Predica Papei în Duminica Floriilor

Predica Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea
la celebrarea Duminicii Floriilor și a Patimilor Domnului
Piața San Pietro, 4 aprilie 2004

1. „Binecuvântat este Împăratul care vine întru numele Domnului!” (Lc 19,38). Cu aceste cuvinte poporul din Ierusalim l-a primit pe Isus la intrarea sa în orașul sfânt, aclamându-l ca Rege al Israelului. Câteva zile mai târziu, însă, aceeași mulțime îl respinge cu strigăte ostile: „Răstignește-l, răstignește-l!” (Lc 23,21). Liturgia din Duminica Floriilor ne face să retrăim aceste două momente din ultima săptămână a vieții pământești a lui Cristos. Ne introduce în acea mulțime atât de schimbătoare, care în doar câteva zile trece de la entuziasmul plin de bucurie la disprețul ucigaș.

2. În atmosfera de bucurie, învăluită în tristețe, care caracterizează Duminica Floriilor, celebrăm cea de-a XIX-a Zi Mondială a Tineretului. Anul acesta ea are ca temă „Vrem să-l vedem pe Isus” (Io 12,21), cererea adresată Apostolilor de „unii greci” (Io 12,20) veniți la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștilor. În fața mulțimii venite să îl asculte, Domnul proclamă: „Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine” (Io 12,32). Iată, deci, răspunsul său: toți cei care îl caută pe Fiul omului, îl vor vedea, în sărbătoarea Paștilor, ca adevăratul Miel jertfit pentru mântuirea lumii. Pe Cruce, Isus a murit pentru fiecare dintre noi. Crucea este, astfel, semnul cel mai mare și mai elocvent al iubirii sale milostive, unicul semn al mântuirii pentru fiecare generație și pentru întreaga omenire.

3. În urmă cu douăzeci de ani, la încheierea Anului Sfânt al Mântuirii, le-am încredințat tinerilor marea Cruce a acelui Jubileu. Cu acea ocazie i-am îndemnat să fie discipoli fideli ai lui Cristos, Regele răstignit, care „ne apare nouă ca Cel care eliberează omul de ceea ce limitează, diminuează sau chiar rupe din rădăcină această libertate, în sufletul omului, în inima sa, în conștiința sa” (Redemptor hominis, 12). De atunci, Crucea continuă să traverseze numeroase țări, în pregătirea Zilelor Mondiale ale Tineretului. În timpul pelerinajelor ei, Crucea a traversat continentele: ca o ștafetă dată din mână în mână, ea a fost transportată din țară în țară; a devenit semn luminos al încrederii care animă tinerele generații ale mileniului trei.

4. Iubiți tineri! Celebrând a douăzecea aniversare a începutului acestei extraordinare aventuri spirituale, lăsați-mă să reînnoiesc către voi mesajul de atunci: „Vă încredințez Crucea lui Cristos! Purtați-o în lume ca semn al iubirii Domnului Isus pentru omenire, și vestiți-le tuturor că doar în Cristos mort și înviat este mântuirea și răscumpărarea” (Insegnamenti, VII, 1 [1984], 1105). Cu siguranță că mesajul pe care Crucea îl comunică nu este ușor de înțeles în vremea noastră, în care bunăstarea materială și confortul sunt propuse și căutate ca valori prioritare. Vouă însă, dragi tineri, să nu vă fie frică să proclamați, în toate împrejurările, Evanghelia Crucii. Nu vă fie frică să mergeți împotriva curentului!

5. „Isus Cristos… S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce. Pentru aceea, și Dumnezeu L-a preaînălțat” (Fil 2,6.8-9). Minunatul imn din epistola Sfântului Paul către Filipeni ne-a amintit faptul că Crucea are două aspecte inseparabile: ea este, în același timp, dureroasă și glorioasă. Suferința și umilința morții lui Isus sunt strâns legate de gloria Învierii sale.

Iubiți frați și surori! Preaiubiți tineri! Să nu scadă niciodată în voi conștientizarea acestui adevăr consolator. Patima și Învierea lui Cristos constituie centrul credinței noastre și sprijinul nostru în inevitabilele încercări cotidiene. Maria, Fecioară îndurerată și martoră tăcută a bucuriei Învierii, să vă ajute să îl urmați pe Cristos crucificat și să descoperiți în misterul Crucii sensul deplin al vieții.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Radu și Oana Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 04.04.2004
Publicarea pe acest sit: 04.04.2004
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.