Pastorala de Paşti a PS Petru Gherghel

Scrisoare Pastorală
la Sărbătoarea Învierii Domnului
2018

Din mormânt la Înviere cu apostolul cel tânăr, Ioan

„Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni” (din Liturghie).

Acestea sunt cuvintele pe care le proclamăm la celebrarea sfintei Liturghii, prin care mărturisim credința în biruința lui Cristos asupra morții, o victorie pe care ne-o asigură și nouă, celor care ne-am pus încrederea în el. Ele cuprind întregul mister pe care-l celebrăm an de an: moartea și învierea Domnului pentru învierea și fericirea noastră.

După jertfa de pe Calvar, după moartea și învierea lui din morți, Isus apare în Cenacol și le spune ucenicilor: „Pace vouă!” (In 20,21), risipindu-le îndoielile.

Întăriți în credință și fericiți că l-au întâlnit pe învățătorul lor, primind chiar din prima zi a învierii pe Duhul Sfânt, apostolii, așteptând momentul investirii totale din ziua de Rusalii, au ieșit în mijlocul oamenilor să le împartă bucuria învierii Domnului după porunca primită de la Isus înainte de a se despărți de ei: „Mergând în toată lumea, predicați evanghelia la toată făptura!” (Mc 16,15).

De atunci, în fiecare an când celebrăm misterul învierii sale glorioase, se aude glasul Bisericii prin vocea celebrantului: „Veniți și luați lumină!”, răspândind tuturor vestea bucuriei luminii lui Cristos cel înviat, împărțind-o tuturor fără a scădea.

Acesta e misterul Paștelui, al Învierii sfinte, misterul mântuirii, siguranța pașilor care ne poartă pe urmele lui Cristos, care a spus: „Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieții” (In 8,12). El a voit ca această lumină să ajungă la toți, până la marginile lumii.

De acest mister s-a lăsat convins tânărul apostol și evanghelist Ioan, cel care i-a fost mereu aproape, l-a însoțit pas cu pas și s-a umplut cu iubirea sa, întâlnindu-l mai ales la Cina cea de Taină, pe drumul crucii, sub cruce și la ușa mormântului gol. Ioan rămâne pentru noi toți, dar mai ales pentru tineri un exemplu și o chemare de a-l urma și iubi pe Domnul cu iubirea cu care ne-a iubit el.

La dorința Sfântului Părinte papa Francisc, anul acesta pastoral este dedicat tinerilor – florile întregii lumi și ale Bisericii. Spre ei se îndreaptă privirea atentă a lui Isus cel înviat, dar și privirea Bisericii și a lumii întregi, dornică de a pătrunde mai ușor în taina iubirii adevărate coborâte din cer prin misterul morții și învierii Domnului.

Urmărind cursul vieții lui Ioan alături de Învățătorul în peregrinările sale prin Țara Sfântă, observăm că a fost privilegiat să participe la cele mai grăitoare momente și la cele mai fericite clipe – ca momentul de pe muntele Tabor – și suntem mișcați și impresionați de curajul și decizia sa de a nu se îndepărta niciodată de Isus. Era firesc să stea mereu alături de el, cel despre care știa că este Fiul Tatălui, care atât de mult „a iubit lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul-născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică”, cum o spune chiar în evanghelia sa (In 3,16).

Suntem uimiți cum cei mai apropiați de Mântuitorul, apostolii, în atmosfera dureroasă a pătimirii, s-au speriat și au fugit, ascunzându-se de teama iudeilor. Chiar și Petru, pus în fața amenințărilor, s-a lepădat de el, negând că l-ar cunoaște. Niciunul dintre cei care erau cândva alături de Isus n-a găsit curajul să-l urmeze, semn că încă nu-l primiseră pe Duhul Sfânt, Duhul curajului și al iubirii. Numai Ioan, apostolul cel tânăr, este hotărât să meargă cu Domnul până la capăt, e singurul care învinge frica și pericolul de a fi și el condamnat împreună cu învățătorul său.

