Predica Papei la Liturghia celebrată în Manila

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată în Parcul Rizal
Manila, 18 ianuarie 2015

„Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă” (Is 9,5). Pentru mine este o bucurie deosebită să celebrez duminica „Sfântul Niño” cu voi. Imaginea Sfântului Prunc Isus a însoțit răspândirea Evangheliei în această țară încă de la început. Îmbrăcat cu haine regești, încoronat și înzestrat cu sceptru, glob și cruce, El ne amintește încontinuu legătura dintre Împărăția lui Dumnezeu și misterul copilăriei spirituale. El ne vorbește despre asta în Evanghelia de astăzi: „Cine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea” (Mc 10,15). Sfântul Niño continuă să proclame că lumina harului lui Dumnezeu a strălucit asupra unei lumi care locuia în întuneric, aducând Vestea Bună a eliberării noastre din sclavie și conducându-ne pe cărarea păcii, a dreptului și a dreptății. În afară de asta El ne amintește că am fost chemați să răspândim Împărăția lui Cristos în lume.

În cursul vizitei mele v-am auzit cântând cântecul „Suntem cu toții fii ai lui Dumnezeu”. Asta e ceea ce Sfântul Niño vine să ne spună. Ne amintește identitatea noastră cea mai profundă. Noi toți suntem fii ai lui Dumnezeu, membri ai familiei lui Dumnezeu. Astăzi sfântul Paul ne-a spus că în Cristos am devenit fii adoptivi ai lui Dumnezeu, frați și surori în Cristos. Asta e ceea ce suntem. Asta este identitatea noastră. Am văzut o exprimare foarte frumoasă a acestui lucru atunci când filipinezii s-au strâns în jurul fraților și surorilor loviți de taifun.

Apostolul ne spune că, din moment ce Dumnezeu ne-a ales, noi am fost binecuvântați din belșug! Dumnezeu „ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri în Cristos” (Ef 1,3). Aceste cuvinte au o rezonanță specială în Filipine, pentru că este prima țară catolică din Asia; acest lucru este deja un dar special al lui Dumnezeu, o binecuvântare specială. Dar este și o vocație. Filipinezii sunt chemați să fie misionari excelenți ai credinței în Asia.

Dumnezeu ne-a ales și ne-a binecuvântat pentru un scop: să fim sfinți și fără prihană în ochii săi (cf. Ef 1,4). El a ales pe fiecare dintre noi pentru a fi în această lume martor al adevărului său și al dreptății. A creat lumea ca o grădină splendidă și ne cerut să avem grijă de ea. Totuși, cu păcatul, omul a desfigurat acea frumusețe naturală; prin păcat, omul a distrus și unitatea și frumusețea familiei noastre umane, creând structuri sociale care au făcut permanentă sărăcia, ignoranța și corupția.

Uneori, văzând problemele, dificultățile și nedreptățile, suntem tentați să renunțăm. Aproape se pare că promisiunile din Evanghelie nu se pot realiza, că sunt ireale. Însă Biblia ne spune că marea amenințare la adresa planului lui Dumnezeu pentru noi este și a fost mereu minciuna. Diavolul este tatăl minciunii. Adesea el ascunde cursele sale în spatele aparenței sofisticării, al fascinației de a fi „moderni”, de a fi „ca toți ceilalți”. El ne distrage cu mirajul plăcerilor efemere și al distracțiilor superficiale. În acest mod noi irosim darurile primite de la Dumnezeu, amuzându-ne cu dispozitive neînsemnate; irosim banii noștri în jocul de noroc și în băutură; ne concentrăm asupra noastră. Neglijăm să rămâne centrați asupra lucrurilor care contează realmente. Neglijăm să rămânem interior ca prunci. Acesta este păcatul: a uita interior că suntem fii ai lui Dumnezeu. De fapt, pruncii, așa cum ne învață Domnul, au propria lor înțelepciune, care nu este înțelepciunea lumii. Iată pentru ce mesajul Sfântului Niño este așa de important. El vorbește fiecăruia dintre noi în mod profund. Ne amintește identitatea noastră cea mai profundă, ceea ce suntem chemați să fim ca familie a lui Dumnezeu.

Sfântul Niño ne amintește și că această identitate trebuie ocrotită. Cristos Prunc este ocrotitorul acestei mari țări. Când El a venit în această lume, însăși viața sa a fost amenințată de un rege corupt. Isus însuși s-a aflat în necesitatea de a fi ocrotit. El a avut un ocrotitor pe pământ: pe sfântul Iosif. A avut o familie aici pe pământ: Sfânta Familie din Nazaret. În acest mod El ne amintește importanța de a ocroti familiile noastre și familia mai mare care este Biserica, familia lui Dumnezeu, și lumea, familia noastră umană. Din păcate, astăzi familia are nevoie să fie ocrotită de atacuri viclene și de programe contrare la tot ceea ce noi considerăm adevărat și sacru, la tot ceea ce este mai nobil și frumos în cultura noastră.

În Evanghelie, Isus îi primește pe copii, îi îmbrățișează și îi binecuvântează. Și noi avem misiunea de a ocroti, a conduce și a încuraja pe tinerii noștri, ajutându-i să construiască o societate demnă de marele său patrimoniu spiritual și cultural. În mod specific, avem nevoie să vedem pe fiecare copil ca un dar care trebuie primit, iubit și ocrotit. Și trebuie să ne îngrijim de tineri, nepermițând să li se fure speranța și să fie condamnați să trăiască pe stradă.

Este un prunc fragil care a adus bunătatea lui Dumnezeu, milostivirea și dreptatea în lume. El a rezistat în fața necinstei și a corupției, care sunt moștenirea păcatului, și a triumfat asupra lor cu puterea crucii. Acum, la sfârșitul vizitei mele în Filipine, vă încredințez Lui, lui Isus care a venit între noi ca prunc. El să facă întregul popor iubit din această țară capabil să lucreze unit, ocrotindu-se unii pe alții, pornind de la familiile și comunitățile voastre, în construirea unei lumi de dreptate, onestitate și pace. Sfântul Niño să continue să binecuvânteze Filipinele și să-i susțină pe creștinii din această mare națiune în vocația lor de a fi martori și misionari ai bucuriei Evangheliei, în Asia și în lumea întreagă.

Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 18.01.2015
Publicarea pe acest sit: 18.01.2015
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.