Pastorala de Crăciun a PS Iosif Csaba Pál

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2018

Dragi confrați în preoție,
Iubiți frați și surori în Cristos,

în majoritatea căminelor împodobim în această perioadă pomul de Crăciun și ne strângem în jurul lui, cântăm și ne rugăm în jurul lui. Ne bucurăm, fiindcă acest pom de Crăciun simbolizează viața, adevărata lumină, care a coborât printre noi. De sărbătoarea Crăciunului ni se umple inima de bucurie. Această bucurie poate să aibă mai multe motive, dar în general simțim efectul venirii lui Cristos printre noi. Desigur, am dori ca această bucurie să ne însoțească mai mult timp, nu numai până în clipa în care bradul începe să-și piardă acele, sau până când crengile se usucă complet. Dar tocmai de aceea a venit El printre noi.

Sfântul Evanghelist Ioan, al cărui simbol este vulturul care zboară la mari înălțimi, când ne dă de veste nașterea Mântuitorului, începe să descrie acest eveniment pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu: La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. (….) În el era viața și viața era lumina oamenilor (Ioan 1, 1-4). Să medităm asupra acestor cuvinte: În el era viața și viața era lumina oamenilor. Nu doar că apare o stea luminoasă, minunată la Betleem, iar după scurt timp dispare, ci în Cuvântul lui Dumnezeu era viața, în acel cuvânt, care a fost trimis de către Dumnezeu pe pământ, în el este viață, și această viață este lumina oamenilor. Mie când îmi luminează? – Mie personal îmi luminează dacă trăiesc această viață. Însă Cuvântul lui Dumnezeu luminează chiar și dacă eu nu trăiesc viața lui Isus, numai că atunci el luminează altora. Eu rămân în întuneric, în mine nu se va naște lumina. Este așa ca în cazul bicicletelor vechi: cât timp pedalez, dinamul generează curent și am lumină în fața mea. Dacă m-am oprit, am rămas în întuneric. La fel este și în viața noastră creștină. Această lumină și în general bucuria creștină nu este ca și ornamentele de Crăciun, care sunt agățate pe pom din exterior, ci ea izvorăște din interior, din adâncul sufletului nostru. Prin faptul că încep să trăiesc această Viață, mi se umple și mie viața cu lumină.

Cât de frumoasă poate deveni viața acelora care se lasă călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu! Ca și viața acelei femei tinere, care în luna noiembrie m-a oprit să-mi povestească: Părinte, eu m-am spovedit la dumneavoastră în ianuarie, iar dumneavoastră m-ați sfătuit să citesc din Sfânta Scriptură. De atunci citesc în fiecare zi din Sfânta Scriptură, și viața mea s-a schimbat. Radia de bucurie. Cumva, dragostea bunului Dumnezeu a atins-o și această Viață a început să pătrundă în viața ei. Așa se întâmplă când lumina izvorăște din interior, și nu este cauzată de succese exterioare, de exemplu bradul de Crăciun, dacă este suficient de mare, dacă este împodobit suficient de frumos sau dacă toată lumea a primit cadouri. Nu vom avea o bucurie condiționată de reușitele noastre, ci această Viață, care a fost adusă pe pământ de către Isus Cristos, va pătrunde în noi. Și acest fapt ne va umple de bucurie. Dacă încep să trăiesc această Viață, pot să privesc cu încredere și speranță în viitor. Speranța mea se naște din prezența lui Dumnezeu. Și atunci nu voi spune că va fi bine cândva, ci spun că deja acum este foarte bine și foarte frumos. De ce? – Pentru că sunt cu Dumnezeu, pentru că trăiesc viața Lui, pentru că viața Lui a pătruns în mine. În aceasta constă binele și frumosul în viața mea.

„Lumina luminează în întuneric” – spune Sfântul Evanghelist Ioan. Simțim cu toții întunericul din jurul nostru și ne dăm seama cât de amenințător poate fi. De multe ori ne și îngrijorează. De aceea este deosebit de important pentru noi toți ca să conștientizăm misiunea pe care am primit-o: Bunul Dumnezeu mi-a dăruit această viață, ca să luminez, ca să devin lumină și să pot călăuzi pe alții spre această lumină. Conștientizarea acestei misiuni ne va oferi un motiv special de bucurie.

