și între subiecții diferiți. Diversitatea de persoane și de gândire nu trebuie să provoace refuz și piedici, pentru că varietatea este mereu îmbogățire. De aceea, astăzi, să-l invocăm cu inimă arzătoare pe Duhul Sfânt, cerându-i să pregătească drumul păcii și al unității.

În al doilea rând, Duhul Sfânt unge. L-a uns interior pe Isus și îi unge pe discipoli, pentru ca să aibă aceleași sentimente ale lui Isus și astfel să poată asuma în viața lor atitudini care favorizează pacea și comuniunea. Cu ungerea Duhului, omenitatea noastră este însemnată de sfințenia lui Isus Cristos și ne face capabili să-i iubim pe frați cu aceeași iubire cu care Dumnezeu ne iubește. De aceea, este necesar să facem gesturi de umilință, de fraternitate, de iertare, de reconciliere. Aceste gesturi sunt premisă și condiție pentru o pace adevărată, solidă și durabilă. Să-i cerem Tatălui să ne ungă pentru ca să devenim pe deplin fii ai săi, tot mai conformi lui Cristos, pentru a ne simți cu toții frați și astfel să îndepărtăm de la noi supărări și dezbinări și să ne putem iubi frățește. Este ceea ce ne-a cerut Isus în Evanghelie: „Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna” (In 14,15-16).

Și în sfârșit Duhul Sfânt trimite. Isus este Trimisul, plin de Duhul Tatălui. Unși de același Duh, și noi suntem trimiși ca mesageri și martori ai păcii. Câtă nevoie are lumea de noi ca mesageri ai păcii, ca martori ai păcii! Este o necesitate pe care o are lumea. Și lumea ne cere să facem asta: să ducem pacea, să mărturisim pacea!

Pacea nu se poate cumpăra, nu se vinde. Pacea este un dar care trebuie căutat cu răbdare și construit „artizanal” prin gesturi mici și mari care implică viața noastră zilnică. Drumul păcii se consolidează dacă recunoaștem că toți avem același sânge și facem parte din neamul omenesc; dacă nu uităm că avem un unic Tată în cer și că suntem cu toții fiii săi, făcuți după chipul și asemănarea sa.

În acest spirit vă îmbrățișez pe voi toți: pe Patriarh, pe frații Episcopi, pe preoți, persoanele consacrate, pe credincioșii laici, pe atâția copii care astăzi primesc Prima Împărtășanie și pe rudele lor. Inima mea se îndreaptă și spre numeroșii refugiați creștini; și noi toți, cu inima noastră, să ne îndreptăm spre ei, spre numeroșii refugiați creștini care provin din Palestina, din Siria și din Irak: duceți familiilor și comunităților voastre salutul meu și apropierea mea.

Dragi prieteni, iubiți frați, Duhul Sfânt a coborât asupra lui Isus la Iordan și a început lucrarea sa de răscumpărare pentru a elibera lumea de păcat și de moarte. Lui să-i cerem să pregătească inimile noastre pentru întâlnirea cu frații dincolo de diferențele de idei, limbă, cultură, religie; să ungă toată ființa noastră cu untdelemnul milostivirii sale care vindecă rănile greșelilor, neînțelegerilor, controverselor; harul de a ne trimite cu umilință și blândețe pe cărările angajante dar rodnice ale căutării păcii. Amin!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.05.2014
Publicarea pe acest sit: 24.05.2014
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.