Pastorala de Crăciun a PS Ioan Şişeştean

Scrisoare pastorală de Sărbătoarea Nașterii Domnului – 2003
PS Ioan Șișeștean, Episcop greco-catolic
al Eparhiei de Maramureș

IOAN ȘIȘEȘTEAN
din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop Român Unit Greco-Catolic al Eparhiei de Maramureș

„Ce-Ți vom oferi, o, Cristoase, pentru că Te-ai arătat ca om pe pământ? Fiecare făptură, de Tine creată, îți oferă recunoștința ei: îngerii – cântare; cerurile – steaua; pământul – o peșteră; deșertul – o iesle; iar noi – o Mamă Fecioară!…” (cântare a Vecerniei de Crăciun)

Iubiți frați în Cristos,

Se împlinesc astăzi 2003 ani de când a binevoit Bunul și Înduratul Dumnezeu să îl trimită în lume pe însuși Fiul Său. L-a trimis într-o iesle din orașul Bethleem, cetatea natală a regelui-psalmist David, la „plinirea vremii, când trebuiau să se-mplinească profețiile; atunci „L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său” (Galateni 4,4). L-a trimis în chip minunat și neobișnuit: un Prunc Sfânt a luat trup omenesc din sânul unei Preacurate Fecioare. O stea se oprește pe bolta cerului deasupra lor: ea îmbracă în lumină cerească chipul lui Isus, al lui Iosif și al Mariei – tronul de heruvimi al dumnezeiescului Fiu. Cete de îngeri coboară într-un staul de vite, să cânte Celui Nou-Născut prima colindă: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. Păstorii turmelor de oi din apropiere aduc primele daruri Sfintei Familii: câte un miel, unt și brânză de la oile turmei lor. Apoi, săvârșind lungul lor pelerinaj, sub raza stelei călăuzitoare, sosesc și cei trei crai, magii de la Răsărit, Balthazar, Gașpar și Melchior. Își pleacă frunțile lor, încoronate de laurii științei, în fața Atotștiutorului întrupat, și îi oferă simbolice daruri: aur – ca unui Împărat al universului, smirnă – ca unui Arhiereu ceresc, și tămâie – ca Răscumpărătorului păcatelor oamenilor.

O, ce taină preaminunată și neobișnuită! Așa cântă Biserica, an de an:

„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fire naște
Și pământul peștera Celui-Neapropiat aduce,
Îngerii cu păstorii preamăresc și magii cu steaua călătoresc.
Că pentru noi S-a născut Prunc tânăr,
Dumnezeu Cel mai înainte de veci”. (Condac la Nașterea Domnului).

Iubiți frați în Cristos,

Pe calendarul creștin greco-catolic 2004, care a ajuns deja în casele dumneavoastră, am înscris ca motto atât cuvintele profetice ale regelui Solomon: „Cine este Aceea care Se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, strălucitoare ca soarele!” (Cântarea Cântărilor 6.10), cât și mărturisirea Episcopului Ioan Suciu, unul din sfinții martiri ai Bisericii noastre: „Pe prima pagină a sufletului nostru stă o făgăduință: surâsul Sfintei Fecioare, ajutor în crucile vieții.” Astăzi, eu, Episcopul vostru, cu acest cuvânt pastoral și cu arhierească binecuvântare, participând la sărbătoarea fiecăruia dintre dumneavoastră, doresc să vă invit, ca la un ospăț spiritual, să gustați și să înțelegeți o profeție și o împlinire a profeției.

