Predica Papei la consacrarea de diaconi întru preoţie

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
la Liturghia cu hirotonirea a 31 de preoți
duminică, 11 mai 2003

1. „Eu sunt păstorul cel bun” (Ioan 10,11).

În pagina evanghelică pe care ne-o propune liturgia de astăzi, Isus se definește pe sine drept Bunul Păstor care își dă viața pentru turma sa.

Cel plătit, care nu consideră oile drept ale sale, în fața dificultăților le abandonează și fuge. Păstorul în schimb, care cunoaște oile pe fiecare în parte, stabilește cu ele o relație de familiaritate atât de profundă încât este dispus să își dea viața pentru ele.

Ca un exemplu sublim de dăruire iubitoare, Isus îi invită pe discipolii săi, în particular pe preoți, să meargă pe urmele lui. El îl cheamă pe fiecare preot să fie un bun păstor al turmei pe care i-a încredințat-o Providența.

2. Astăzi, iubiți candidați la preoție, și voi sunteți configurați Bunului Păstor, devenind colaboratori ai succesorilor Apostolilor.

Vă salut pe toți cu afecțiune. Salut mai întâi pe Cardinalul Vicar, pe Monseniorul Vice-administrator și pe Episcopii Auxiliari. Salut pe Rectorii și pe Superiorii Seminarului Pontifical Roman Major și ai Seminarului diecezan Redemptoris Mater, care s-au îngrijit de formarea voastră. Îl salut pe Cardinalul Andrzej Maria Deskur și pe formatorii „Fiilor Crucii”, pe responsabilii și formatorii acelora dintre voi care aparțin Societății Sfintei Fecioare a Preasfintei Treimi și Societății Apostolatului Catolic.

Doresc să exprim o vie recunoștință față de comunitățile voastre parohiale, asociațiile, mișcările și grupurile de care aparțineți. Le mulțumesc celor care v-au ajutat să recunoașteți și să primiți chemarea Domnului, și îndeosebi familiilor voastre, care v-au educat în spirit de credință, și astăzi se bucură împreună cu voi.

3. Iubiți candidați, această zi va rămâne de neuitat pentru fiecare dintre voi. Astăzi sunteți „ridicați la servirea lui Cristos Învățător, Preot și Rege”, participând la slujirea Lui „prin care Biserica este necontenit edificată aici pe pământ ca popor al lui Dumnezeu, Trup al lui Cristos și Templu al Duhului Sfânt” (Presbyterorum Ordinis, 1).

Doresc să readuc în atenția voastră câteva trăsături care evidențiază cine este, în planul salvific al lui Dumnezeu, preotul, și ce așteaptă de la el Biserica și lumea. Preotul este omul Cuvântului, căruia îi revine misiunea de a duce vestea Evangheliei la bărbații și femeile din timpul său. El trebuie să facă acest lucru cu un sentiment viu de responsabilitate, angajându-se să fie mereu în deplină sintonie cu magisteriul Bisericii. El este și omul Euharistiei, prin care pătrunde în inima Misterului pascal. Mai ales în Sfânta Liturghie, el simte exigența unei configurări tot mai intime la Isus Bunul Păstor, Preot suprem și veșnic.

Hrăniți-vă, așadar, cu Cuvântul lui Dumnezeu; întrețineți-vă zilnic cu Cristos prezent în mod real în Sacramentul Altarului. Lăsați-vă atinși de iubirea infinită a Inimii sale, prelungiți adorația euharistică în momentele importante ale vieții voastre, în acelea ale deciziilor personale și pastorale dificile, la începutul și la încheierea zilei. Vă pot asigura că eu „am făcut această experiență și am primit putere, mângâiere și ajutor!” (Ecclesia de Eucharistia, 25).

4. Configurați la Cristos Bunul Păstor, iubiți candidați, veți fi miniștri ai Divinei Îndurări. Veți administra Sacramentul Reconcilierii, împlinind astfel mandatul transmis de Domnul Apostolilor după Înviere: „Primiți pe Duhul Sfânt; cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20,22-23). Cât de multe vor fi minunile și faptele minunate săvârșite de îndurarea lui Dumnezeu în confesional, ai căror martori veți fi!

Pentru a putea împlini însă cu demnitate misiunea care vă este încredințată astăzi, va trebui să rămâneți în unire constantă cu Dumnezeu în rugăciune, și să faceți voi înșivă experiența iubirii sale îndurătoare printr-o regulată practicare a Spovezii, lăsându-vă călăuziți de consilieri spirituali pricepuți, mai ales în momentele care vă solicită mai mult.

5. Iubiți frați și surori din Dieceza de Roma, și voi care îi înconjurați pe acești candidați! Preotul, chemat în mod deosebit să tindă spre sfințenie, este pentru întregul popor creștin martorul iubirii și al bucuriei lui Cristos. După exemplul Bunului Păstor, el îi ajută pe credincioși să îl urmeze pe Cristos, răspunzând cu iubire la iubirea lui. Fiți aproape de preoții voștri; însoțiți-i cu rugăciune constantă și cereți Domnului cu insistență să nu lase să lipsească lucrători în secerișul său.

Iar tu, Maria, „Femeie euharistică”, Maică și model al oricărui preot, fii alături de toți acești fii ai tăi și de-a lungul anilor ministerului lor pastoral. Asemenea apostolului Ioan, ei te primesc astăzi „în casa lor”. Fă-i să își conformeze viața după Divinul Învățător, care i-a ales ca slujitori ai săi. Acel „iată-mă”, rostit puțin mai devreme de fiecare cu entuziasm tineresc, să se exprime în fiecare zi în generoasă dăruire în îndatoririle slujirii, și să rodească în bucuria magnificat-ului pentru acele „mari lucruri” pe care îndurarea lui Dumnezeu va voi să le săvârșească prin mâinile lor. Amin.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 11.05.2003
Publicarea pe acest sit: 11.05.2005
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.