Pastorala de Crăciun a PS Martin Roos

Mesajul Excelenței Sale Martin Roos,
Episcop diecezan romano-catolic de Timișoara,
cu ocazia Sfântului Crăciun 2017

„Iar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie… „ (Gal 4,4).

Dintr-o femeie s-a născut Isus Cristos pe acest pământ și asemenea tuturor oamenilor, a văzut lumina zilei datorită unei mame. Prin întruparea Lui, El a devenit unul dintre noi exceptând păcatul. Ca trimis al lui Dumnezeu El împărtășește însă soarta profeților. De exemplu soarta profetului Isaia, care la începutul cărții sale exclamă astfel: „Boul își cunoaște stăpânul și măgarul ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaște”. Aceste animale le regăsim și în staulul din Betleem. Ei sunt simbolul unei avertizări, ne aduc aminte de cuvintele profeților adresate poporului aflat adesea în rătăcire și nu sunt așezați doar de dragul idilei în jurul ieslei Domnului. Pe lângă toată bucuria ce ne-o aduce, Sărbătoarea Crăciunului are un mesaj foarte profund. Crăciunul ne cheamă insistent, să-L recunoaștem pe Cristos Isus ca Cel, pe care Tatăl L-a trimis în lume: „Pe El să-L ascultați”.

Dar, în aceste zile de sărbătoare nu putem uita de acea umilă femeie, care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu și care încă de la început a fost aleasă de El, pentru a deveni mama Mântuitorului. Ea, Maria, este „fecioara curată, care floarea noastră, pe Cristos, ne-a adus-o”. Fie, ca în zilele care urmează, pașii să ne fie însoțiți de ocrotirea ei, și să recunoaștem în ea o mijlocitoare puternică, prin care cu toții să-L putem descoperi pe El, pe Mântuitorul nostru și în final, să putem trăi în sufletele noastre „împlinirea timpurilor” și „zorii unei noi lumi!”.

Celebrările acestor Sărbători sfinte ne readuc în conștiință misterul excepțional al Întrupării Fiului lui Dumnezeu. În felurite forme ni se vestește că ni s-a născut un Prunc: prin cuvintele profeților, prin vestirea Evangheliei, prin cântece, colinde și rugăciuni, pe care le auzim în cadrul Liturghiei sau în propriile familii, acolo unde poate le și cântăm, le rostim și vorbim despre ele. Însă nu în ultimul rând aflăm despre Mântuitorul cel născut în comuniune cu toți care sărbătoresc acest eveniment, împreună cu care ne regăsim, cu toții, în casa lui Dumnezeu, în biserică și în propriile noastre case.

Vouă tuturor, dragi credincioși, care celebrați cu bucurie Nașterea Mântuitorului Isus Cristos, Domnul să Vă dăruiască zile binecuvântate cu pace, cu reculegere și bucurie. Cel care s-a născut „plinirea timpurilor” să ne dăruiască tuturor fericire veșnică și viață din belșug.

Timișoara, în ajunul Nașterii Domnului,
la 24 decembrie 2017.

† Martin,
episcop de Timișoara

* * *

„Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. So betet heute die Kirche, am Tag der Geburtsfeier unseres Herrn und Heilandes.

Es ist erfüllt, was die Propheten des Alten Bundes jahrhundertelang verkündet und auf das sie das Volk immer wieder aufmerksam gemacht haben. Es war auch damals nicht einfach, den Glauben und das Vertrauen der Menschen wachzuhalten. Ohne Ausdauer und Treue geht dies auch heute nicht. Ohne Hingabe und ohne den Einsatz der ganzen Person kann ein Glaube nicht lebendig bleiben.

Dies haben uns auch die vergangenen vier Wochen des Advents wieder gelehrt. Mit unermüdlichem Eifer wurden wir immer wieder darauf hingewiesen, in Wachsamkeit, Gebet und lebendigem Vertrauen uns auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Nur so können wir uns der Gnade öffnen und dem Herrn entgegengehen, der zu einer Stunde kommt, da wir es nicht erwarten und die nur er kennt.

