Predica Papei la încheierea SRUC

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la celebrare de încheiere a Săptămânii de Rugăciune
pentru Unitatea Creștinilor
luni, 25 ianuarie 2022

Înainte de a împărtăși câteva gânduri, aș vrea să exprim recunoștința mea Eminenței Sale mitropolitul Polykarpos, reprezentant al patriarhiei ecumenice, și Cucerniciei Sale Ina Ernest, reprezentant personal al arhiepiscopului de Canterbury la Roma, și reprezentanților celorlalte comunități creștine prezenți. Și vă mulțumesc vouă tuturor, frați și surori, pentru că ați venit ca să vă rugați. Salut îndeosebi studenții: cei de la Ecumenical Institute of Bossey, care aprofundează cunoașterea Bisericii Catolice; cei anglicani de la Nashotah College din Statele Unite ale Americii; cei ortodocși și ortodocși orientali care studiază cu bursă de studiu oferită de Comitetul de Colaborare Culturală cu Bisericile Ortodoxe. Să primim dorința insistentă a lui Isus, care ne vrea „una” (In 17,21) și, cu harul său, să mergem spre unitatea deplină!

Pe acest drum ne ajută magii. Să privim în această seară la itinerarul lor, care are trei etape: începe din răsărit, trece prin Ierusalim și în sfârșit ajunge la Betleem.

1. Înainte de toate magii pornesc „din răsărit” (Mt 2,1), pentru că de acolo văd răsărind steaua. Pornesc în călătorie din răsărit, de unde apare lumina solară, dar merg în căutarea unei lumini mai mari. Acești înțelepți nu se mulțumesc cu tradițiile lor și cunoștințele lor, ci doresc mai mult. De aceea înfruntă o călătorie riscantă, animați de neliniștea căutării lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, să urmăm și noi steaua lui Isus! Să nu ne lăsăm abătuți de strălucirile lumii, stele luminoase, dar stele căzătoare. Să nu urmăm modele momentului, meteoriți care se sting; să nu urmărim ispita de a străluci de lumină proprie, adică să ne închidem în grupul nostru și să ne autoconservăm. Privirea noastră să fie ațintită spre Cristos, în cer, spre steaua lui Isus. Să-l urmăm pe el, Evanghelia sa, invitația sa la unitate, fără a ne preocupa de cât de lungă și obositoare va fi călătoria pentru a ajunge la ea pe deplin. Să nu uităm că, privind lumina, Biserica, Biserica noastră, pe drumul unității, continuă să fie „mysterium lunae”. Să dorim și să mergem împreună, susținându-ne reciproc, așa cum au făcut magii. Tradiția i-a reprezentat adesea cu haine diferite, pentru a reprezenta populații diferite. În ei putem vedea reflectate diversitățile noastre, diferitele tradiții și experiențe creștine, dar și unitatea noastră, care se naște din aceeași dorință: a privi cerul și a merge împreună pe pământ. A merge.

Răsăritul ne face să ne gândim și la creștinii care locuiesc în diferite regiuni sfârtecate de război și de violență. Tocmai Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu a pregătit materialele ajutătoare pentru această Săptămână de rugăciune. Acei frați și surori ai noștri au de înfruntat atâtea provocări dificile, și totuși cu mărturia lor ne dau speranță: ne amintesc că steaua lui Cristos strălucește în întuneric și nu apune; că Domnul de sus însoțește și încurajează pașii noștri. În jurul lui, în cer, strălucesc împreună, fără distincții de confesiune, foarte mulți martiri: ei ne indică nouă pe pământ o cale precisă, cea a unității!

2. Din răsărit magii ajung la Ierusalim cu dorința de Dumnezeu în inimă, spunând: „Am văzut steaua lui la răsărit și am venit să-l adorăm” (v. 2). Dar de la dorința de cer sunt duși la realitatea cruntă a pământului: „Auzind aceasta – afirmă Evanghelia – regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el” (v. 3). În cetatea sfântă magii, în loc să vadă strălucind lumina stelei, experimentează rezistența forțelor întunecate ale lumii. Nu numai Irod se simte amenințat de noutatea unei regalități diferite de cea coruptă de puterea lumească, tot Ierusalimul se tulbură la vestea magilor.

Și de-a lungul drumului nostru spre unitate se poate întâmpla să ne oprim pentru același motiv care i-a paralizat pe acei oameni: tulburarea, frica. Este teama de noutate, care zdruncină obiceiurile și siguranțele obținute; este teama că celălalt destabilizează tradițiile mele și schemele mele consolidate. Dar, la rădăcină, este teama care locuiește în inima omului, de care Domnul Înviat vrea să ne elibereze. Să lăsăm să răsune pe drumul nostru de comuniune îndemnul său pascal: „Nu vă temeți” (Mt 28,5.10). Să nu ne temem să-l punem pe fratele înaintea fricilor noastre! Domnul dorește ca să ne încredem unii în alții și ca să mergem împreună, în pofida slăbiciunilor noastre și a păcatelor noastre, în pofida greșelilor din trecut și a rănilor reciproce.

