Predica Papei la Liturghia cu hirotonire de preoţi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu hirotonirea întru preoție
a 19 diaconi,
Bazilica San Pietro, 12 mai 2019

Predica pe care Sfântul Părinte a rostit-o în cursul celebrării euharistice este în substanță predica prevăzută pentru hirotonirea preoților, la care însă a adăugat câteva considerații proprii.

Frați și surori preaiubiți,

Acești fii ai noștri au fost chemați la ordinul prezbiteratului. Ne va face bine nouă tuturor să reflectăm cu atenție la ce slujire vor fi ridicați în Biserică. Așa cum știți bine, fraților, Domnul Isus este marele preot al Noului Testament; dar în El și întregul popor sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Cu toate acestea, între toți discipolii săi, Domnul Isus a voit să-i aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcția sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învățător, preot și păstor.

De fapt, după cum pentru aceasta El a fost trimis de Tatăl, tot așa i-a trimis la rândul său în lume mai întâi pe apostoli și apoi pe episcopi și pe succesorii lor, cărora în sfârșit i-au fost dați drept colaboratori preoții, care, uniți cu ei în slujirea sacerdotală, sunt chemați în slujba poporului lui Dumnezeu.

După atâția ani de reflecție – reflecția lor, reflecția superiorilor, a celor care i-au însoțit pe acest drum -, astăzi s-au prezentat pentru ca eu să le confer ordinul sacerdotal.

De fapt, ei vor fi configurați lui Cristos mare și veșnic preot, adică vor fi consacrați ca adevărați preoți ai Noului Testament și cu acest titlu, care îi unește în preoție cu episcopul lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu și vor prezida acțiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului, adică în Euharistie.

Cât vă privește pe voi, frați și fii preaiubiți, care urmează să fiți promovați la ordinul prezbiteratului, luați în considerare că exercitând slujirea învățăturii sacre veți fi părtași de misiunea lui Cristos, unic Învățător. Aceasta nu este o asociație culturală, nu este un sindicat. Voi veți fi părtași de slujirea lui Cristos. Împărțiți tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu, pe care voi înșivă l-ați primit cu bucurie. Și pentru aceasta citiți și meditați cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce ați citit, a învăța ceea ce v-ați însușit în credință, a trăi ceea ce ați învățat. Niciodată nu se poate face o omilie, o predică, fără multă rugăciune, cu Biblia în mână. Nu uitați de asta.

Așadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învățătura voastră: când vine din inimă și se naște din rugăciune, va fi atât de rodnică. Să fie bucurie și sprijin pentru credincioșii lui Cristos și parfumul vieții voastre: oameni de rugăciune, oameni de jertfă, pentru ca voi prin Cuvânt și exemplu să zidiți casa lui Dumnezeu, care este Biserica. Și voi veți continua astfel lucrarea sfințitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioșilor este făcută desăvârșită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea sfintelor taine. Fiți atenți în celebrarea Euharistiei. Așadar, recunoașteți ceea ce faceți. Imitați ceea ce celebrați, pentru ca participând la misterul morții și învierii Domnului, să purtați moartea lui Cristos în mădularele voastre și să umblați cu El în noutatea vieții. Domnul a voit să ne mântuiască în mod gratuit. El însuși ne-a spus: „Dați gratuit ceea ce ați primit gratuit”. Celebrarea Euharistiei este culmea gratuității Domnului. Vă rog, nu o murdăriți cu interese meschine.

Prin Botez veți agrega noi credincioși la poporul lui Dumnezeu. Cu sacramentul Pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii. Și aici mă opresc pentru a vă cere: vă rog, nu încetați să fiți milostivi. Milostivi precum Tatăl, așa cu Isus a fost milostiv cu noi, cu noi toți. Cu Untdelemnul sfânt veți da alinare bolnavilor. Să pierdeți timp în vizitarea bolnavilor și a celor infimi. Celebrând sfintele rituri și înălțând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă și de implorare, veți deveni glasul poporului lui Dumnezeu și al întregii omeniri.

Conștienți că ați fost aleși dintre oameni și constituiți în favoarea lor pentru a vă ocupa de cele ale lui Dumnezeu, exercitați în veselie și în caritate, cu sinceritate, opera sacerdotală a lui Cristos, tinzând mereu să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu și nu vouă înșivă. Bucuria sacerdotală se găsește numai pe aceste drum, căutând să-i fim plăcuți lui Dumnezeu care ne-a ales. În sfârșit, participând la misiunea lui Cristos, Cap și Păstor, în comuniune filială cu episcopul vostru, angajați-vă să-i uniți pe credincioși într-o unică familie. Iată apropierile proprii ale preotului: aproape de Dumnezeu în rugăciune, aproape de episcop care este părintele vostru, aproape de preoțime, de ceilalți preoți, ca frați, fără „a vă jupui” unul pe altul [a vorbi rău unii de alții], și aproape de poporul lui Dumnezeu. Să aveți mereu în fața ochilor exemplul Bunului Păstor, care n-a venit ca să fie slujit ci ca să slujească și ca să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 12.05.2019
Publicarea pe acest sit: 12.05.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.