Pastorala de Crăciun a PS Alexandru Mesian

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2014

ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului

Onoratului cler și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

„La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu …
El a binevoit să se nască Mântuitor al lumii. (Cf. Ioan 1,1)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,

Iubiții mei fii sufletești,Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Biserica noastră Română Unită cu Roma, Greco-Catolică sărbătorește pentru a douăzecișicincea oară, în libertate, marele praznic al Nașterii Domnului nostru Isus Cristos, Sfântul Crăciun!

Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos, este o mare bucurie pentru întregul neam omenesc. „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16).

Venirea lui Isus Cristos în lume era așteptată de mii de ani. Toți profeții L-au prevestit. Isaia Profetul (7,14) ne spune că se va naște dintr-o fecioară: „Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel”, adică „Dumnezeu cu noi”.

Lumea întreagă așteaptă răspunsul Mariei pe care trebuie să-l dea îngerului Gavriil trimis de Dumnezeu.

Fecioara va zămisli și va naște un fiu, nu de la om, ci de la Spiritul Sfânt.

Îngerul așteaptă răspunsul Fecioarei și de asemenea așteaptă și omenirea, apăsată de sentința de condamnare.

Dacă Fecioara Maria își dă consimțământul, vom fi imediat eliberați.

Fecioara Maria este implorată de Adam cel exilat din paradis împreună cu urmașii săi.

Răspunsul Mariei este așteptat de întreaga lume: pentru răscumpărarea celor închiși, eliberarea celor condamnați, mântuirea tuturor fiilor lui Adam.

Maica Sfântă trebuie să dea un răspuns pentru a zămisli Cuvântul cel dumnezeiesc.

Așteptatul tuturor popoarelor stă afară și bate la ușă…

Fecioara Maria primește mesajul pe care l-a trimis Domnul prin înger: vei zămisli și vei naște pe Omul-Dumnezeu. Vei naște un fiu, dar fecioria nu-ți va fi atinsă; vei fi însărcinată, dar vei fi mamă pururea fecioară (cf. Luca 1,31.42).

Răspunsul Mariei n-a întârziat: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1,38).

* * *

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Crăciunului ne face să retrăim cel mai fericit eveniment din istoria omenirii: nașterea lui Cristos, venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu cu trup omenesc.

„Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă” (Isaia 9,5). Acest Prunc a sfărâmat jugul care ne apăsa și toiagul care ne lovea spinarea. El este cel care ne-a împăcat cu Tatăl ceresc și cu prețul sângelui Său ne-a dobândit mântuirea, luând asupra Sa păcatele noastre. Profetul Isaia (Isaia 9,5) îl numește: „Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie”.

Isus Cristos S-a născut într-o peșteră sărăcăcioasă de vite, de la marginea cetății Betleem și culcat în iesle. Ca Dumnezeu putea să se nască într-un palat, dar încă de la naștere ne dă o învățătură de umilință și de virtute a sărăciei.

În jurul acestei peșteri corurile de îngeri vin din cer ca să-L adore pe Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ, intonând imnul de glorie: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2,14).

Peste puțin timp vin și-L caută pe Isus câțiva păstori cărora îngerul Domnului le adusese vestea cea bună, așteptată de mii de ani, spunându-le: „… iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Cristos Domnul…” (Luca 2,10-11).

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea bucuriei; este sărbătoarea dragostei Tatălui ceresc pentru omenire: „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat …” (Ioan 3,16).

Și noi avem datoria să avem dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.

Să-L adorăm și noi pe Isus, împreună cu Prea Curata Sa Mamă, și cu toți creștinii. Să-i mulțumim pentru toate harurile.

Să ne rugăm Fiului lui Dumnezeu născut Om între noi oamenii, ca să aducă pe pământ pacea și dragostea Sa dumnezeiască, unirea creștinilor, să-i mângâie pe cei mâhniți și să-i vindece pe cei bolnavi.

Aducem mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate harurile primite și în acest an.

Eparhia Noastră de Lugoj a declarat anul acesta 2014 Anul Maicii Domnului de la Scăiuș, fiind anul în care aniversăm 80 de ani de când o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Isus în brațe, aflată în biserica greco-catolică din Scăiuș, a lăcrimat. În onoarea Maicii Domnului, la Scăiuș s-a construit o nouă biserică și s-a amenajat un complex spiritual.

Sfințirea acestui Sanctuar marian a avut loc la data de 27 septembrie 2014, de către Prea Fericirea Sa Cardinalul nostru Lucian, Arhiepiscop Major împreună cu Prea Sfințitul Petru Gherghel, Episcop de Iași și cu subsemnatul. La eveniment au fost prezenți zeci de preoți și nespus de mulți credincioși din Eparhia de Lugoj și dinafara ei.

Icoana Maicii Domnului de la Scăiuș, făcătoare de minuni, a fost purtată prin parohiile Eparhiei Noastre spre venerare.

Un alt mare har care trebuie consemnat, a fost retrocedarea bisericii greco-catolice din Arad-Șega, prin executor judecătoresc.

Pentru toate se cuvine a aduce recunoștință, Bunului Dumnezeu, pruncului Isus venit pe pământ.

În încheiere, avându-vă mereu în rugăciunile Noastre, vă dorim să petreceți Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului și ale Anului Nou 2015 cu sănătate și belșug de haruri cerești.

Întru mulți și fericiți ani !

Cu arhierești binecuvântări,

Alexandru Mesian
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj la Praznicul Nașterii Domnului – 25 decembrie 2014

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie din prima zi de Crăciun, iar în filii a doua zi.

Publicarea pe acest sit: 19.12.2014
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.