Pastorala de Paşti a PS Alexandru Mesian

Scrisoare Pastorală
la Sărbătoarea Învierii Domnului
2014

ALEXANDRU,

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm și să ne veselim întru ea”. (Ps. 117,24)

CRISTOS A ÎNVIAT!

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,

aprilie 2006. Foto: Decius TodericiCu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns să petrecem împreună, pentru a douăzecișicincea oară în reînviata Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, marele praznic al Învierii Domnului nostru Isus Cristos.

Suntem bucuroși să putem rosti din nou și anul acesta salutul pascal:

CRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Cel care a suferit condamnarea la moarte de către Pilat din Pont, Care a murit răstignit pe cruce și a fost înmormântat, Isus, Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria, „a înviat a treia zi, după scripturi” (cf. Crezul niceno-constantinopolitan).

Acest anunț este temelia speranței întregului neam omenesc. Iar dacă nu a înviat Cristos, nu numai credința noastră este zadarnică (cf. 1 Cor. 15,14) ci și speranța noastră este zadarnică, pentru că răul și moartea ne-ar fi ținut sub robie. Dar nu este așa, căci Cristos S-a sculat dintre cei morți pentru a fi primul înviat dintre aceștia (cf. 1 Cor. 15,20). Prin moartea Sa pe moarte călcând, a eliminat pentru totdeauna rădăcinile veninoase ale morții.

Prin Învierea lui Cristos, moartea este îngropată, porțile iadului sunt sfărâmate iar eliberarea păcătoșilor din sclavia păcatului s-a înfăptuit. Pământul se cutremură, morții înviază, îngerii se arată în haine strălucitoare iar Cristos Înviat, păstrându-și rănile sfinte, apare triumfător în mijlocul apostolilor Săi spunându-le „Pace vouă!”.

„Pace vouă !” (In. 20,19-20)

Acesta este primul salut al lui Isus Cristos Înviat, pe care l-a adresat apostolilor. Acest salut, în această sfântă zi de Paști, Isus îl repetă, adresându-l lumii întregi.

„Pace vouă” este „Vestea cea Bună” atât de mult așteptată și atât de mult dorită de întreaga omenire. Acest anunț: „Pace vouă” pe care Cristos Înviat ni-l adresează, este o ușurare pentru cel care este oprimat de greutatea păcatului sub multiplele sale forme.

„Pacea să fie cu voi” este o urare adresată astăzi tuturor, în special celor mici și celor săraci, în semn de speranță și de pace. Cristos cu adevărat a înviat. El oferă tuturor pacea.

„Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Nu v-o dau cum o dă lumea…” (In 14,27). Pacea pe care o dă lumea – cum a demonstrat experiența din toate timpurile – este adesea un slab echilibru de forță, de pe o zi pe alta, care nu are stabilitate.

Singura pace, darul lui Cristos Înviat, este profundă, totală și veșnică; ea poate împăca pe om cu Dumnezeu, cu el însuși și cu creația.

Ziua Învierii Domnului ne conferă bucuria învingerii binelui asupra răului. Adevărul a învins minciuna. Nevinovăția a învins păcatul. Durerea s-a schimbat în bucurie. Bunătatea a învins răutatea. Învierea a învins moartea.

Învierea lui Isus a fost temelia predicării apostolilor.

Dacă până acum se temeau de cărturari și de farisei, de acum în inima lor a răsărit curajul sfânt, care le-a dat putere să lupte și să predice despre Adevărul răsărit din mormânt.

Învierea lui Isus o cunoaștem din mărturiile Sfintelor Evanghelii. Un înger a spus femeilor încă în zorii zilei de duminică vestea bucuriei, că Acela pe care ele Îl caută a înviat cu adevărat. El însuși S-a arătat femeilor și le-a zis: Bucurați-vă!, S-a arătat celor unsprezece Apostoli și a vorbit cu ei de foarte multe ori, iar ei I-au atins rănile și au mâncat cu Dânsul. Au petrecut patruzeci de zile împreună cu Dânsul primind ultimele învățături pe care le-au propovăduit.

