Predica Papei în Duminica Rusaliilor

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la solemnitatea Rusaliilor, Bazilica San Pietro,
duminică, 15 mai 2016

„Nu vă voi lăsa orfani” (In 14,18).

Misiunea lui Isus, culminată în darul Duhului Sfânt, avea acest scop esențial: să refacă relația noastră cu Tatăl, ruinată de păcat; să ne scoată din condiția de orfani și să ne redea condiției de fii.

Apostolul Paul, scriind creștinilor din Roma, spune: „Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, pentru că nu ați primit un Duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm: «Abba, Tată!»” (Rom 8,14-15). Iată relația refăcută: paternitatea lui Dumnezeu se reactivează în noi grație operei răscumpărătoare a lui Cristos și darului Duhului Sfânt.

Duhul este dat de Tatăl și ne conduce la Tatăl. Toată opera mântuirii este o operă de re-generare, în care paternitatea lui Dumnezeu, prin darul Fiului și al Duhului Sfânt, ne eliberează de starea de orfani în care am căzut. Și în timpul nostru se întâlnesc diferite semne ale acestei condiții a noastre de orfani: acea singurătate interioară pe care o simțim și în mijlocul mulțimii și care uneori poate deveni tristețe existențială; acea presupusă autonomie de Dumnezeu, care este însoțită de o anumită nostalgie a apropierii sale; acel răspândit analfabetism spiritual datorită cărui ne simțim incapabili să ne rugăm; acea dificultate de a simți adevărată și reală viața veșnică, drept plinătate de comuniune care încolțește aici și îmbobocește dincolo de moarte; acea trudă de a-l recunoaște pe celălalt ca frate, deoarece este fiu al aceluiași Tată; și alte semne asemănătoare.

La toate acestea se opune condiția de fii, care este vocația noastră originară, este condiția pentru care suntem făcuți, „ADN”-ul nostru cel mai profund, care a fost însă ruinat și pentru a fi restabilit a cerut jertfa Fiului Unicul Născut. Din imensa dăruire de iubire care este moartea lui Isus pe cruce a ieșit pentru toată omenirea, ca o imensă cascadă de har, revărsarea Duhului Sfânt. Cine se cufundă cu credință în acest mister de regenerare se renaște la plinătatea vieții filiale.

„Nu vă voi lăsa orfani”. Astăzi, sărbătoarea Rusaliilor, aceste cuvinte ale lui Isus ne fac să ne gândim și la prezența maternă a Mariei în cenacol. Mama lui Isus este în mijlocul comunității discipolilor adunate în rugăciune: este amintirea vie a Fiului și invocarea vie a Duhului Sfânt. Este Mama Bisericii. Mijlocirii sale îi încredințăm în mod deosebit pe toți creștinii, familiile și comunitățile care în acest moment au mai mare nevoie de forța Duhului Mângâietor, Apărător și Consolator, Duh al adevărului, al libertății și al păcii.

Duhul, așa cum afirmă tot sfântul Paul, face în așa fel încât noi să-i aparținem lui Cristos: „Dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, acesta nu este al lui” (Rom 8,9). Și consolidând relația noastră de apartenență la Domnul Isus, Duhul ne face să intrăm într-o nouă dinamică de fraternitate. Prin Fratele universal, care este Isus, putem să ne relaționăm cu ceilalți în mod nou, nu ca orfani, ci ca fii ai aceluiași Tatăl bun și milostiv. Și asta schimbă totul! Putem să ne privim ca frați și diferențele noastre nu fac decât să înmulțească bucuria și uimirea de a aparține acestei unice paternități și fraternități.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.05.2016
Publicarea pe acest sit: 16.05.2016
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.