Predica Papei la Liturghia celebrată la Matera

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată la Matera
pentru încheierea celui de-al 27-lea Congres Euharistic Național 

duminică, 25 septembrie 2022

Domnul ne adună în jurul mesei sale, făcându-se pâine pentru noi: „Este pâinea sărbătorii pe masa fiilor, […] creează împărtășire, întărește legăturile, are gust de comuniune” (Imnul celui de-al XXVII-lea Congres Euharistic Național, Matera 2022). Și totuși, Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o ne spune că nu întotdeauna pe masa lumii pâinea este împărtășită: acest lucru este adevărat; nu întotdeauna emană parfumul comuniunii; nu întotdeauna este frântă în dreptate.

Ne face bine să ne oprim în fața scenei dramatice descrise de Isus în această parabolă pe care am ascultat-o: pe de o parte un bogat îmbrăcat în purpură și mătăsuri fine, care își etalează opulența și benchetuiește cu fast; de partea cealaltă, un sărac, acoperit de răni, care zace la ușă sperând ca de la masa aceea să cadă vreo firimitură cu care să se sature. Și în fața acestei contradicții – pe care o vedem în toate zilele – în fața acestei contradicții ne întrebăm: la ce anume ne invită sacramentul Euharistiei, izvor și culme a vieții creștinului?

Înainte de toate, Euharistia ne amintește primatul lui Dumnezeu. Bogatul din parabolă nu este deschis la relația cu Dumnezeu: se gândește numai la propria bunăstare, la satisfacerea nevoilor sale, să se bucure de viață. Și cu asta a pierdut și numele. Evanghelia nu spune cum se numea: îl numește cu adjectivul „un bogat”, în schimb spune numele săracului: Lazăr. Bogățiile te duc la asta, te despoaie și de nume. Satisfăcut de sine, îmbătat de bani, năucit de piața vanităților, în viața sa nu este loc pentru Dumnezeu pentru că el se adoră numai pe sine însuși. Nu întâmplător numele lui nu se spune: îl numim „bogat”, îl definim numai cu un adjectiv pentru că de acum a pierdut numele său, a pierdut identitatea sa care este dată numai de bunurile pe care le posedă. Cât de tristă este și astăzi această realitate, când confundăm ceea ce suntem cu ceea ce avem, când judecăm persoanele după bogăția pe care o au, după titlurile pe care le etalează, după rolurile pe care le ocupă sau după marca îmbrăcămintei pe care o poartă. Este religia lui a avea și a lui a apărea, care adesea domină scena din această lume, dar la sfârșit ne lasă cu mâinile goale: mereu. De fapt, acestui bogat din Evanghelie nu i-a rămas nici măcar numele. Nu mai este nimeni. Dimpotrivă, săracul are un nume, Lazăr, care înseamnă „Dumnezeu ajută”. Deși în condiția sa de sărăcie și de marginalizare, el poate să păstreze integră demnitatea sa pentru că trăiește în relația cu Dumnezeu. În însuși numele său există ceva din Dumnezeu și Dumnezeu este speranța de neclintit a vieții sale.

Iată așadar provocarea permanentă pe care Euharistia o oferă vieții noastre: a-l adora pe Dumnezeu nu pe noi înșine. Să-l punem pe El în centru și nu vanitatea propriului eu. Să ne amintim că numai Domnul este Dumnezeu și tot restul este dar al iubirii sale. Pentru că dacă ne adorăm pe noi înșine, murim în asfixia micului nostru eu; dacă adorăm bogățiile din această lume, ele pun stăpânire pe noi și ne fac sclavi; dacă îl adorăm pe dumnezeul aparenței și ne îmbătăm în risipă, mai devreme sau mai târziu viața însăși ne va cere cont. Mereu viața ne cere cont. În schimb când îl adorăm pe Domnul Isus prezent în Euharistie, primim o privire nouă și asupra vieții noastre; valoarea vieții mele nu depinde de cât reușesc să etalez nici nu diminuează când merg în întâmpinarea eșecurilor și a insucceselor. Eu sunt un fiu iubit, fiecare dintre noi este un fiu iubit; eu sunt binecuvântat de Dumnezeu; El a voit să mă îmbrace în frumusețe și mă vrea liber, mă vrea liber de orice sclavie. Să ne amintim asta: cine îl adoră pe Dumnezeu nu devine sclavul nimănui: este liber. Să redescoperim rugăciunea de adorație, o rugăciune care se uită de obicei. A adora, rugăciunea de adorație, s-o redescoperim: ea ne eliberează și ne restituie demnității noastre de fii, nu de sclavi.

