Predica Papei de la celebrarea penitenţială

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
de la celebrarea penitențială
vineri, 17 martie 2023

„Cele care erau pentru mine un câștig, de dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere” (Fil 3,7). Așa declară Sfântul Paul în prima lectură pe care am ascultat-o. Și dacă ne întrebăm care sunt lucrurile pe care nu le-a mai considerat fundamentale în viața sa, mulțumit chiar să le piardă pentru a-l putea găsi pe Cristos, ne dăm seama că nu este vorba de realități materiale, ci de „bogății religioase”. Chiar așa: era un om pios, un om zelos, un fariseu fidel și atent (cf. v. 5-6). Și totuși, această haină religioasă, care putea constitui un merit, o laudă, o bogăție sacră, era în realitate pentru el un impediment. Și atunci Paul afirmă: „Am pierdut toate și le consider gunoi ca să-l câștig pe Cristos” (v. 8). Tot ceea ce îi dăduse un anumit prestigiu, o anumită faimă…; „le pierd: pentru mine, Cristos este mai important”.

foto: Vatican Media

Cine este prea bogat de sine și de propria „bravură” religioasă presupune că este drept și mai bun decât ceilalți – de câte ori se întâmplă asta în parohie: „Eu sunt din Acțiunea Catolică, eu merg să-l ajut pe preot, eu fac colecta…, eu, eu, eu”, de câte ori se întâmplă să se creadă mai buni decât ceilalți; fiecare, în propria inimă, să se gândească dacă vreodată s-a întâmplat – cine face astfel se lasă satisfăcut de faptul că a salvat aparențele; se simte în ordine, dar așa nu poate să-i facă loc lui Dumnezeu pentru că nu simte nevoie de el. Și de atâtea ori „catolicii curați”, cei care se simt drepți pentru că merg în parohie, pentru că merg duminica la Liturghie și se laudă că sunt drepți: „Nu, eu nu am nevoie de nimic, Domnul m-a mântuit”. Ce s-a întâmplat? Că locul lui Dumnezeu a fost ocupat de propriul „eu” și atunci, chiar dacă recită rugăciuni și face acțiuni sacre, nu dialoghează cu adevărat cu Domnul. Sunt monologuri pe care le face, nu dialog, nu rugăciune. De aceea, Scriptura amintește că numai „rugăciunea săracului străbate norii” (Sir 35,21), pentru că numai cel care este sărac în duh, cel care simte că are nevoie de mântuire și se simte cerșetor de har, se prezintă în fața lui Dumnezeu fără a etala merite, fără pretenții, fără prezumție: nu are nimic și de aceea găsește totul, pentru că îl găsește pe Domnul.

Această învățătură Isus ne-o oferă în parabola pe care am ascultat-o (cf. Lc 18,9-14). Este relatarea despre doi oameni, un fariseu și un vameș, care merg amândoi la templu ca să se roage, dar numai unul ajunge la inima lui Dumnezeu. Mai înainte de faptele lor, vorbește atitudinea lor fizică: evanghelia spune că fariseul se ruga „stând în picioare” (v. 11), cu fruntea sus, în timp ce vameșul, „stând departe, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer” (v. 13), de rușine. Să reflectăm un moment asupra acestor două posturi.

Fariseul stă în picioare. Este sigur de sine, drept și triumfător ca unul care trebuie să fie admirat pentru bravura sa, ca un model. În această atitudine, el îl roagă pe Dumnezeu, dar în realitate se celebrează pe sine însuși: eu frecventez templul, eu respect preceptele, eu dau de pomană… Formal, rugăciunea sa este ireproșabilă, din exterior se vede un om pios și evlavios, dar, în loc să se deschidă lui Dumnezeu, ducându-i adevărul inimii, maschează în ipocrizie fragilitățile sale. Și de atâtea ori noi facem un maquillage peste viața noastră. Acest fariseu nu așteaptă mântuirea Domnului ca pe un dar, ci aproape o pretinde ca o răsplată pentru meritele sale. „Am făcut temele, acum dă-mi premiul.” Acest om înaintează fără ezitare spre altarul lui Dumnezeu – cu fruntea sus – pentru a ocupa locul său în primul rând, dar ajunge să meargă prea încolo și să se pună înaintea lui Dumnezeu!

În schimb, celălalt, vameșul, stă la distanță. Nu încearcă să-și facă loc, rămâne în spate. Dar tocmai acea distanță, care manifestă faptul de a fi păcătos față de sfințenia lui Dumnezeu, este ceea ce îi permite să aibă experiența îmbrățișării binecuvântătoare și milostive a Tatălui. Dumnezeu poate ajunge la el tocmai pentru că, rămânând la distanță, acel om i-a făcut spațiu. Nu vorbește despre sine însuși, vorbește cerând iertare, vorbește privind la Dumnezeu. Cât de adevărat este acest lucru și pentru relațiile noastre familiale, sociale și ecleziale. Există adevărat dialog când știm să păstrăm un spațiu între noi și ceilalți, un spațiu salutar care-i permite fiecăruia să respire fără să fie aspirat sau anulat. Atunci, acel dialog, acea întâlnire, poate micșora distanța și poate crea apropiere. Așa se întâmplă și în viața acelui vameș: oprindu-se în spatele templului, se recunoaște cu adevărat așa cum este, păcătos, în fața lui Dumnezeu: distant, și în acest mod permite ca Dumnezeu să se apropie de el.

