Predica Papei în sărbătoarea Prezentării Domnului la Templu

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
la Liturghia de celebrare a Zilei Vieții Consacrate
2 februarie 2004, Bazilica San Pietro

1. „Trebuia să se facă în toate asemenea fraților, pentru ca să devină un mare preot îndurător și vrednic de încredere” (Ev 2,17).

Aceste cuvinte, luate din Scrisoarea către Evrei, exprimă bine mesajul sărbătorii de astăzi a Prezentării Domnului la Templu. Oferă, să spunem, cheia de lectură, așezând-o în perspectiva misterului pascal.

Evenimentul pe care îl celebrăm astăzi transmite ceea ce au făcut Maria și Iosif atunci când, la patruzeci de zile de la nașterea lui Isus, l-au oferit lui Dumnezeu ca fiu al lor întâi născut, supunându-se prescripțiilor legii mozaice. Această oferire urma să afle apoi împlinirea deplină și desăvârșită în misterul pătimirii, morții și învierii Domnului. Atunci El avea să împlinească misiunea sa de „mare preot îndurător și vrednic de încredere„, împărtășind până la capăt soarta noastră umană.

În prezentarea la templu, ca și pe Calvar, El este alături de Maria, Fecioară credincioasă, co-participantă la planul veșnic de mântuire.

2. Liturgia de astăzi se deschide cu binecuvântarea lumânărilor și procesiunea până la altar pentru a-l întâlni pe Cristos și a-l recunoaște „la frângerea pâinii”, așteptând întoarcerea sa glorioasă.

În acest cadru de lumină, de credință și de speranță Biserica celebrează Ziua Vieții Consacrate. Cei care și-au oferit pentru totdeauna viața lui Cristos pentru instaurarea Împărăției lui Dumnezeu sunt invitați să reînnoiască „da”-ul lor spus vocației speciale pe care au primit-o. Dar și întreaga comunitate eclezială este chemată să descopere din nou bogăția mărturiei profetice a vieții consacrate, în varietatea carismelor și a angajamentelor sale apostolice.

3. Cu sentimente de laudă și de recunoștință față de Domnul pentru acest mare dar, doresc să îl salut înainte de toate pe Cardinalul Eduardo Martínez Somalo, Prefectul Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, care prezidează celebrarea de astăzi. Împreună cu el, adresez gândul meu cordial celor care iau parte la această adunare liturgică sugestivă.

Salutul meu afectuos se îndreaptă, în mod deosebit, spre voi, iubite persoane consacrate și membri ai Institutelor Seculare, ca și spre toți aceia care mărturisesc cu fidelitate valorile vieții consacrate în orice regiune a lumii.

Cristos vă cheamă să vă conformați tot mai mult Lui, care din iubire s-a făcut ascultător, sărac și cast. Continuați să vă dedicați cu pasiune proclamării și promovării Împărăției sale. Aceasta este misiunea voastră, necesară astăzi ca și în trecut!

4. Iubite persoane consacrate! Ce ocazie potrivită vă oferă această zi dedicată vouă pentru a confirma fidelitatea voastră față de Dumnezeu cu entuziasmul și generozitatea pe care ați avut-o când ați rostit pentru prima oară voturile voastre! Repetați în fiecare zi „da”-ul vostru dat Dumnezeului Iubirii cu bucurie și convingere. În intimitatea mănăstirii de clauzură sau alături de cei săraci și marginalizați, printre tineri sau în cadrul structurilor ecleziale, în diferitele activități apostolice sau în teritoriile de misiune, Dumnezeu vă vrea fideli iubirii sale și vă vrea pe toți dăruiți binelui fraților.

Aceasta este contribuția prețioasă pe care o puteți oferi Bisericii, pentru ca Evanghelia speranței să ajungă la bărbații și femeile din timpul nostru.

5. Să o contemplăm pe Fecioara Maria în timp ce îl oferă pe Fiul ei în Templul din Ierusalim. Cea care primise necondiționat voința lui Dumnezeu în momentul Bunei Vestiri, repetă astăzi, într-un fel, acel „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38). Această atitudine de adeziune docilă la planurile divine va marca arcul întregii sale vieți.

Maica Domnului este, de aceea, primul și înaltul model al fiecărei persoane consacrate. Lăsați-vă călăuziți de ea, iubiți frați și surori. Alergați la ajutorul ei cu încredere umilă, mai ales în momentele de încercare.

Iar tu, Maria, veghează asupra acestor fii ai tăi, condu-i la Cristos, „slava lui Israel, lumina popoarelor”. Virgo Virginum, Mater Salvatoris, ora pro nobis!

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 02.02.2004
Publicarea pe acest sit: 02.02.2004
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.