În afară de primatul lui Dumnezeu, Euharistia ne cheamă la iubirea fraților. Această Pâine este prin excelență Sacramentul iubirii. Este Cristos care se oferă și se frânge pentru noi și ne cere să facem la fel, pentru ca viața noastră să fie grâu măcinat și să devină pâine care îi satură pe frați. Bogatul din Evanghelie nu îndeplinește această misiune; trăiește în opulență, benchetuiește din belșug fără să-și dea seama de strigătul tăcut al săracului Lazăr, care zace istovit la ușa sa. Numai la sfârșitul vieții, când Domnul răstoarnă destinele, în sfârșit își dă seama de Lazăr, dar Abraham îi spune: „Între noi și voi este o mare prăpastie” (Lc 16,26). Dar ai făcut-o tu: tu însuți. Suntem noi, când în egoism facem prăpăstii. Bogatul a fost cel care a săpat o prăpastie între el și Lazăr în timpul vieții pământești și acum, în viața veșnică, acea prăpastie rămâne. Pentru că viitorul nostru veșnic depinde de această viață prezentă: dacă săpăm acum o prăpastie cu frații și surorile -, ne „săpăm groapa” pentru ce urmează după; dacă acum ridicăm ziduri împotriva fraților și surorilor, rămâne închiși în singurătate și în moarte și după aceea.

Iubiți frați și surori, este dureros a vedea că această parabolă este încă istorie a zilelor noastre: nedreptățile, inegalitățile, resursele pământului distribuite în mod inegal, samavolniciile celor puternici față de cei slabi, indiferența față de strigătul săracilor, prăpastia pe care o săpăm în fiecare zi generând marginalizare, nu pot – toate aceste lucruri – să ne lase indiferenți. Și atunci astăzi, împreună, să recunoaștem că Euharistia este profeție a unei lumi noi, este prezența lui Isus care ne cere să ne angajăm pentru ca să aibă loc o convertire efectivă: convertire de la indiferență la compasiune, convertire de la risipă la împărtășire, convertire de la egoism la iubire, convertire de la individualism la fraternitate.

Fraților și surorilor, să visăm. Să visăm o astfel de Biserică: o Biserică euharistică. Făcută din femei și bărbați care se frâng ca pâine pentru toți cei care mestecă singurătatea și sărăcia, pentru cei care sunt înfometați de duioșie și de compasiune, pentru cei a căror viață se fărâmițează pentru că lipsește drojdia bună a speranței. O Biserică ce îngenunchează în fața Euharistiei și îl adoră cu uimire pe Domnul prezent în pâine; dar care știe să se aplece cu compasiune și duioșie în fața rănilor celui care suferă, ridicându-i pe săraci, ștergând lacrimile celui care suferă, făcându-se pâine de speranță și de bucurie pentru toți. Pentru că nu există un adevărat cult euharistic fără compasiune față de atâția „Lazăr” care și astăzi merg lângă noi. Atâția!

Fraților, surorilor, din acest oraș Matera, „oraș al pâinii”, aș vrea să vă spun: să ne întoarcem la Isus, să ne întoarcem la Euharistie. Să ne întoarcem la gustul pâinii, pentru ca în timp ce suntem înfometați de iubire și de speranță, sau suntem frânți de travaliile și de suferințele vieții, Isus se face hrană care ne satură și ne vindecă. Să ne întoarcem la gustul pâinii, pentru ca în timp ce în lume continuă să se consume nedreptăți și discriminări față de cei săraci, Isus ne dăruiește Pâinea împărtășirii și ne trimite în fiecare zi ca apostoli de fraternitate, apostoli de dreptate, apostoli de pace. Să ne întoarcem la gustul pâinii pentru a fi Biserică euharistică, ce îl pune pe Isus în centru și se face pâine de duioșie, pâine de milostivire pentru toți. Să ne întoarcem la gustul pâinii pentru a aminti că, în timp ce această existență a noastră pământească se consumă, Euharistia ne anticipează promisiune învierii și ne conduce spre viața nouă care învinge moartea.

Să ne gândim astăzi în mod serios la bogat și la Lazăr. Se întâmplă în fiecare zi, asta. Și de atâtea ori – să ne rușinăm – se întâmplă și în noi, această luptă, între noi, în comunitate. Și când speranța se stinge și simțim în noi singurătatea inimii, oboseala interioară, chinul păcatului, frica de a nu reuși, să ne întoarcem iar la gustul pâinii. Toți suntem păcătoși: fiecare dintre noi poartă propriile păcate. Dar, păcătoși, să ne întoarcem la gustul Euharistiei, la gustul pâinii. Să ne întoarcem la Isus, să-l adorăm pe Isus, să-l primim pe Isus. Pentru că El este unicul care învinge moartea și mereu reînnoiește viața noastră.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.09.2022
Publicarea pe acest sit: 25.09.2022
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.