Bucuria mea are un secret: întâlnirea. Această întâlnire nu poate fi „regizată”, nu poate fi forțată. Această întâlnire pur și simplu se întâmplă. Secretul fericirii mele este întâlnirea mea personală cu Dumnezeu, din această întâlnire trăiesc. Crăciunul nu este un apogeu, ci un început plin de lumină. Isus a venit printre noi, pentru ca de acum înainte să rămână întotdeauna cu noi. De aceea Crăciunul nu înseamnă că fac acum o mulțime de lucruri bune, după care pot să mă opresc, deoarece a trecut sărbătoarea. Dimpotrivă: de Crăciun se poate întâmpla ceva cu viața noastră, după care nu mai dorim să ne întoarcem la viața de dinainte.

Dumnezeu s-a întrupat, a devenit om. El ne invită. Răspunsul nostru poate fi iubirea. Dar dacă iubim cu adevărat, un zid se prăbușește în jurul inimii noastre și devenim vulnerabili. Din această cauză putem pierde foarte mult. Însă dacă nu facem acest lucru, vom rămâne în întuneric, bine protejați, dar reci, obosiți, întunecați și posomorâți. În schimb, dacă iubim, ieșim din această stare, și hrănim acea viață pe care Cristos ne-a dăruit-o.

Să descoperim această viață divină în cotidianul nostru, ca să putem deveni astfel lumină în întuneric. Amin.

Timișoara, în sărbătoarea
Nașterii Domnului, 2018.

† Iosif Csaba Pál,
episcop de Timișoara

* * *

Krisztusban szeretett Paptestvérek!
Kedves keresztény Testvéreim!

Legtöbb házban ott van a karácsonyfa, és körül álljuk, körül énekeljük, körül imádkozzuk. Örülünk neki, mert a jelképe annak, hogy az élet, az igazi világosság, közénk jött. Karácsonykor megtelik a szívünk örömmel. Sok minden összehozza ezt az örömet, de úgy általában érezzük a krisztusi eljövetel hatását. Természetesen szeretnénk, ha az örömünk nem csak addig tartana ameddig a karácsonyfának a levelei kezdnek lehullani, vagy ameddig egészen elszárad. De pontosan ezért jött el Ő közénk.

Szent János evangélista, akinek szimbóluma a magas röptű sas, amikor arról ad hírt, hogy Jézus közénk jött, az Igével kezdi leírni a karácsonyi eseményt: „az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige… Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,1-4). Elmélkedjünk ezeken a szavakon: „az Igében élet volt, és ez az élet az emberek világossága.” Nem egy csodás csillag csupán, ami megjelenik Betlehemben, és aztán eltűnik, hanem az Igében élet volt, a szóban, abban, amit Isten elküldött a földre élet van, és ez az élet világít az embereknek. Mikor világít nekem? – Ha élem ezt az életet. Ha nem élem Jézus életét, akkor is világít az Ige, de másoknak. Én sötétségben maradok, bennem nem lesz világosság. Ugyanúgy, mint a régebbi bicikliken: amikor pedálozok, a dinamó áramot fejleszt, világosság van előttem, ha leállok, akkor sötétségben vagyok. Ugyan így van a keresztény életünkben is. Ez a világosság és egyáltalán a keresztény öröm nem olyan, mint a karácsonyfán a díszek, hogy kívülről ránk akasszák, hanem belülről, az által, hogy elkezdem élni ezt az Életet, telik meg az életem világossággal.

Annyira szép az élete azoknak, akik engedik, hogy az Ige alakítsa az életüket! Mint azé a fiatal asszonyé is, aki november hónapban állított meg, hogy elmondja: atya, én januárban gyóntam magánál, maga meg azt mondta, hogy olvassak a szentírásból. Azóta én mindennap olvasok a szentírásból, és az életem megváltozott. Ragyogott az örömtől. A Jóisten megérintette valamilyen módon, és ez az élet kezdett beleköltözni az ő életébe. Ez az, amikor belülről jön a világosság, amikor nem kívülről, nem egy külső sikertől függ, például, hogy a karácsonyfa elég nagyra sikerült-e, vagy elég szépen fel van-e díszítve, mindenkinek adtunk-e ajándékot. Nem ilyen valamitől függő örömünk lesz, hanem ez az Élet, amelyet Krisztus hozott a földre, belénk költözik. És ez tesz boldoggá. Ha elkezdem élni ezt az Életet, elkezdek a jövőre is reménységgel nézni. Reményemet az Ő jelenléte táplálja. És akkor nem azt mondom, hogy majd valamikor jó lesz, hanem azt mondom, hogy nagyon jó, nagyon szép már most. Miért? – Mert Istennel vagyok, mert az Ő életét élem, mert az Ő élete bennem van. Ez az, ami nagyon jó, ez az, ami nagyon szép.