Așadar, cu peste nouă sute de ani înainte de Cristos, regelui Solomon i s-a arătat, prin descoperirea Spiritului Sfânt, că în zarea zbuciumată a istoriei oamenilor, întunecată de ură și necredință, va apare acea Salvatoare a omenirii – Fecioara Speranței, din care se va naște Mântuitorul lumii. În fața acelei vedenii minunate, copleșit de chipul Preacuratei, Solomon cade în extaz și strigă: „Cine-i Aceasta, care ca zarea strălucește și ca luna-i de frumoasă, și ca soarele-i de luminoasă și ca oastea de război temută?”. Peste nouă sute de ani profeția se-mplinește: Maria, făptura minunată a Tatălui, capodopera Sfintei Treimi, zămislită fără de păcat strămoșesc în sânul Sfintei Ana, devine, de la vestirea îngerului Gavriil, mama Fiului lui Dumnezeu. În ieslea din staulul turmelor de la marginea Bethleemului, Aceasta, Fecioara Maria din Nazaret, naște mai presus de fire pe Isus Cristos. Sfântul Părinte Papa Paul al VI-lea, în Scrisoarea Apostolică „Marialis cultus” o numește: „Neprihănita Spiritului Sfânt, … mama lui Isus Fiul lui Dumnezeu, Slujitoarea adoratoare a Cuvântului întrupat și Mama Bisericii”. Așadar, Maria continuă și în cer oficiul său matern față de membrele lui Cristos, fiii Bisericii, cooperând la nașterea și dezvoltarea vieții divine în sufletele celor răscumpărați. De aceea putem spune, împreună cu Sf. Anselm (Sermo, 52): „Dumnezeu este Părintele făpturilor create, Maria este Mama făpturilor recreate”.

Iubiți frați în Cristos,

În toamna anului 1948, când comunismul ateist pornise și în țara noastră lupta împotriva lui Dumnezeu, pregătind și conducând crunta prigoană împotriva Bisericii Române Unite cu Roma, atunci Episcopul Ioan Suciu îi încuraja pe credincioșii greco-catolici din România, prezentându-le cel mai puternic motiv de optimism, de încredere în Dumnezeu: Nu vă fie frică!, nu sunteți singuri!, nu sunteți părăsiți!, căci: „Pe prima pagină a sufletului nostru stă o făgăduință: surâsul Sfintei Fecioare, ajutor în crucile vieții”. Aceste cuvinte sunt și astăzi, după 55 ani, foarte actuale.

Iubiți frați în Cristos,

Așa-zisa lume creștină de astăzi, aflată adesea pe marginea prăpastiei, din cauza lipsei simțului moral, a simțului frumosului și, mai ales, a simțului sacrului, are nevoie, mai mult ca oricând, de ajutorul, protecția și acoperământul Maicii Sfinte. De aceea vă îndemn: Pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru cei din familiile noastre, din țara noastră, și pentru salvarea lumii – să ne consfințim inimii neprihănite a Mariei. S-o facem chiar astăzi, acum, aici. Lângă pomul de Crăciun, frumos împodobit cu globuri, lumânări și strălucitoare beteală, să ne luminăm mintea și să înălțăm gândul la chipul Preacuratei Fecioare Maria – tronul de heruvimi al dumnezeiescului Prunc:

„Sub steagul Tău, Marie / Voioși ne înrolăm
Și pentru veci noi, Ție, / credință îți jurăm.
Regină ești și Mamă, / în lume și în cer.
Aceia ce Te cheamă, / Sunt siguri că nu pier.”

Așadar, să fim foarte încrezători în ajutorul Maicii Sfinte, deoarece însuși Dumnezeu S-a încredințat Ei. S-a sălășluit în Ea, pentru ca să poată sălășlui și în noi.

Cu aceste îndemnuri, Vă doresc Crăciun fericit și sărbători luminate. Nașterea lui Cristos, să ne fie de folos.

Al vostru rugător către Cel născut în Bethleem și către Maria, Preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu.

+ IOAN
Episcopul Maramureșului

Pastorală dată în reședința noastră din Baia Mare, la 25 decembrie 2003,
în al zecelea an al episcopatului Nostru

Autor: PS Ioan Șișeștean
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 18.12.2003
Publicarea pe acest sit: 18.12.2003
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.