Predica Papei la Liturghia cu dedicarea altarului Catedralei „Santa Maria la Antigua”

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu dedicarea altarului
Catedralei Bazilici „Santa Maria la Antigua” 

sâmbătă, 26 ianuarie 2018

Înainte de toate vreau să-l felicit pe domnul arhiepiscop, care pentru prima dată, după aproape șapte ani, a putut să-și întâlnească mireasa, această biserică, văduvă provizorie pentru tot acest timp. Și să felicit văduva, care astăzi încetează să fie văduvă, întâlnindu-l pe mirele său. Vreau să le mulțumesc și celor care au făcut posibil aceste lucru, autorităților și întregului popor al lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce au făcut pentru ca domnul arhiepiscop să se poată întâlni cu poporul său, nu într-o casă închiriată, ci în casa proprie. Mulțumesc!

În program era prevăzut ca această ceremonie, datorită timpului limitat, să aibă două semnificații: consacrarea altarului și întâlnirea cu preoți, călugărițe, călugări și laici consacrați. De aceea, ceea ce voi spune va fi un pic în această linie, gândindu-mă la preoți, la călugărițe, la călugări și la laicii consacrați, mai ales la cei care lucrează în această Biserică particulară.

„Atunci, obosit fiind de drum, Isus s-a așezat la fântână. Era pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus: «Dă-mi să beau!»” (In 4,6-7).

Evanghelia pe care am ascultat-o nu ezită să ni-l prezinte pe Isus obosit să meargă. La amiază, când soarele se face simțit cu toată forța și puterea sa, îl găsim lângă fântână. Avea nevoie să-și potolească și să-și sature setea, să răcorească pașii săi, să recupereze forțele pentru a putea continua misiunea sa.

Discipolii au trăit personal ceea ce însemnă dedicarea și disponibilitatea Domnului pentru a duce Vestea Bună săracilor, pentru a pansa inimile rănite, pentru a proclama eliberarea celor închiși și libertatea celor prizonieri, pentru a mângâia pe cel care se afla în durere, pentru a proclama anul de îndurare pentru toți (cf. Is 61,1-3). Toate sunt situații care îți iau viața, îți iau energia; și „n-au precupețit” să ne dăruiască atâtea momente importante în viața Învățătorului, unde și umanitatea noastră să poată întâlni un cuvânt de Viață.

Obosit de drum

Este relativ ușor pentru imaginația noastră, obsedată de eficiență, să contemplăm și să intrăm în comuniune cu activitatea Domnului, dar nu întotdeauna știm sau putem să contemplăm și să însoțim „trudele Domnului”, ca și cum acesta n-ar fi lucru al lui Dumnezeu. Domnul s-a trudit și în această trudă găsesc loc atâtea trude ale popoarelor noastre și ale credincioșilor noștri, ale comunităților noastre și ale tuturor celor care sunt trudiți și împovărați (cf. Mt 11,28).

Cauzele și motivele care pot să provoace truda drumului în noi preoți, consacrați și consacrate, membri ai mișcărilor laicale, sunt multiple: de la lungi ore de lucru care lasă puțin timp pentru a mânca, a se odihni, a se ruga și a sta în familie, până la condiții de muncă și afective „toxice” care duc la epuizare și erodează inima; de la simpla și zilnica dăruire până la povara rutinară a celui care nu găsește gustul, recunoașterea sau sprijinul pentru a face față necesităților de fiecare zi; de la situațiile complicate obișnuite și previzibile până la orele de tensiune stresante și neliniștitoare. O întreagă gamă de poveri de suportat.

Ar fi imposibil să încercăm să îmbrățișăm toate situațiile care fărâmițează viața consacraților, dar în toate simțim necesitatea urgentă de a găsi o fântână care să poată potoli și sătura setea și oboseala drumului. Toate invocă, precum un strigăt tăcut, o fântână de la care să pornească din nou.

