Predica Papei la Liturghia cu hirotonire de preoţi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu hirotonirea întru preoție
a unsprezece diaconi,
Bazilica San Pietro, 17 aprilie 2016

Fraților preaiubiți,

Acești fii și frați ai noștri au fost chemați la ordinul prezbiteratului. După cum știți bine, Domnul Isus este singurul Mare Preot al Noului Testament, dar în el a fost constituit un popor sacerdotal și întregul popor sfânt al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, dintre toți discipolii săi, Domnul Isus a voit să aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcția sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învățător, preot și păstor.

După o reflecție matură, acum urmează să ridicăm la ordinul prezbiterilor pe acești frați ai noștri, pentru ca în slujba lui Cristos, Învățător, Preot, Păstor, să coopereze la edificarea Trupului lui Cristos care este Biserica, popor al lui Dumnezeu și templu sfânt al Duhului.

De fapt, ei vor fi configurați lui Cristos Marele și Veșnicul Preot, adică vor fi consacrați ca adevărați preoți ai Noului Testament și cu acest titlu, care-i unește în Preoție cu episcopul lor, vor fi predicatori ai evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu și vor prezida acțiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului.

În ce vă privește pe voi, fii și frați preaiubiți, care urmează să fiți promovați la ordinul prezbiteratului, luați seama că exercitând slujirea doctrinei sacre veți fi părtași de misiunea lui Cristos, unic Învățător. Împărțiți tuturor cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt pe care voi înșivă l-ați primit cu bucurie. Comemorați istoria voastră, acel dar al cuvântului pe care Domnul vi l-a oferit prin mama, prin bunica – așa cum spune sfântul Paul -, prin cateheți și prin toată Biserica. Citiți și meditați cu asiduitate cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce ați citit, a învăța ceea ce v-ați însușit în credință, a trăi ceea ce ați învățat.

Așadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învățătura voastră, bucurie și sprijin pentru credincioșii lui Cristos, parfumul vieții voastre, pentru ca prin cuvânt și exemplu – merg împreună: cuvântul și exemplul – să zidiți casa lui Dumnezeu, care este Biserica. Voi veți continua opera sfințitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioșilor este desăvârșită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea Sfintelor Taine.

Așadar, recunoașteți ceea ce faceți. Imitați ceea ce celebrați pentru ca participând la misterul morții și învierii Domnului, să purtați moartea lui Cristos în mădularele voastre și să umblați cu el în noutatea vieții. A purta moartea lui Cristos în voi înșivă și a merge cu Cristos în noutatea vieții. Fără cruce nu-l veți găsi niciodată pe adevăratul Isus; și o cruce fără Cristos nu are sens.

Prin Botez veți agrega noi credincioși la poporul lui Dumnezeul. Prin sacramentul Pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii. Și, vă rog, în numele aceluiași Isus Cristos, Domnul, și în numele Bisericii, vă cer să fiți milostivi, atât de milostivi. Prin untdelemnul sfânt veți da alinare bolnavilor. Celebrând riturile sacre și înălțând la diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă și de implorare, vă veți face glas al poporului lui Dumnezeu și al întregii omeniri.

Conștienți că ați fost aleși dintre oameni. Aleși, nu uitați asta. Aleși! Domnul e cel care v-a chemat, pe fiecare. Aleși dintre oameni și constituiți în favoarea lor, și nu în favoarea mea!

În comuniune filială cu episcopul vostru, angajați-vă să-i uniți pe credincioși în unica familie pentru a-i conduce la Dumnezeu Tatăl prin Cristos în Duhul Sfânt. Să aveți mereu în fața ochilor exemplul Bunului Păstor, care nu a venit pentru a fi slujit, ci pentru a sluji; pentru a căuta și a salva ceea ce era pierdut.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 17.04.2016
Publicarea pe acest sit: 18.04.2016
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.