Predica Papei la Liturghia cu Misionarii Milostivirii

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu Misionarii Milostivirii
marți, 10 aprilie 2018

 

Am ascultat în cartea Faptele Apostolilor: „Apostolii dădeau mărturie cu multă putere despre învierea Domnului Isus și ei toți se bucurau de mult har” (Fap 4,33).

Totul pornește de la Învierea lui Isus: de la ea derivă mărturia apostolilor și, prin asta, sunt generate credința și viața nouă a membrilor comunității, cu stilul său evanghelic curat.

Lecturile de la Liturghia de astăzi scot bine în evidență aceste două aspecte inseparabile: renașterea personală și viața comunității. Și atunci, adresându-mă vouă, iubiți frați, mă gândesc la slujirea voastră pe care o desfășurați pornind de la Jubileul Milostivirii. O slujire care se mișcă în amândouă aceste direcții: în slujba persoanelor, pentru ca „să se renască de sus”, și în slujba comunităților, pentru ca să trăiască porunca iubirii cu bucurie și coerență.

Cuvântul lui Dumnezeu oferă astăzi în acest sens două indicații pe care aș vrea să le percep pentru voi, gândindu-mă tocmai la misiunea voastră.

Evanghelia amintește că acela care este chemat să dea mărturie despre Învierea lui Cristos trebuie el însuși, personal, „să se nască de sus” (cf. In 3,7). Altminteri ajungem să devenim ca Nicodim care, deși era învățător în Israel, nu înțelegea cuvintele lui Isus când spunea că pentru „a vedea împărăția lui Dumnezeu” trebuie „să ne naștem de sus”, să ne naștem „din apă și Duh” (cf. v. 3-5). Nicodim nu înțelegea logica lui Dumnezeu, care este logica harului, a milostivirii, prin care cel care devine mic este mare, cel care devine ultimul este primul, cel care se recunoaște bolnav este vindecat. Asta înseamnă a lăsa cu adevărat Tatălui, lui Isus și Duhului Sfânt primatul în viața noastră. Atenție: nu e vorba de a deveni preoți „obsedați”, ca și cum am fi depozitari ai vreunei carisme extraordinare. Nu. Preoți normali, simpli, blânzi, echilibrați, dar capabili să ne lăsăm regenerați constant de Duhul, docili față de forța sa, liberi interior – ba chiar de noi înșine – pentru că suntem mișcați de „vântul” Duhului care suflă unde vrea (cf. In 3,8).

A doua indicație se referă la slujirea adusă comunității: a fi preoți capabili de „a înălța” în „pustiul” lumii semnul mântuirii, adică Crucea lui Cristos, ca izvor de convertire și de reînnoire pentru toată comunitatea și pentru lumea însăși (cf. In 3,14-15). Îndeosebi, aș vrea să subliniez că Domnul mort și înviat este forța care creează comuniunea în Biserică și, prin Biserică, în întreaga omenire. A spus asta Isus înainte de Pătimire: „Când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine” (In 12,32). Această forță de comuniune s-a manifestat încă de la început în comunitatea din Ierusalim unde – așa cum atestă cartea Faptele Apostolilor – „Mulțimea celor care au crezut era o singură inimă și un singur suflet” (4,32). Era o comuniune care devenea împărtășire concretă a bunurilor, prin care „toate le aveau în comun” (v. 32) și „nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă” (v. 34). Însă acest stil de viață al comunității era și „contagios” spre exterior: prezența vie a Domnului Înviat produce o forță de atracție care, prin mărturia Bisericii și prin diferitele forme de anunțare a Veștii Bune, tinde să ajungă la toți, fără excepție. Voi, iubiți frați, puneți în slujba acestui dinamism și slujirea voastră specifică de Misionari ai Milostivirii. De fapt, fie Biserica fie lumea de astăzi au nevoie îndeosebi de Milostivire pentru ca unitatea voită de Dumnezeu în Cristos să prevaleze asupra acțiunii negative a celui rău care profită de atâtea mijloace actuale, în sine bune, dar care, folosite rău, în loc să unească dezbină. Noi suntem convinși că „unitatea este superioară conflictului” (Evangelii gaudium, 228), dar știm și că fără Milostivire acest principiu nu are forța de a se realiza în concretul vieții și al istoriei.

Iubiți frați, porniți din nou de la această întâlnire cu bucuria de a fi întăriți în slujirea Milostivirii. Întăriți înainte de toate în încrederea recunoscătoare că voi sunteți cei dintâi chemați să vă renașteți mereu din nou „de sus”, din iubirea lui Dumnezeu. Și în același timp întăriți în misiunea de a oferi tuturor semnul lui Isus „înălțat” de la pământ, pentru ca să fie comunitatea semn și instrument de unitate în mijlocul lumii.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 10.04.2018
Publicarea pe acest sit: 10.04.2018
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.