De un pic de timp nu sunt puține dățile în care pare că s-a instalat în comunitățile noastre o subtilă specie de oboseală, care nu are nimic de-a face cu aceea a Domnului. Și aici trebuie să fim atenți. Este vorba despre o ispită pe care am putea s-o numim oboseala speranței. Acea oboseală care se naște atunci când – ca în Evanghelie – razele soarelui cad cu greutate și fac orele insuportabile și fac asta cu o așa intensitate încât nu permite să înaintăm sau să privim înainte. Ca și cum totul ar deveni fără orientare. Nu mă refer aici la „truda deosebită a inimii” (Sf. Ioan Paul al II-lea, Enciclica Redemptoris Mater, 17; cf. Francisc, Exortația apostolică Evangelii gaudium, 287) celui care, „pe bucăți” datorită muncii, la sfârșitul zilei reușește să arate un zâmbet senin și recunoscător; ci la acea trudă, aceea care se naște în fața viitorului atunci când realitatea „te ia la palme” și pune la îndoială forțele, resursele și practicabilitatea misiunii în această lume care atât de mult se schimbă și pune în discuție.

O oboseală paralizantă. Se naște din faptul de a privi înainte și de a nu ști cum să reacționăm în fața intensității și a incertitudinii schimbărilor prin care trecem ca societate. Aceste schimbări ar părea nu numai să pună în discuție modalitățile noastre de exprimare și de angajare, obișnuințele noastre și atitudinile noastre în fața realității, ci să pună la îndoială, în multe cazuri, însăși practicabilitatea vieții religioase în lumea de astăzi. Și viteza acestor schimbări poate duce la imobilizarea oricărei alegeri și opinii, și ceea ce putea să fie semnificativ și important în alte timpuri pare să nu mai aibă spațiu.

Surorilor și fraților, oboseala speranței se naște din constatarea unei Biserici rănite de păcatul său și care de multe ori n-a știut să asculte atâtea strigăte în care se ascundea strigătul Învățătorului: „Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Mt 27,46).

Și astfel ne putem obișnui să trăim cu o speranță obosită în fața viitorului incert și necunoscut și asta face în așa fel încât să găsească spațiu un pragmatism cenușiu în inima comunităților noastre. Aparent totul pare să decurgă normal, dar în realitate credința se consumă, se ruinează. Comunități și preoți neîncrezători față de o realitate pe care n-o înțelegem sau în care credem că nu mai este spațiu pentru propunerea noastră, putem da „cetățenie” uneia dintre cele mai rele erezii posibile în epoca noastră: să credem că Domnul și comunitățile noastre nu mai au nimic de spus nici de dat în această nouă lume în gestație (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 83). Și atunci se întâmplă că ceea ce într-o zi s-a născut pentru a fi sare și lumină a lumii ajunge să ofere propria versiune mai rea.

Dă-mi să beau

Trudele călătoriei vin și se fac simțite. Că ne place sau nu ele există și este bine să avem aceeași ardoare pe care a avut-o Învățătorul pentru a spune: „Dă-mi să beau”. Așa cum i s-a întâmplat samaritenei și ni se poate întâmpla fiecăruia dintre noi, nu vrem să potolim setea cu o apă oarecare, ci cu acel „izvor de apă care țâșnește spre viața veșnică” (In 4,14). Știm, așa cum știa bine samariteana care purta de mulți ani recipientele goale ale iubirilor eșuate, că nu orice cuvânt poate ajuta la recuperarea forțelor și a profeției în misiune. Nu orice noutate, oricât de seducătoare ar putea să apară, poate alina setea. Știm, așa cum ea știa bine, că nici măcar cunoștința religioasă, justificarea anumitor alegeri și tradiții trecute sau noutăți prezente nu ne fac mereu rodnici și pasionați „adoratori în duh și adevăr” (In 4,23).

