Pastorala de Paşti a IPS Gyorgy Jakubinyi

Mesajul IPS György Jakubinyi,
Arhiepiscop romano–catolic de Alba Iulia,
cu ocazia Sfintelor Paști 2015

Preacucernici confrați preoți! Iubiți frați și surori în Cristos!

Profetul Isaia (2,3) spune: „Căci din Sion va ieși Legea, și din Ierusalim cuvântul Domnului”. Spațiul pământesc al mântuirii noastre este Ierusalimul, Orașul Sfânt. Azi fiecare dintre noi își îndreaptă pașii inimii spre Mormântul gol cântând Aleluia, cântecul de bucurie al creștinătății. Împreună cu Apostolii mărturisim: ”A Înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon” (Luca 24,34). Prin sacramentul botezului am primit harul mântuirii. În viața noastră trebuie să arătăm că suntem mântuiți. Viața creștină este plină de bucurie și cunoaștem drumul, pentru că Domnul merge înaintea noastră.

Sfânta Biserică ne oferă și indicații practice. A devenit un obicei ca fiecare an să fie dedicat unei teme din învățătura de credință. Astfel ne putem conștientiza mai bine vocația și misiunea creștină. Sfântul Părinte papa Francisc a hotărât ca în Biserica universală anul 2015 să se dedice vieții consacrate (De la 30 noiembrie 2014, I. Duminică din Advent, până la 2 februarie 2016 la Întâmpinarea Domnului).

Vreau să spun câteva cuvinte despre viața consacrată. „Viața consacrată lui Dumnezeu sau viața monahală este o stare de viață recunoscută de Biserică. Este răspunsul liber dat unei chemări speciale a lui Cristos, prin care cei consacrați se dedică total lui Dumnezeu și tind spre perfecțiunea iubirii prin lucrarea Duhului Sfânt. Această consacrare se caracterizează prin practicarea sfaturilor evanghelice (sărăcia, curăția, ascultarea)” – Compendiul Catehismului Bisericii Catolice, întrebarea 192. La înființarea noilor familii, instituții și comunități de viață consacrată se arată întotdeauna lucrarea Duhului Sfânt.

În momentul de față, în Arhidieceza noastră slujesc cinci ordine bărbătești și șapte feminine, servind „spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici” (din Sfânta Liturghie) prin contemplare, în pastorație, prin ajutorarea bolnavilor, în educație sau cateheză. Nu le voi enumera ca nu cumva să uit pe vreunul sau să le greșesc ordinea cronologică. Aici îi enumăr și pe membrii ordinului terțiar sau laicii consacrați, și pe aceia care aparțin diferitelor mișcări spirituale, sau carismatice. Îi puteți găsi pe site-ul Arhidiecezei.

Anul acesta să ne rugăm pentru vocații preoțești și călugărești! Cerința lui Isus este actuală și astăzi: „Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui”. (Matei 9, 37-38; Luca 10, 2). În circulara de Crăciun am făcut cunoscut mesajul Sfântului Părinte Francisc despre cum se poate dobândi indulgența plenară în acest an al vieții consacrate (Circulara a X-a / 2014, Nr.: 1865–2014).

Nu numai Sfântul Părinte dedică câte un an unei teme, dar și diecezele au acest obicei, dedicând câte un an unui serviciu pastoral. Consiliul Pastoral Arhidiecezan ne-a sfătuit să consacrăm acest an diasporei. Am deschis acest an odată cu Adventul din 2014 și îl vom încheia cu Adventul anului 2015. Ce este diaspora? Provine din grecescul diaszpóra, semnificând: condiție minoritară după un criteriu denumit. Putem spune că în Arhidieceza noastră, credincioșii trăiesc în mare parte în minoritate (diasporă) atât pe plan religios, cât și național.

Această condiție necesită o pastorație particulară. O citez deseori pe Sfânta Tereza a Pruncului Isus care spunea: „În fața lui Dumnezeu nu există fapte mici sau mari, ci numai o iubire mai mică sau mai mare cu care săvârșim faptele”. Aplic această asemănare și parohiilor, comunităților noastre: nu există comunități mici sau mari, ci mai mică sau mai mare este iubirea frățească aflată între noi. Deci, dacă doriți să fim importanți, să fie dragostea mare în voi, să fiți uniți, să vă ajutați unul pe celălalt așa cum o făcea Biserica primară: „Nu era nimeni care să ducă lipsă, căci toți care posedau terenuri sau case le vindeau, aduceau prețul celor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie” (Faptele Apostolilor 4, 34-35). Motto-ul anului diasporei sunt cuvintele Sfântului Părinte papa Francisc și sună astfel: „A rămâne în Isus, a trăi bucuria apartenenței noastre creștine, a merge până la periferie!” În diasporă este foarte important să avem o poziție fermă și fidelitate, pentru că aici mediul creștin care ar putea să-l susțină pe cel șovăielnic lipsește (este deficitar?). Doar un exemplu: până acum orele de religie în școli erau obligatorii indiferent de confesiune.

Noua lege dispune ca din toamnă – înscrierile s-au făcut însă până pe 6 martie – în cazul minorilor, părinții, tutorii, iar în cazul majorilor tinerii înșiși, să poată cere prin completarea unor formulare să se facă educație religioasă în școli. Acum se va vedea cât de importantă este pentru părinți educația religioasă a copiilor lor. Dacă pentru ei formarea la credință a jucat un rol important, dând un sens vieții lor pământești, atunci le vor da și copiilor această educație. Dacă fiecare părinte sau tutore ori elevul însuși cere educația religioasă în școală, atunci noua lege nu va schimba nimic în practica de până acum. Așa le cerem dragilor noștri credincioși să facă și așa sperăm să facă! Doresc tuturor credincioșilor mei, fraților mei în credință și oamenilor de bunăvoință sărbători pascale pline de har și de pace în suflet. Cristos a înviat!”

Alba Iulia, 5 aprilie 2015, în Sărbătoarea Învierii Domnului

† GYÖRGY, arhiepiscop

Autor: IPS Gyorgy Jakubinyi
Copyright: Romkat.ro
Publicarea în original: 05.04.2015
Publicarea pe acest sit: 09.04.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.