„Világosság jött a sötétségbe” – mondja Szent János evangélista. Mindannyian érezzük, hogy mennyi sötétség van körülöttünk és mennyire fenyeget ez minket. Sokszor nyugtalanná is tesz. Ezért különösen is fontos, hogy mindannyian ráébredjünk a küldetésünkre: azért adta ezt az életet a Jóisten, hogy világítsak, hogy világosság legyek, hogy másokat is elvezessek erre a világosságra. Ez a küldetéstudat külön örömmel fog eltölteni.

Van egy titka a boldogságomnak, és az a titok egy találkozás. Ezt a találkozást nem lehet „megcsinálni”, nem lehet kierőltetni. Ez a találkozás megtörténik. Az én Istennel való találkozásom a titka a boldogságomnak, ebből élek. Karácsony nem a csúcs, hanem egy fénnyel teli kezdet. Eljött Jézus, hogy ettől kezdve mindig velünk legyen. Így nem az fog történni, hogy Karácsonykor egy csomó jót teszek, utána leállhatok, hiszen elmúlt a Karácsony. Pont ellenkezőleg: Karácsonykor valami történhet életünkkel, ami után már nem kívánkozunk visszatérni a régebbibe.

Isten emberré lett. Meghív minket. A válaszunk a szeretet lehet. De ha igazán, őszintén szeretünk, akkor egy fal leomlik ott a szívünk körül, és sebezhetőek leszünk. És sok mindent el is veszíthetünk. De ha ezt nem tesszük, akkor benne maradunk a sötétségben, jól védettek, de hidegek, fáradtak, sötétek, mogorvák maradunk. Ha szeretünk, kilépünk ebből, akkor tápláljuk ezt az életet, azt az életet, amit Krisztus hozott nekünk.

Fedezzük fel ezt az isteni életet a mindennapjainkban, hogy így tudjunk a sötétségben világosság lenni! Ámen.

Temesvár, 2018 karácsonyán

† Pál József Csaba,
temesvári megyéspüspök

* * *

Liebe Mitbrüder im priesterlichen Amt!
In Christus geliebte Brüder und Schwestern!

In den meisten Häusern wird in dieser Zeit der Weihnachtsbaum geschmückt und wir alle kommen zusammen, rings um diesen grünen Baum, singen und beten dabei. Wir freuen uns, da diese Weihnachtstanne das Leben selbst symbolisiert, das wahre Licht, das unter uns gekommen ist. An Weihnachten wird unser Herz mit Freude erfüllt. Diese Freude kann unterschiedliche Gründe haben, aber, als Christen, ist unsere Freude geprägt von der Geburt Christi mitten unter uns. Sicherlich möchten wir diese Freude so lange wie möglich im Herzen behalten, nicht nur bis der Tannenbaum seine Nadeln abschüttelt oder bis er ganz abtrocknet. Aber gerade deswegen ist Er unter uns gekommen.

Der Heilige Evangelist Johannes – dessen Symbol der Adler ist, der in den Höhen fliegt – beginnt, wenn er uns die Geburt unseres Herrn und Heilands verkündet, das Ereignis so zu beschreiben, indem er über das Wort Gottes spricht: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. (….) In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen.” (Johannes 1, 1-4). Denken wir über diese Worte nach: In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es geht nicht nur um einen hellglänzenden, wunderbaren Stern, der in Betlehem erschienen ist, und nach kurzer Zeit verschwunden ist, sondern das Wort Gottes war das Leben; in diesem Wort, das Gott auf die Erde gesandt hat, in ihm ist das Leben und dieses Leben ist das wahre Licht der Menschen. Wann leuchtet dieses Licht für mich? – Für mich persönlich leuchtet dieses Licht, wenn ich dieses Leben auch wahrhaftig lebe. Aber das Wort Gottes leuchtet auch wenn ich nicht dieses Leben Jesu lebe, aber dann leuchtet es für andere. Ich bleibe im Finstern, in mir wird dieses Licht nicht geboren. Denken wir, wie es früher mit den Farrähdern war: solange wir in die Pedale treten, wird durch den Dynamo Licht geschaffen vor uns. Wenn ich stehen bleibe, dann bin ich im Dunkeln stehen geblieben. So ist es auch mit unserem christlichen Leben. Dieses Licht – ja die christliche Freude im Allgemeinen – ist nicht wie der Weihnachtsschmuck, von aussen an den Tannenbaum darangehängt, sondern dieses Licht und diese Freude kommen aus dem Inneren, aus der Tiefe unserer Seele. Dadurch, dass ich dieses Leben lebe, wird auch meine Existenz mit Licht erfüllt.

