Pastorala de Paşti a PS Virgil Bercea

Scrisoare pastorală de Sărbătoarea Nașterii Domnului – 2003
PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic
al Eparhiei de Oradea

Christos se naște, măriți-L! „Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, bine-vestiți din zi în zi mântuire Lui. Vestiți între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui…”( Psalmul 95,1-3.)

Dragii mei,

Sufletul și inima ne sunt pline de cântarea cea nouă pe care cu toții o cântăm la Praznicul Nașterii Domnului – în toată lumea să se audă, tot omul să știe, fiecare să se bucure, pe toți să-i vestim: Christos s-a născut! Morți fiind prin păcatul lui Adam, la această Sfântă Sărbătoare renaștem prin puterea harului Sfântului Spirit în mod miraculos la o viață nouă

Sărbătoarea Nașterii lui Isus simbolizează pentru noi „plinirea timpurilor” precum și o recapitulare a istoriei mântuirii. La această dată Dumnezeu și omul și-au dat întâlnire; la această dată dragostea divină pogoară pe pământ; la această dată pacea și buna învoire, iertarea și împăcarea, iubirea și bunătatea se revarsă peste fiecare dintre noi.

Biserica noastră și noi toți am trăit această „plinire a timpurilor” în urmă cu câțiva ani, prin ’89, când renășteam împreună cu Domnul. Ieșită din catacombele secolului XX, cu forțele vlăguite și cu vigoarea șubrezită de suferință și încercări, Biserica a fost convinsă ca Iubirea naște speranța care nu moare, că Domnul vine pentru a o revigora și a-i deschide un nou drum.

Dragi credincioși,

Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, a comuniunii și a împăcării, a colindelor și a binecuvântării, a bunei-vestiri și a măririi Domnului și, de aceea, mă doare sufletul că de această dată, la Sărbătoarea Nașterii Domnului, trebuie să vă vorbesc și de suferința multora dintre credincioșii noștri care nu s-a încheiat. „Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng” (Rm 12,15), ne îndeamnă Sfântul Pavel.

La rândul meu și eu vă îndemn:

– bucurați-vă cu credincioșii din Căuaș, din Iaz și din Marghita pentru că au o nouă biserică și plângeți cu cei din Ardud cărora le-a fost luată și casa parohială;

– bucurați-vă cu tinerii noștri care în vară, la Oradea, s-au rugat Domnului, l-au preamărit și i-au mulțumit pentru darurile și harurile primite la Întâlnirea Națională și plângeți cu credincioșii din Șieu sau Săpânța, din Mihalț sau Copăcel, care nu sunt lăsați să slujească în fostele lor biserici acum transformate în muzeu sau nu li se permite să-și construiască altele noi;

– bucurați-vă de harurile celor 25 de ani de pontificat ai Sfântului Părinte, bucurați-vă cu credincioșii noștri din Arhidieceza Blajului, din Diecezele Lugojului și Clujului, care au sărbătorit jubileul celor 150 de ani de la înființare, bucurați-vă de binecuvântarea martiriului episcopilor, preoților și credincioșilor noștri care ne sunt steaua călăuzitoare și plângeți cu toți ai noștri care plâng, sunt în suferință, puși la încercare și persecutați încă.

Dragii mei credincioși,

Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați. Dragostea voastră să fie nefățarnică; nu întoarceți nimănui răul cu rău, nu vă răzbunați, în suferință fiți răbdători, bucurați-vă cu bucuria nădejdii, pe Domnul să-l slujiți” (cf. Rm 12, 9-17) să vă lipiți numai de adevăr, deoarece doar Adevărul vă va face liberi, să căutați doar dreptatea, să nu pizmuiți, să iertați și să binecuvântați mereu. Acestea vă îndemn, acum la Sărbătoarea Crăciunului, „să vă iubiți unii pe alții; noaptea este pe sfârșite; ziua se apropie; înveșmântați-vă în Domnul Isus Christos” (cf. Rm 13, 8-14) , umblați în lumină și fiți fii ai luminii.

V-am vorbit de lucruri triste dar și de bucurii: la Nașterea Domnului s-a împletit suferința cu bucuria. Suferința Maicii Sfinte și a lui Iosif de a fi alungați din casă în casă, de a oferi pruncului care se năștea doar o peșteră străină și rece și, în același timp, bucuria Mariei de a-L fi adus în lume pe Fiul lui Dumnezeu, bucuria păstorilor, a Magilor și a îngerilor de a fi fost primii care L-au întâlnit pe Domnul.

Iubiții mei,

Nașterea Domnului atrage cu splendoarea Sa pe toți cei însetați de lumină: „Noi am văzut steaua din Răsărit și am veni să ne închinăm Lui” (Mt.2,2). Lumina din Betleem luminează pe Pământ pe toți oameni însetați de dreptate și de adevăr.

Unde este regele Iudeilor care S-a născu?”(Mt.2,2) ne întrebăm fiecare dintre noi împreună cu Magii. Unde te putem găsi pe Tine Doamne, Tu care ești Rege al întregului univers, Tu care ești Regele Bisericii și regele sufletului meu?

Veți găsi un Prunc înfășat, culcat în iesle”(Lc.2,12) acesta a fost răspunsul îngerului. Isus se naște în ieslea vacilor, în peștera străină și rece. Isus se naște iar, în cerul inimilor noastre, la Ardud și Copăcel, la Mihalț și Oradea, în toate casele și în toate ungherele pe unde mai celebrăm încă Sfintele Liturghii. Pe aceste altare El se naște ascuns și înfrigurat, dar se naște din nou. Isus vine în inima noastră, intră în viața noastră, în viața Bisericii pentru ca să ne mângâie în dificultățile și neîmplinirile noastre, pentru a aduce lumină și har, binecuvântare și dar peste acest an care se apropie de sfârșit. Iar noi îi vom oferi în dar aurul iubirii, tămâia rugăciunilor și smirna suferințelor și a sacrificiilor noastre.

Doamne, la acest Crăciun dorim să-ți colindăm cum niciodată nu am mai făcut-o:
– dă-ne puterea și glasul îngerilor pentru a-ți cânta cântare nouă;
– dă-ne înțelepciunea Magilor să-ți cântăm și noi colindul bun și sfânt al laudei și al milostivirii;
– dă-ne tăria sfinților noștri martiri să te lăudăm și să te binecuvântăm în toate încercările și suferințele;
– de-ne harurile și binecuvântarea Spiritului celui Sfânt pentru ne bucura cu cei ce se bucură și a plânge cu cei ce plâng, pentru a ști să iertăm și să uităm, pentru a fi mesagerii păcii și ai iubirii, ai dragostei și ai împăcării.

Dragii mei,

Vă doresc la această Sfântă Sărbătoare
Un Crăciun sfânt și fericit!
Haruri și binecuvântări de la Domnul care se naște!
Puterea iertării și iubirii!
Anul Nou, 2004, cu împliniri spirituale și materiale!
Christos se naște: măriți-L!
Sărbători fericite și La Mulți Ani!

+ Virgil Bercea
Episcop

Autor: PS Virgil Bercea
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 12.12.2003
Publicarea pe acest sit: 12.12.2003
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.