Iubiți credincioși,

După afirmația evangheliștilor, Maria Magdalena a fost cea dintâi căreia i S-a arătat Isus Cristos înviat din morți. Dar există o constantă și universală tradiție a Bisericii care spune că o altă femeie și deci prima persoană – în sens absolut – L-a văzut pe Domnul Cel înviat din morți și I-a auzit glasul. Această femeie a fost Maria din Nazaret, Mama lui Cristos. E adevărat că din paginile Evangheliilor și ale altor scrieri din Noul Testament nu avem această afirmație dar se știe că numele Mariei, al Maicii Domnului, apare în Evanghelii numai acolo unde era strict necesar în planul economiei mântuirii.

Este foarte cunoscut și logic că Fiul Înviat să se arate mai întâi Mamei Sale care a fost strâns unită cu Fiul Său în toată viața și mai ales în timpul patimilor și sub cruce, până la ultima clipă.

Ea, Maica Domnului, trebuia să fie în unire cu Fiul Său și în bucuria Învierii din primul moment. Căci ea singură, Maica Domnului, nu a avut dubii că Isus Cristos va învia. Ea avea credință fermă.

Această convingere că Isus Înviat S-a arătat mai întâi Mamei Sale este descrisă cu atâta bucurie în cântarea bisericească a Sfintei Liturghii ce se celebrează de la Paști și până la Înălțare: „Îngerul a strigat către cea plină de har: Curată Fecioară, bucură-te! și iarăși zic, Bucură-te! că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt și pe morți i-a înviat; popoare, veseliți-vă !”.

Și noi, împreună cu Îngerul Gabriel, să-i înălțăm imnuri celei pline de har, acel salut de la Buna Vestire: Bucură-te, Marie! Că Fiul tău a înviat din mormânt și pe morți i-a ridicat.

Iubiți credincioși,

Eparhia Noastră de Lugoj a dedicat anul acesta 2014 ca Anul Maicii Domnului de la Scăiuș (localitate din județul Caraș-Severin). Se împlinesc 80 de ani de când o icoană ce o reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul Isus în brațe a lăcrimat de două ori: la 30 septembrie și la 15 octombrie 1934.

Este un lucru de necontestat că Fecioara Maria din Nazaret este cea care L-a născut pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu și a fost alături de El în toată viața Lui, de la naștere, patima, moartea și învierea Sa, până la Înălțarea la cer. A fost alături de El în opera mântuirii neamului omenesc. Această icoană făcătoare de minuni este purtată în pelerinaj prin bisericile parohiale, ca lumea să o cunoască pe Maica Domnului și să se roage.

Pentru a fi cunoscut mesajul transmis prin lacrimile Sale de la Scăiuș, s-a scris cartea „Maica Domnului de la Scăiuș”, apărută în acest an 2014.

La Scăiuș se află de asemenea, în construcție, un sanctuar, o nouă biserică unde va fi așezată la loc de cinste icoana Maicii Domnului care a lăcrimat în anul 1934.

În această frumoasă zi de Paști, în plină primăvară, să o felicităm și noi pe Prea Curata Fecioară Maria, zicând: Bucură-te, Fecioară Curată! Bucură-te că Fiul tău a înviat !

Astăzi Cristos a înviat din morți și ne-a izbăvit de moarte, de robia păcatului și de osânda iadului.

Astăzi s-a deschis raiul.

Astăzi îngerii cântă împreună cu oamenii biruința vieții asupra morții. Isus Cristos, prin Învierea Sa, a înnoit lumea.

Cu bucurie în suflet mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem și anul acesta Sfintele Paști.

În încheierea acestei scrisori pastorale, doresc ca Învierea lui Cristos să fie pentru toți oamenii ocazie de bucurie, mângâiere și speranță.

Sărbători fericite!

Cristos a înviat !

† ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj, la Praznicul Învierii Domnului, Anul Domnului 2014.

Însemnare: Această scrisoare pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie din prima zi de Paști 2014, iar în filii se va citi a doua zi.

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 20.04.2014
Publicarea pe acest sit: 19.04.2014
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.