„Dă-mi să beau” este ceea ce cere Domnul și este ceea ce ne cere nouă să spunem. Spunând asta, deschidem ușa speranței noastre obosite pentru a ne întoarce fără frică la fântâna de bază a primei iubiri, când Isus a trecut pe drumul nostru, ne-a privit cu milostivire, ne-a ales și ne-a cerut să-l urmăm; spunând asta, recuperăm amintirea acelui moment în care ochii săi s-au intersectat cu ai noștri, momentul în care ne-a făcut să simțim că ne iubea, că mă iubea, și nu numai în mod personal, și ca o comunitate (cf. Omilia în Veghea Pascală, 19 aprilie 2014). A putea spune „dă-mi să beau” înseamnă a ne întoarce înapoi și, în fidelitate creativă, a asculta cum Duhul n-a creat o lucrare deosebită, un plan pastoral sau o structură de organizat ci că, prin intermediul atâtor „sfinți de la ușa vecină” – între care găsim părinți și maici fondatori de institute seculare, episcopi, parohi care au știut să dea baze solide comunităților lor -, prin acești sfinți de la ușa vecină a dat viață și oxigen unui anumit context istoric care părea să sufoce și să strivească orice speranță și demnitate.

„Dă-mi să beau” înseamnă a avea curajul de a ne lăsa purificați, de a recupera partea cea mai autentică a carismelor noastre originare – care nu se limitează numai la viața călugărească, ci la toată Biserica – și a vedea în ce modalități se pot exprima astăzi. Este vorba nu numai de a privi cu recunoștință trecutul, ci de a merge în căutarea rădăcinilor inspirației sale și a lăsa ca să răsune din nou cu putere printre noi (cf. Papa Francisc – Fernando Prado, La forza della vocazione, Bologna 2018, 42-43).

„Dă-mi să beau” înseamnă a recunoaște că avem nevoie ca Duhul să ne transforme în femei și bărbați care-și amintesc de o întâlnire și de o trecere, trecerea mântuitoare a lui Dumnezeu. Și încrezători că, așa cum a făcut ieri, tot așa va continua să facă mâine: „A merge la rădăcină ne ajută fără îndoială să trăim adecvat prezentul, și să-l trăim fără frică. Este necesar să trăim fără frică răspunzând la viață cu pasiunea de a fi angajați cu istoria, cufundați în lucruri. Este o pasiune de îndrăgostit” (ibid., 44).

Speranța obosită va fi vindecată și se va bucura de acea „trudă deosebită a inimii” când nu se va teme să se întoarcă la locul primei iubiri și va reuși să întâlnească, în periferiile și în provocările care ni se prezintă astăzi, aceeași cântare, aceeași privire care a trezit cântarea și privirea părinților noștri. Astfel vom evita riscul de a porni de la noi înșine și vom abandona autocompătimirea obositoare pentru a întâlni ochii cu care Cristos continuă astăzi să ne caute, continuă să ne privească, continuă să ne cheme și să ne invite la misiune, așa cum a făcut la acea primă întâlnire, întâlnirea primei iubiri.

* * *

Și nu mi se pare un eveniment lipsit de importanță faptul că această catedrală redeschide ușile după o lungă perioadă de restaurare. A experimentat trecerea anilor, ca martor fidel al istoriei acestui popor, și cu ajutorul și munca multora a voit din nou să dăruiască frumusețea sa. Mai mult decât o reconstruire formală, care încearcă mereu să se întoarcă la un original trecut, a încercat să salveze frumusețea anilor deschizându-se să găzduiască toată noutatea pe care prezentul i-l putea da. O catedrală spaniolă, indiană și afroamericană devine astfel catedrală panameză, a celor de ieri, dar și a celor de astăzi care au făcut posibil acest fapt. Nu mai aparține numai trecutului, ci este frumusețe a prezentului.

Și astăzi este din nou pântece care stimulează la reînnoirea și alimentarea speranței, la descoperirea modului în care frumusețea de ieri devine bază pentru a construi frumusețea de mâine.

Așa acționează Domnul. Fără oboseală a speranței; da trudei speciale a inimii celui care duce înainte în fiecare zi ceea ce i-a fost încredințat în privirea primei iubiri.

Fraților, să nu lăsăm să ni se fure speranța pe care am moștenit-o, frumusețea pe care am moștenit-o de la părinții noștri! Ea să fie rădăcina vie, rădăcina fecundă care să ne ajute să continuăm să facem frumoasă și profetică istoria mântuirii în aceste ținuturi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 26.01.2019
Publicarea pe acest sit: 26.01.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.