Predica Papei în Duminica Floriilor

Predica Sanctității Sale Papa Francisc
la Liturghia din Duminica Floriilor
Vatican, duminică, 14 aprilie 2019

Aclamațiile de la intrarea în Ierusalim și umilirea lui Isus. Strigătele de sărbătoare și îndârjirea feroce. Acest mister dublu însoțește în fiecare an intrarea în Săptămâna Sfântă, în cele două momente caracteristice ale acestei celebrări: procesiunea cu ramurile de palmier și de măslin la început și apoi citirea solemnă a relatării Pătimirii.

Să ne lăsăm implicați în această acțiune însuflețită de Duhul Sfânt, pentru a obține ceea ce am cerut în rugăciune: să-l însoțim cu credință pe Mântuitorul nostru pe calea sa și să avem mereu prezentă marea învățătură a pătimirii sale ca model de viață și de victorie împotriva duhului răului.

Isus ne arată cum să înfruntăm momentele dificile și ispitele cele mai viclene, păstrând în inimă o pace care nu este dezlipire, nu este impasibilitate supraomenească, ci este abandonare încrezătoare în mâinile Tatălui și voinței sale de mântuire, de viață, de milostivire; și, în toată misiunea sa, a trecut prin ispita de „a face lucrarea sa” alegând el modul și dezlegându-se de ascultarea față de Tatăl. De la început, în lupta celor patruzeci de zile în pustiu, până la sfârșit, în Pătimire, Isus respinge această ispită cu încrederea ascultătoare în Tatăl.

Și astăzi, la intrarea sa în Ierusalim, el ne arată calea. Pentru că în acel eveniment cel rău, Principele acestei lumi avea o carte de jucat: cartea triumfalismului, iar Domnul a răspuns rămânând fidel față de calea sa, calea umilinței.

Triumfalismul încearcă să se apropie de țintă prin intermediul scurtăturilor, al compromisurilor false. Tinde să urce în carul învingătorului. Triumfalismul trăiește din gesturi și din cuvinte care n-au trecut însă prin cuptorul crucii; se alimentează din confruntarea cu alții judecându-i mereu mai răi, defectuoși, faliți… O formă subtilă de triumfalism este mondenitatea spirituală, care este cel mai mare pericol, ispita cea mai perfidă care amenință Biserica (De Lubac). Isus a distrus triumfalismul cu Pătimirea sa.

Domnul cu adevărat a împărtășit și s-a bucurat cu poporul, cu tinerii care strigau numele său aclamându-l Rege și Mesia. Inima sa se bucura văzând entuziasmul și sărbătoarea săracilor din Israel. Până acolo încât, acelor farisei care îi cereau să-i mustre pe discipolii săi pentru aclamațiile lor scandaloase, el le-a răspuns: „Dacă aceștia vor tăcea, vor striga pietrele” (Lc 19,40). Umilință nu înseamnă a nega realitatea și Isus este realmente Mesia, este realmente Regele.

Dar în același timp inima lui Cristos este pe o altă cale, pe calea sfântă pe care numai el și Tatăl o cunosc : aceea care merge de la „condiția de Dumnezeu” la „condiția de servitor”, calea umilirii în ascultarea „până la moarte și până la moartea pe cruce” (Fil 2,6-8). El știe că pentru a ajunge la adevăratul triumf trebuie să-i facă spațiu lui Dumnezeu; și pentru a-i face spațiu lui Dumnezeu există un singur mod: despuiereagolirea de sine. A tăcea, a se ruga, a se umili. Cu crucea, fraților și surorilor, nu se poate negocia, ori se îmbrățișează ori se refuză. Și cu umilirea sa Isus a voit să ne deschidă și nouă calea credinței și să ne preceadă pe ea.

În urma lui, prima care a parcurs-o a fost Mama sa, Maria, prima discipolă. Fecioara și sfinții au trebuit să pătimească pentru a merge în credință și în voința lui Dumnezeu. În fața evenimentelor dure și dureroase ale vieții, a răspunde cu credința costă „o deosebită trudă a inimii” (cf. Sf. Ioan Paul al II-lea, Enciclica Redemptoris Mater, 17). Este noaptea credinței. Dar numai din această noapte răsar zorile învierii. La picioarele crucii, Maria s-a regândit la cuvintele cu care îngerul i-l vestise pe Fiul său: „Va fi mare […]; Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David tatăl său și va domni în veci peste casa lui Iacob și împărăția sa nu va avea sfârșit” (Lc 1,32-33). Maria pe Golgota se află în fața dezmințirii totale a acelei promisiuni: Fiul său agonizează pe o cruce ca un răufăcător. Astfel triumfalismul, distrus de umilirea lui Isus, a fost la fel distrus în inima Mamei; amândoi au știut să tacă.

Precedați de Maria, nenumărați sfinți și sfinte l-au urmat pe Isus pe calea umilinței și pe calea ascultării. Astăzi, Ziua Mondială a Tineretului, vreau să-i amintesc pe atâția sfinți și sfinte tineri, în special cei „de la ușa de alături”, pe care numai Dumnezeu îi cunoaște, și pe care uneori lui îi place să ni-i dezvăluie pe neașteptate. Dragi tineri, nu vă rușinați să manifestați entuziasmul vostru pentru Isus, să strigați că El trăiește, că este viața voastră. Dar în același timp să nu vă fie frică să-l urmați pe calea crucii. Și când veți simți că vă cere să renunțați la voi înșivă, să vă despuiați de siguranțele voastre, să vă încredințați complet Tatălui care este în ceruri, atunci, dragi tineri, bucurați-vă și tresăltați! Sunteți pe drumul împărăției lui Dumnezeu.

Aclamații de sărbătoare și îndârjire feroce; este impresionantă tăcerea lui Isus în Pătimirea sa, învinge și ispita de a răspunde, de a fi „mediatic”. În momentele de întuneric și mare strâmtorare trebuie să tăcem, să avem curajul de a tăcea, cu condiția să fie o tăcere blândă și nu morocănoasă. Blândețea tăcerii ne va face să apărem și mai slabi, mai umiliți, și atunci diavolul, căpătând curaj, va ieși la iveală. Va trebui să-i rezistăm în tăcere, „menținând poziția”, dar cu aceeași atitudine a lui Isus. El știe că războiul este între Dumnezeu și Principele acestei lumi și că nu este vorba de a scoate sabia, ci de a rămâne calmi, tari în credință. Este ora lui Dumnezeu. Și în ora în care Dumnezeu intră în bătălie, trebuie să-l lăsăm să facă asta. Locul nostru sigur va fi sub mantia Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Și în timp ce așteptăm ca Domnul să vină și să potolească furtuna (cf. Mc 4,37-41), cu mărturia noastră tăcută în rugăciune, să dăm nouă înșine și altora „cont de speranța care este în [noi]” (1Pt 3,15). Asta ne va ajuta să trăim în sfântă tensiune între amintirea promisiunilor, realitatea îndârjirii prezente în cruce și speranța învierii.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 14.04.2019
Publicarea pe acest sit: 14.04.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.