Postul Mare, timp de convertire la propria identitate

Mesaj al Arhiepiscopului Mauro Piacenza,
prefect al Congregației pentru Cler
adresat preoților cu ocazia Postului Mare

Preaiubiți confrați,

Timpul de har, care ne este dat să-l trăim împreună, ne cheamă la o convertire reînnoită, după cum este mereu nou darul Preoției ministeriale, prin care Domnul Isus se face prezent în existențele noastre și, prin intermediul lor, în viața tuturor oamenilor.

Convertirea, pentru noi, preoții, înseamnă înainte de toate a ne adecva tot mai mult viața noastră la predica, pe care zilnic ne este dat să o oferim credincioșilor, devenind, în felul acesta, „texte de Evanghelie vie”, pe care toți pot să le citească și să le primească.

Fundamentul unei astfel de atitudini este, fără îndoială, convertirea la propria identitate: trebuie să ne convertim la ceea ce suntem! Identitatea, primită sacramental și acceptată de umanitatea noastră rănită, cere conformarea progresivă a inimii noastre, a minții noastre, a atitudinilor noastre, a tot ceea ce suntem noi cu imaginea lui Cristos Bunul Păstor, care a fost imprimată sacramental în noi.

Trebuie să intrăm în Misterele pe care le celebrăm, în special în Preasfânta Euharistie, și să ne lăsăm plăsmuiți de ele; în Euharistie Preotul redescoperă propria identitate! În celebrarea Tainelor Divine se poate vedea „cum” să fim păstori și „ce anume” este necesar să facem, pentru a fi cu adevărat în slujba fraților.

O lume descreștinată cere o nouă evanghelizare, dar o nouă evanghelizare cere Preoți „noi”, desigur nu în sensul unei superficiale urmăriri a oricărei mode trecătoare, ci în cel al unei inimi profund reînnoite de fiecare Sfântă Liturghie; reînnoită conform măsurii carității Preasfintei Inimi a lui Isus, Preot și Bun Păstor.

Deosebit de urgentă este convertirea de la zgomot la tăcere, de la preocuparea de „a face” la faptul de „a sta” cu Isus, participând tot mai conștient la ființa Sa. Orice acțiune pastorală trebuie să fie mereu ecou și dilatare a ceea ce este Preotul!

Trebuie să ne convertim la comuniune, redescoperind ceea ce ea este realmente: comuniune cu Dumnezeu și cu Biserica și, în ea, cu frații. Comuniunea eclezială se caracterizează în mod fundamental de conștiința reînnoită și trăită că trăim și vestim aceeași Învățătură, aceeași Tradiție, aceeași istorie de sfințenie și, de aceea, aceeași Biserică. Suntem chemați să trăim Postul Mare cu profund simț eclezial, redescoperind frumusețea de a fi într-un exod de popor, care include întregul Ordin sacerdotal și pe toți oamenii noștri, care privesc la Păstorii lor ca la un model de referință sigură și așteaptă de la ei mărturie reînnoită și luminoasă.

Trebuie să ne convertim la participarea zilnică la Jertfa lui Cristos pe Cruce. Așa cum el a spus și a realizat în mod perfect acea înlocuire vicarie, care a făcut posibilă și eficace Mântuirea noastră, tot așa fiecare preot, alter Christus, este chemat, ca marii sfinți, să trăiască personal misterul acestei înlocuiri, în slujba fraților, îndeosebi în celebrarea fidelă a Sacramentului Reconcilierii, căutat pentru ei înșiși și oferit cu generozitate fraților, împreună cu direcțiunea spirituală, și în oferirea zilnică a propriei vieți ca reparare a păcatelor lumii. Preoți cu seninătate penitenți în fața Preasfântului Sacrament, capabili să ducă lumina înțelepciunii evanghelice și ecleziale în circumstanțele contemporane, care par să provoace credința noastră, devin în realitate profeți autentici, capabili, la rândul lor, să lanseze lumii unica provocare autentică: aceea a Evangheliei, care cheamă la convertire.

Uneori, oboseala este într-adevăr mare și experimentăm că suntem puțini, față de necesitățile Bisericii. Însă, dacă nu ne convertim, vom fi tot mai puțini, pentru că numai un preot reînnoit, convertit, „nou” devine instrument, prin care Duhul cheamă pe noii preoți.

Sfintei Fecioare Maria, Regina Apostolilor, încredințăm acest drum al Postului Mare, implorând de la Milostivirea Divină ca, după modelul Mamei cerești, și inima noastră sacerdotală să devină „Refugium peccatorum„.

Autor: Cardinalul Mauro Piacenza
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.03.2011
Publicarea pe acest sit: 10.03.2011
Etichete:

Comentariile sunt închise.