Er, der da kommt, ist der Verheißene, von dem die Kirche mit entschiedener Offenheit bekennt: „Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater. Jesus Christus ist nicht nur der zu Betlehem Geborene, den Maria empfangen und zur Welt gebracht hat; er ist der vom Heiligen Geist Empfangene, „der Sohn des lebendigen Gottes, „gesetzt zum Fall und zur Auferstehung vieler.

Die Gottesdienste dieser Tage bringen uns dieses Geheimnis wieder lebendig zu Bewusstsein in den vielfältigsten Formen, in den Worten der Propheten, in der Verkündigung des Evangeliums, in den Liedern und Gebeten, die wir im Rahmen der Liturgie oder in unseren Familien hören, sprechen oder singen. Nicht zuletzt aber auch in der Gemeinschaft der Feiernden, zu der wir uns einfinden im Gotteshaus, in unseren eigenen Häusern.

Möge Gott, der Herr uns allen in diesen festlichen Tagen seine reiche Gnade schenken und auch an unserem eigenen kleinen persönlichen Leben seine Verheißungen erfüllen.

Temeswar, am Heiligen Abend,
dem 24. Dezember 2017.

† Martin,
Bischof von Temeswar

* * *

Karácsonykor Jézus Krisztus születését, a második Isteni Személy megtestesülését ünnepeljük. Számunkra ez egy nagyon jellegzetes ünnep. Amióta ember él a földön, azóta létezik az Isten utáni vágyakozás és az a tudat, az a megtapasztalás, hogy Isten jelen van életünkben.

Az egész adventi időszakot Izrael népének reménysége jellemezte. Ez a nép Megváltójára várt. A századok során egy egészen meghatározott elképzelés alakult ki erről a Megváltóról: politikai felszabadítónak kell lennie; helyre kell állítania Dávid ősi országát teljes nagyságában és gyönyörűségében; új népet fog maga köré gyűjteni és nagy jelek fogják eljövetelét kísérni.

Ha most Jézus Krisztusra tekintünk, fel kell tennünk a kérdést: beteljesíti-e mindezeket az elvárásokat, a belé vetett reményt? Ő, a Messiás, az „ilyennek” várt
Megváltó?

Jézus Dávid nemzetségéből származik. Ezért megy József és Mária – az evangélista tudósítása szerint – Betlehembe, Dávid városába, a népszámlálási felhívásnak eleget téve. A gyermek Jézus szegényes körülmények között születik meg és bölcső híján jászolba fektetik. Lukács éppen ebben véli felfedezni annak jelét, bizonyítékát, hogy ez a gyermek a Messiás. Ennek az eseménynek csak néhány pásztor a tanúja. Akkoriban Izraelben a pásztorokat csak másodrangú embereknek tekintették. Az akkori törvény értelmében a pásztorok nem is tanúskodhattak, mert a nép közismerten hazugoknak tartotta őket. Mégis, éppen ők lesznek a Megváltó születésének tanúi, és egyben az első követői is. Ők az elsők, akik tudomást szereznek e nagy eseményről, Ők az elsők, akik a Megváltót követik, ők az elsők‚ akik hírét terjesztik.

Isten beteljesíti ígéreteit, de nem oly módon, mint azt az ember elvárná. Ilyen a mi Istenünk. Ő más, mint a Róla alkotott elképzeléseink, sokszor egészen más, mint ahogyan azt elvárjuk.

Amikor, ma Jézus Krisztus születését ünnepeljük, akkor ezzel megvalljuk, hogy
Isten nagysága láthatóvá lett ebben a gyermekben, Isten Fia értünk emberré lett.
Isten utáni vágyódásunk beteljesülésre lel Isten alázatosságában, tehetetlenségében, válaszra talál abban, hogy Isten érettünk minden dicsőségről és magasztosságról lemond, s egészen odáig megy, hogy gyermekké és emberré lesz értünk.

Temesvár, 2017. december 24-én,
Szentestén

† Márton,
temesvári megyés püspök

Autor: PS Martin Roos
Publicarea în original: 13.12.2017
Publicarea pe acest sit: 13.12.2017
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.