Evenimentul magilor ne încurajează și în asta. La Ierusalim, loc de dezamăgire și de opoziție, chiar acolo unde calea indicată din cer pare să se blocheze în zidurile ridicate de om, ei descoperă calea spre Betleem. Preoții și cărturarii furnizează indicația, cercetând Scripturile (cf. Mt 2,4). Magii îl găsesc pe Isus nu numai grație stelei, între timp dispărută; au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi creștinii nu putem ajunge la Domnul fără Cuvântul său viu și eficace (cf. Evr 4,12). El a fost dat întregului popor al lui Dumnezeu, pentru ca să fie primit, rugat, pentru ca să fie meditat împreună cu tot poporul lui Dumnezeu. Așadar, să ne apropiem de Isus prin Cuvântul său, dar să ne apropiem și de frați prin Cuvântul lui Isus. Steaua sa va răsări din nou pe drumul nostru și ne va da bucurie.

3. Este ceea ce li se întâmplă magilor, ajunși la ultima etapă: Betleem. Acolo intră în casă, cad la pământ și îl adoră pe Prunc (cf. Mt 2,11). Așa se încheie călătoria lor: împreună, în aceeași casă, în adorație. Magii anticipă astfel pe discipolii lui Isus, care, diferiți dar uniți, la sfârșitul Evangheliei se prosternă în fața Celui Înviat pe muntele Galileei (cf. Mt 28,17). Devin astfel un semn de profeție pentru noi, doritori de Domnul, colegi de călătorie de-a lungul străzilor din lume, căutători prin Sfânta Scriptură ai semnelor lui Dumnezeu în istorie. Frați și surori, și pentru noi unitatea deplină, în aceeași casă, nu poate să vină decât prin adorarea Domnului. Iubite surori și iubiți frați, etapa decisivă a drumului spre comuniunea deplină cere o rugăciune mai intensă, cere să adorăm, cere adorarea lui Dumnezeu.

Însă magii ne amintesc că pentru a adora există o trecere de făcut: mai întâi trebuie să ne prosternăm. Aceasta este calea, să ne aplecăm în jos, să punem deoparte propriile pretenții pentru a-l lăsa în centru numai pe Domnul. De câte ori orgoliul a fost adevăratul obstacol în calea comuniunii! Magii au avut curajul de a lăsa acasă prestigiu și reputație, pentru a se înjosi în căsuța săracă din Betleem; astfel au descoperit „o bucurie foarte mare” (Mt 2,10). A ne înjosi, a lăsa, a simplifica: să cerem lui Dumnezeu în această seară acest curaj, curajul umilinței, singura cale pentru a ajunge să-l adorăm pe Dumnezeu în aceeași casă, în jurul aceluiași altar.

La Betleem, după ce s-au prosternat în adorație, magii își deschid tezaurele și apar aur, tămâie și smirnă (cf. v. 11). Asta ne amintește că, numai după ce ne-am rugat împreună, numai în fața lui Dumnezeu, în lumina sa, ne dăm seama cu adevărat de comorile pe care le posedă fiecare. Dar sunt comori care aparțin tuturor, care trebuie oferite și împărtășite. De fapt, sunt daruri pe care Duhul le destinează pentru binele comun, pentru edificarea și pentru unitatea poporului său. Și despre asta ne dăm seama rugându-ne, dar și slujind: când dăruim celui care este în nevoie îi oferim lui Isus, care se identifică cu acela care este sărac și la margini (cf. Mt 25,34-40); și El ne unește între noi.

Darurile magilor simbolizează ceea ce Domnul dorește să primească de la noi. Lui Dumnezeu trebuie dat aurul, elementul mai prețios, pentru că Dumnezeu este pe primul loc. Spre el trebuie să privim, nu spre noi; spre voința sa, nu spre a noastră; spre căile sale, nu spre ale noastre. Dacă Domnul este cu adevărat pe primul loc, alegerile noastre, chiar și ecleziastice, nu se mai pot baza pe politicile lumii, ci pe dorințele lui Dumnezeu. Și apoi este tămâia, pentru a aminti de importanța rugăciunii, care se înalță spre Dumnezeu ca mireasmă plăcută (cf. Ps 141,2). Să nu încetăm să ne rugăm unii pentru alții și unii cu alții. În sfârșit smirna, care va fi folosită pentru a cinsti trupul lui Isus coborât de pe cruce (cf. In 19,39), ne trimite la îngrijirea față de trupul suferind al Domnului, sfâșiat în membrele săracilor. Să-i slujim pe nevoiași, să-l slujim împreună pe Isus care suferă!

Iubiți frați și surori, să primim de la magi indicațiile pentru drumul nostru; și să facem ca și ei, care s-au întors acasă „pe un alt drum” (Mt 2,12). Da, ca și Saul înainte de întâlnirea cu Cristos, avem nevoie să schimbăm drumul, să întoarcem direcția obișnuințelor noastre și conveniențelor noastre pentru a găsi calea pe care Domnul ne-o arată, calea umilinței, calea fraternității, a adorației. Dăruiește-ne, Doamne, curajul să schimbăm drumul, să ne convertim, să urmăm voința ta și nu oportunitățile noastre; să mergem înainte împreună, spre tine, care cu Duhul tău vrei să faci din noi una. Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.01.2022
Publicarea pe acest sit: 25.01.2022
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.