Predica Papei la Liturghia celebrată în Malmö

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată în Malmö
Stadionul Swedbank, 1 noiembrie 2016

Celebrăm astăzi cu toată Biserica solemnitatea Tuturor Sfinților. Amintim astfel nu numai pe cei care au fost proclamați sfinți în cursul istoriei, ci și pe atâția frați ai noștri care au trăit viața lor creștină în plinătatea credinței și a iubirii printr-o existență simplă și ascunsă. Cu siguranță, între aceștia, sunt mulți dintre rudele, prietenii și cunoscuții noștri.

Celebrăm, deci, sărbătoarea sfințeniei. Acea sfințenie care, uneori, nu se manifestă în mari opere sau în succese extraordinare, ci care știe să trăiască fidel și zilnic exigențele botezului. O sfințenie făcută din iubire față de Dumnezeu și față de frați. Iubire fidelă până la uitarea de sine însăși și la dăruirea în totalitate pentru alții, ca viața acelor mame și acelor tați care se sacrifică pentru familiile lor știind să renunțe cu plăcere, deși nu este întotdeauna ușor, la atâtea lucruri, la atâtea proiecte și programe personale.

Dar dacă există ceva ce îi caracterizează pe sfinți este că sunt cu adevărat fericiți. Au descoperit secretul fericirii autentice, care locuiește în adâncul sufletului și își are izvorul în iubirea lui Dumnezeu. De aceea sfinții sunt numiți fericiți. Fericirile sunt calea lor, ținta lor, spre patrie. Fericirile sunt drumul de viață pe care Domnul ni-l indică, pentru ca să putem merge pe urmele sale. În Evanghelia de astăzi, am ascultat cum Isus le proclamă în fața unei mari mulțimi pe un munte apropiat de lacul Galileii.

Fericirile sunt profilul lui Cristos și, prin urmare, al creștinului. Între ele, aș vrea să evidențiez una: „Fericiți cei blânzi”. Isus spune despre sine însuși: „Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima” (Mt 11,29). Acesta este portretul său spiritual și ne dezvăluie bogăția iubirii sale. Blândețea este un mod de a fi și de a trăi care ne apropie de Isus și ne face să fim uniți între noi; face în așa fel încât să lăsăm deoparte tot ceea ce ne desparte și ne opune și încât să căutăm moduri mereu noi pentru a înainta pe calea unității, așa cum au făcut fii și fiice din această țară, între care sfânta Maria Elisabeta Hesselblad, recent canonizată, și sfânta Brigida, Brigitta Vadstena, co-patroană a Europei. Ele s-au rugat și au lucrat pentru a strângere legături de unitate și de comuniune între creștini. Un semn foarte elocvent este că tocmai aici, în țara lor, caracterizată de conviețuirea de populații foarte diferite, noi comemorăm împreună al cincilea centenar al Reformei. Sfinții obțin schimbări grație blândeții inimii. Cu ea înțelegem măreția lui Dumnezeu și îl adorăm cu sinceritate; și în afară de asta este atitudinea celui care nu are nimic de pierdut, pentru unica sa bogăție este Dumnezeu.

Fericirile sunt într-un fel cartea de identitate a creștinului, care îl identifică drept discipol al lui Isus. Suntem chemați să fim fericiți, discipoli ai lui Isus, înfruntând durerile și neliniștile din timpul nostru cu spiritul și iubirea lui Isus. În acest sens, am putea indica noi situații pentru a le trăi cu spirit reînnoit și mereu actual: fericiți cei care suportă cu credință relele pe care alții le fac lor și iartă din inimă; fericiți cei care privesc în ochi pe cei rebutați și marginalizați arătând apropierea lor; fericiți cei care recunosc pe Dumnezeu în fiecare persoană și luptă pentru ca și alții să-l descopere; fericiți cei care ocrotesc și îngrijesc casa comună; fericiți cei care renunță la propria bunăstare pentru binele altora; fericiți cei care se roagă și lucrează pentru comuniunea deplină a creștinilor… Toți aceștia sunt purtători ai milostivirii și ai duioșiei lui Dumnezeu, și cu siguranță vor primi de la El răsplata meritată.

Iubiți frați și surori, chemarea la sfințenie este pentru toți și trebuie primită de la Domnul cu spirit de credință. Sfinții ne încurajează cu viața lor și mijlocirea lor la Dumnezeu, și noi avem nevoie unii de alții pentru a deveni sfinți. Pentru a ne ajuta să devenim sfinți! Împreună să cerem harul de a primi cu bucurie această chemare și să lucrăm uniți pentru a o duce la împlinire. Mamei noastre din cer, Regina tuturor sfinților, încredințăm intențiile noastre și dialogul pentru căutarea comuniunii depline a tuturor creștinilor, pentru ca să fim binecuvântați în eforturile noastre și să ajungem la sfințenie în unitate.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.11.2016
Publicarea pe acest sit: 01.11.2016
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.