Predica Papei la Consistoriul cu creare de Cardinali

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Consistoriul cu crearea a 5 noi Cardinali
miercuri, 28 iunie 2017

„Isus mergea înaintea lor”. Aceasta este imaginea care ne vine din Evanghelia pe care am ascultat-o (Mc 10,32-45) și care a fost fundal și pentru actul pe care-l săvârșim: un consistoriu pentru crearea de câțiva cardinali noi.

Isus merge cu hotărâre spre Ierusalim. Știe bine ce-l așteaptă și a vorbit despre asta de mai multe ori discipolilor săi. Însă între inima lui Isus și inimile discipolilor există o distanță, pe care numai Duhul Sfânt va putea s-o umple. Isus știe asta; pentru aceasta este răbdător cu ei, le vorbește cu franchețe și mai ales îi precede, merge înaintea lor.

De-a lungul drumului, discipolii înșiși sunt distrași de interese care nu sunt coerente cu „direcția” lui Isus, cu voința sa care este una cu voința Tatălui. De exemplu – am auzit – cei doi frați Iacob și Ioan se gândesc cât de frumos ar fi să șadă la dreapta și la stânga regelui lui Israel (cf. v. 37). Nu privesc realitatea! Cred că văd și nu văd, că știu și nu știu, că înțeleg mai bine decât alții și nu înțeleg…

În schimb realitatea este cu totul alta, este aceea de care Isus ține cont și care conduce pașii săi. Realitatea este crucea, este păcatul lumii pe care El a venit să-l ia asupra sa și să-l dezrădăcineze din pământul bărbaților și femeilor. Realitatea sunt nevinovații care suferă și mor datorită războaielor și terorismului; sunt sclaviile care nu încetează să nege demnitatea și în epoca drepturilor umane; realitatea este aceea din lagărele de refugiați care uneori se asemănă mai mult cu un iad decât cu un purgator; realitatea este rebutarea sistematică a tot ceea ce nu mai folosește, inclusiv persoanele.

Asta vede Isus, în timp ce merge spre Ierusalim. În timpul vieții sale publice El a manifestat duioșia Tatălui, vindecând pe toți cei care erau sub puterea celui rău (cf. Fap 10,38). Acum știe că a venit momentul de a merge până la capăt, de a smulge rădăcina răului, și pentru aceasta merge cu hotărâre spre cruce.

Și noi, frați și surori, suntem în mișcare cu Isus pe acest drum. Îndeosebi mă adresez vouă, preaiubiți cardinali noi. Isus „merge înaintea voastră” și vă cere să-l urmați cu hotărâre pe calea sa. Vă cheamă să priviți realitatea, să nu vă lăsați distrași de alte interese, de alte perspective. El nu v-a chemat să deveniți „principi” în Biserică, să „ședeți la dreapta sa sau la stânga sa”. Vă cheamă să slujiți ca El și cu El. Să-l slujiți pe Tatăl și pe frați. Vă cheamă să înfruntați cu însăși atitudinea sa păcatul lumii și consecințele sale în omenirea de astăzi. Urmându-l pe El, și voi mergeți înaintea poporului sfânt al lui Dumnezeu, ținând privirea îndreptată spre Crucea și spre Învierea Domnului.

Așadar, prin mijlocirea Fecioarei Mame, să-l invocăm cu credință pe Duhul Sfânt, pentru ca să umple orice distanță între inimile noastre și inima lui Cristos, și toată viața noastră să devină slujire adusă lui Dumnezeu și fraților.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.06.2017
Publicarea pe acest sit: 28.06.2017
Etichete: ,

Lasă un răspuns