Predica Papei la Liturghia cu hirotonire de preoţi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu hirotonirea întru preoție
a zece diaconi,
Bazilica San Pietro, 7 mai 2017

Fraților preaiubiți, acești fii și frați ai noștri au fost chemați la ordinul prezbiteratului. Să reflectăm la ce slujire vor fi ridicați în Biserică. Așa cum știți bine, fraților, Domnul Isus este marele preot al Noului Testament; dar în El și întregul popor sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Cu toate acestea, între toți discipolii săi, Domnul Isus a voit să-i aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcția sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învățător, preot și păstor. Au fost aleși de Domnul Isus nu pentru a face carieră, ci pentru a face această slujire.

De fapt, după cum pentru aceasta El a fost trimis de Tatăl, tot așa i-a trimis la rândul său în lume mai întâi pe apostoli și apoi pe episcopi și pe succesorii lor, cărora în sfârșit i-au fost dați drept colaboratori preoții, care, uniți cu ei în slujirea sacerdotală, sunt chemați în slujba poporului lui Dumnezeu.

După reflecție matură și rugăciune, acum urmează să ridicăm la ordinul prezbiterilor pe acești frați ai noștri, pentru ca în slujba lui Cristos Învățător, Preot, Păstor, să coopereze la edificarea Trupului lui Cristos, care este Biserica, în popor al lui Dumnezeu și templu sfânt al Duhului Sfânt.

De fapt, ei vor fi configurați lui Cristos mare și veșnic preot, vor fi consacrați ca adevărați preoți ai Noului Testament și cu acest titlu, care îi unește în preoție cu episcopul lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu și vor prezida acțiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului.

Cât vă privește pe voi, frați și fii preaiubiți, care urmează să fiți promovați la ordinul prezbiteratului, luați în considerare că exercitând slujirea învățăturii sacre veți fi părtași de misiunea lui Cristos, unic Învățător. Împărțiți tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu, pe care voi înșivă l-ați primit cu bucurie, de când erați copii. Citiți și meditați cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce ați citit, a învăța ceea ce v-ați însușit în credință, a trăi ceea ce ați învățat.

Așadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învățătura voastră, simplă, așa cum vorbea Domnul, care ajungea la inimă. Nu faceți omilii prea intelectuale și elaborate: vorbiți în mod simplu, vorbiți inimilor. Și această predică va fi adevărată hrană. Și să fie bucurie și sprijin pentru credincioși și parfumul vieții voastre, deoarece cuvântul fără exemplul vieții nu folosește, mai bine să vă întoarceți înapoi. Viața dublă este o boală urâtă, în Biserică.

Așadar, recunoașteți ceea ce faceți. Imitați ceea ce celebrați, pentru ca participând la misterul morții și învierii Domnului, să purtați moartea lui Cristos în mădularele voastre și să umblați cu El în noutatea vieții. Un preot care a studiat probabil atâta teologie și a făcut unul, două, trei doctorate dar n-a învățat să poarte Crucea lui Cristos, nu folosește. Va fi un bun academician, un bun profesor, dar nu un preot.

Prin Botez veți agrega noi credincioși la poporul lui Dumnezeu. Cu sacramentul Pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii. Vă rog, vă cer în numele lui Cristos și al Bisericii să fiți milostivi, mereu; să nu încărcați pe umerii credincioșilor poveri pe care nu le pot purta, și nici măcar voi. Isus le-a reproșat asta învățătorilor legii și i-a numit ipocriți. Cu Untdelemnul sfânt veți da alinare bolnavilor. Una dintre îndatoriri – probabil plictisitoare, chiar dureroase – este a merge să-i vizitezi pe cei bolnavi. Faceți asta, voi. Da, este bine că merg credincioșii laici, diaconii, dar nu neglijați să atingeți trupul lui Cristos suferind în cei bolnavi: asta vă sfințește pe voi, vă apropie de Cristos. Celebrând sfintele rituri și înălțând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă și de implorare, veți deveni glasul poporului lui Dumnezeu și al întregii omeniri.

Conștienți că ați fost aleși dintre oameni și constituiți în favoarea lor pentru a vă ocupa de cele ale lui Dumnezeu, exercitați în veselie și în caritate sinceră opera sacerdotală a lui Cristos. Fiți bucuroși, niciodată triști. Bucuroși. Cu bucuria slujirii lui Cristos, chiar și în mijlocul suferințelor, al neînțelegerilor, al propriilor păcate. Să aveți mereu în fața ochilor exemplul Bunului Păstor, care n-a venit ca să fie slujit ci ca să slujească. Vă rog, nu fiți „domni”, nu fiți „clerici de stat”, ci păstori, păstori ai poporului lui Dumnezeu.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 07.05.2017
Publicarea pe acest sit: 07.05.2017
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.