Acum, când retrăim misterul morții lui Isus și când luăm parte la glorioasa lui înviere, trebuie să ne întrebăm și noi, și mai ales voi, dragi tineri, spre care se îndreaptă privirea Sfântului Părinte papa Francisc: Care a fost și care este poziția noastră față de cel pe care l-am întâlnit încă din copilărie și continuăm să-l întâlnim mereu pe drumurile vieții noastre? El, Cristos, a suferit, s-a dăruit, s-a apropiat de noi cu steagul luptei sale pe umeri, cu acea cruce grea pe care a îmbrățișat-o pentru a demonstra tuturor marea sa iubire și prețuire, numindu-ne prieteni și colaboratori ai săi. Cum îl urmați? Cum știți să-i arătați prețuirea și prietenia voastră?

Tocmai acum în acest an, 2018, Isus se gândește la voi, vă privește cu o iubire totală și vă cheamă lângă el. Este anul fericit în care vă dezvăluie cât de mult vă prețuiește el, prietenul vostru, „care nu vrea să vă ia nimic, ci să vă dăruiască totul”. Este anul în care Sfântul Părinte vă arată prețuirea sa și vă dorește mereu alături de Isus, împreună cu ceilalți prieteni și colegi, fericiți ucenici ai Domnului și adevărați mărturisitori ai iubirii sale.

Cu o intuiție specială și cu o convingere adâncă, Sfântul Părinte a decis ca anul acesta, în luna octombrie, să fie celebrat un Sinod special al Episcopilor dedicat vouă, tinerilor, în care părinții sinodali, și cu ei toată Biserica, să vă simtă aproape de Isus. Ceilalți frați și prieteni ai voștri, care stau și vă privesc, așteaptă să le fiți adevărați vestitori ai iubirii, martori ai curajului, ca și ei să poată să vorbească lumii despre marele mister al iubirii lui Dumnezeu.

Voi, care aveți un spirit tineresc, o adevărată sete de fericire, sunteți așteptați să dați mărturie despre misterul crucii și al învierii, despre adevărata iubire ca dar al lui Dumnezeu. Voi puteți și trebuie să faceți ca mesajul vostru să poarte lumii mesajul iubirii lui Cristos care se dăruiește, care moare pe cruce, învinge răul și păcatul și care singur este capabil să aducă lumii bucuria fericirii.

Sfântul Părinte, în mesajul său către voi, tinerii, pentru a vă încuraja în drumul spre Sinodul vostru, vă indică crucea de pe Calvar, iar lângă ea pe tânărul curat și curajos Ioan, care o însoțește pe mama lui Isus, Maria, în clipele sale de durere. Ea este aleasă de Isus însuși să fie, pentru ucenicul său iubit, Ioan, mamă ocrotitoare, iar Ioan cel tânăr să o ia în casa sa. Acolo, sus pe cruce, a fost iscălit cu sângele său propriu acest testament al lui Isus, când spune cu voce plină de iubire: „Femeie, iată-l pe fiul tău! […] Iat-o pe mama ta!” (In 19,26-27).

Dragi tineri, strânși în jurul Mamei sfinte, puteți și trebuie să oferiți lumii de azi, acum, de sfânta Înviere, un mesaj plin de curaj, de credință și de iubire. Ne bucurăm și așteptăm să trăim în Noaptea Sfântă o astfel de atmosferă de credință și de iubire ce vine de la voi, dragi prieteni ai lui Isus, plini de entuziasm, de credință și de speranță.

„O lume mai bună se construiește și grație vouă, grație voinței voastre de schimbare și grație generozității voastre, spunea papa Francisc în mesajul de anul acesta. Nu vă fie frică să-l ascultați pe Duhul care vă sugerează alegeri îndrăznețe, nu întârziați atunci când conștiința vă cere să riscați pentru a-l urma pe Învățătorul. Și Biserica dorește să stea în ascultarea glasului vostru, a sensibilității voastre, a credinței voastre; chiar și a îndoielilor voastre și a criticilor voastre. Faceți să se audă strigătul vostru, lăsați-l să răsune în comunități și faceți să ajungă la păstori”.

Mărturisind împreună cu voi misterul morții și învierii Domnului, putem declara plini de bucurie: „Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni!”

Revarsă, Doamne, în lume lumina și pacea ta!

În acest gând vă dorim tuturor sărbători binecuvântate, iar învierea lui Cristos să ne fie de folos!

Sfintele Paști 2018

Petru Gherghel,
episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 06.04.2017
Publicarea pe acest sit: 31.03.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.