Wie schön kann doch das Leben jener Menschen sein, die sich nach dem Wort Gottes ausrichten! So wie das Leben einer jungen Frau, die mir im November begegnete und mir erzählte: Im Januar war ich bei Ihnen zur Beichte und sie gaben mir den Rat aus der Heiligen Schrift zu lesen. Seitdem lese ich täglich aus der Bibel und mein Leben hat sich verändert. Sie strahlte vor Freude. Irgendwie hat die Liebe Gottes sie berührt und diese Leben ist in ihr eigenes Leben eingetreten. So ergeht es uns, wenn das Licht aus dem Inneren kommt und nicht von äußeren Genugtuungen abhängig ist, wie zum Beispiel ob der Weihnachtsbaum gross genug ist, der Baumschmuck reich und schön genug oder ob alle beschenkt wurden. Unsere Freude wird nicht von unserem Erfolg bedingt sein, sondern das Leben, das Jesus Christus auf die Erde gebracht hat, wird auch in unser Leben eintreten. Und das wird uns mit Freude erfüllen. Wenn ich diese Leben zu leben beginne, dann kann ich mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft sehen. Die Quelle meiner Hoffnung ist nämlich die Anwesenheit Gottes. Dann denke ich nicht mehr, dass es mir im Leben irgendwann mal gut gehen wird, sondern mein Leben ist bereits jetzt gut und schön. Weshalb? Weil Gott mit mir ist, weil ich sein Leben leben darf, weil sein Leben mein Leben erfüllt hat. Das macht das Gute und Schöne in meinem Leben aus.

„Und das Licht leuchtet in der Finsternis” – sagt uns der Heilige Evangelist Johannes. Wir spüren die Finsternis um uns und wissen wie bedrohend sie sein kann. Oft bereitet sie uns auch Sorgen. Deswegen ist es für einen jeden von uns sehr wichtig, uns unserer Mission bewusst zu werden: Der liebe Gott hat mir dieses Leben geschenkt, um zu leuchten, damit ich Licht werde und auch andere zu diesem Licht hinführe. Die Verinnerlichung dieser Berufung wird uns einen ganz tiefen Grund zur Freude schenken.

Meine Freude hat aber auch ein Geheimnis: die Begegnung. Diese Begegnung kann nicht vorprogrammiert werden, kann nicht erzwungen werden. Die Begegnung findet einfach statt. Das Geheimnis meines Glücks ist meine persönliche Begegnung mit Gott, daraus lebe ich. Weihnachten ist kein Höhepunkt, sondern ein lichtreicher Anfang. Jesus ist in unsere Mitte gekommen, um von nun an für immer unter uns zu bleiben. Deswegen bedeutet Weihnachten nicht, dass ich nun eine ganze Menge guter Taten vollbringe und dann damit aufhören kann, sobald das Fest vorbei ist. Ganz im Gegenteil: zu Weihnachten kann sich unser Leben so verändern, dass wir gar nicht mehr in unser vorheriges Leben zurück wollen.

Gott ist Fleisch geworden, er ist Mensch geworden. Und er lädt uns ein. Unsere Antwort kann nur die Liebe sein. Wenn wir aber wahrhaftig lieben, dann stürzt eine Mauer ein, rings um unser Herz und wir werden verletzlich; deswegen können wir sehr viel verlieren. Aber wenn wir dies nicht tun, dann bleiben wir weiterhin im Dunkeln, zwar wohl beschützt, aber kalt, müde, betrübt und verdüstert. Wenn wir aber lieben, so befreien wir uns aus diesem Zustand und ernähren jenes Leben, das uns Christus geschenkt hat.

Lasst uns dieses göttliche Leben in unserem Alltag entdecken, so dass wir das Licht in die Finsternis hineintragen. Amen.

Temeswar, Weihnachten 2018

† Josef Csaba Pál,
Bischof von Temeswar

foto: Corina Bonda

Autor: PS Iosif Csaba Pál
Publicarea în original: 12.12.2018
Publicarea pe acest sit: 12.12.2018
Etichete: ,

Lasă un răspuns