Fraților, surorilor, să ne amintim de acest lucru: Domnul vine la noi când ne distanțăm de eu-l nostru îngâmfat. Să ne gândim: „Eu sunt îngâmfat? Mă cred mai bun decât ceilalți? Privesc pe cineva un pic cu dispreț?”. „Îți mulțumesc, Doamne, pentru că tu m-ai mântuit și nu sunt ca acești oameni care nu înțeleg nimic, eu merg la biserică, eu merg la Liturghie; eu sunt căsătorit, căsătorită în biserică, aceștia sunt niște divorțați păcătoși…”: inima ta este așa? Vei merge în iad. Pentru a ne apropia de Dumnezeu, trebuie să-i spunem Domnului: „Eu sunt primul dintre păcătoși și dacă nu am căzut în murdăria cea mai mare este pentru că milostivirea ta m-a luat de mână. Îți mulțumesc ție, Doamne, eu sunt viu, datorită ție, Doamne, eu nu m-am distrus cu păcatul”. Dumnezeu poate micșora distanțele cu noi atunci când, cu onestitate, fără prefăcătorii, îi ducem fragilitatea noastră. Ne întinde mâna pentru a ne ridica atunci când știm „să atingem adâncul” și ne încredințăm lui în sinceritatea inimii. Așa este Dumnezeu: ne așteaptă în adânc, pentru că în Isus el a voit „să meargă în adânc”, pentru că nu-i este frică să coboare până în abisurile care locuiesc în noi, să atingă rănile trupului nostru, să primească sărăcia noastră, să primească eșecurile vieții, greșelile pe care le comitem din slăbiciune sau neglijență, și toți am făcut greșeli. Dumnezeu ne așteaptă acolo, în adânc, ne așteaptă în special atunci când, cu multă umilință, mergem să cerem iertare în sacramentul Spovezii, așa cum vom face astăzi. Ne așteaptă acolo.

Fraților și surorilor, să facem astăzi o cercetare a cugetului, fiecare dintre noi, pentru că fariseul și vameșul locuiesc amândoi înăuntrul nostru. Să nu ne ascundem în spatele ipocriziei aparențelor, ci să încredințăm cu încredere milostivirii Domnului opacitățile noastre, greșelile noastre. Să ne gândim la greșelile noastre, la mizeriile noastre, chiar și la cele pe care nu suntem capabili să le împărtășim din cauza rușinii, și este bine, dar trebuie să i le arătăm lui Dumnezeu. Atunci când ne spovedim, ne așezăm în spate, ca vameșul, pentru a recunoaște și noi distanța care ne separă între ceea ce Dumnezeu a visat pentru viața noastră și ceea ce suntem realmente în fiecare zi: niște sărmani. Și, în acel moment, Domnul se apropie, micșorează distanțele și ne repune în picioare; în acel moment, în timp ce ne recunoaștem despuiați, el ne îmbracă în haina de sărbătoare. Și acesta este, și trebuie să fie, sacramentul Reconcilierii: o întâlnire de sărbătoare, care vindecă inima și lasă pacea înăuntru; nu un tribunal uman de care să ne fie frică, ci o îmbrățișare divină de care să fim mângâiați.

Unul dintre cele mai frumoase lucruri despre modul în care ne primește Dumnezeu este duioșia îmbrățișării pe care ne-o dă. Dacă noi citim despre momentul când fiul risipitor se întoarce acasă (cf. Lc 15,20-22) și începe discursul, vedem că tatăl nu-l lasă să vorbească, îl îmbrățișează, și el nu reușește să vorbească. Îmbrățișarea milostivă. Și eu aici mă adresez fraților mei duhovnici: vă rog, fraților, iertați tot, iertați mereu, fără a pune degetul prea mult în conștiințe; lăsați ca oamenii să spună lucrurile lor și voi primiți asta ca și Isus, cu mângâierea privirii voastre, cu tăcerea înțelegerii voastre. Vă rog, sacramentul Spovezii nu este pentru a tortura, ci este pentru a da pace. Iertați tot, așa cum Dumnezeu va ierta vouă tot. Tot, tot, tot.

În acest timp al Postului Mare, cu căința inimii, să șoptim și noi ca vameșul: „Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul!” (v. 13). Să facem asta împreună: Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. Dumnezeule, când uit de tine sau te neglijez, când înainte de cuvântul tău pun cuvintele mele și pe cele ale lumii, când presupun că sunt drept și îi disprețuiesc pe ceilalți, când bârfesc despre ceilalți, Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. Când nu mă îngrijesc de cel care este lângă mine, când sunt indiferent față de cel care este sărac și suferind, slab sau marginalizat, Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. Pentru păcatele împotriva vieții, pentru mărturia rea care murdărește fața frumoasă a Maicii Biserici, pentru păcatele împotriva creației, Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. Pentru falsitățile mele, necuviințele mele, lipsa mea de transparență și legalitate, Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. Pentru păcatele mele ascunse, cele pe care nimeni nu le cunoaște, pentru răul pe care chiar fără să-mi dau seama l-am provocat altora, pentru binele pe care aș fi putut să-l fac și nu l-am făcut, Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul.

În tăcere, să repetăm câteva clipe, cu inimă căită și încrezătoare: Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. În tăcere. Fiecare să repete asta în inima sa. Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. În acest act de căință și de încredere ne vom deschide la bucuria celui mare dar: milostivirea lui Dumnezeu.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 17.03.2023
Publicarea pe acest sit: 17.03.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.