Pastorala de Crăciun a PS Alexandru Mesian

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2010

+ ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu
și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești,

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns să petrecem împreună și anul acesta, 2010, Sărbătoarea Sfântului Crăciun, cu mesajul său veșnic de simplitate și iubire.

Când Tatăl Ceresc îl prezintă pe Fiul Său lumii zice: „Fiul Meu ești Tu, eu astăzi Te-am născut” (Ps 2,7) sau „Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut” (Ps 110,3), iar Evanghelistul Ioan scrie: „Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut mărirea Lui, mărire ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (In 1,14).

Dragi credincioși,

Niciuna dintre sărbătorile creștine nu are atâtea cântece și atâta folclor ca Nașterea Domnului. Aceasta este cea mai mare taină de bucurie. Când s-a născut Isus, la Roma era împărat Octavian August, care dorea să știe câte orașe are imperiul, câți soldați poate înrola și câte impozite poate percepe.

Preacurata Fecioară Maria era din familia regelui David, ca și Sfântul Iosif. În Iudeea s-a făcut recensământul poruncit de împărat. Aici fiecare trebuia să se ducă în localitatea de unde se trăgea. Fiind din Betleem, de unde era regele David, ei au mers acolo. Cum nu au aflat pe nimeni să-i primească în casă, au ieșit afară din oraș, unde au aflat o peșteră; poate că Sfântul Iosif o cunoștea din copilărie. Aici s-a născut Dumnezeu ca om.

Maica Sfântă l-a născut pe Isus fără dureri: Ea „l-a înfășat și l-a culcat în iesle” (Lc 2,7). Ea a născut fără dureri, pentru că a fost scutită de păcatul strămoșesc, adică și de pedeapsa „în dureri vei naște copii” (Fac 3,16). Sfântul Augustin spune: „Cel ce ține Universul este culcat într-o iesle. Cel ce este hrana îngerilor este hrănit de o femeie. Atotputernicia s-a făcut slăbiciune ca să devină putere. Un mare doctor s-a coborât din cer, pentru că pe pământ este un infirm grav bolnav, pe care-l vindecă, luând slăbiciunea omului”. Iar Sfântul Pavel spune: „Isus, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogățiți” (2 Cor 8,9).

Iubiți credincioși,

Prin nașterea Sa, Isus ne învață sărăcia. Dumnezeu Creatorul, care a făcut din nimic întreg universul: „Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (In 1,3), se naște într-o peșteră, pe când și cel mai sărac om se naște cel puțin într-un cort. Putea să-și aleagă cel mai frumos palat, să-și ia de mamă pe fiica celui mai mare împărat, dar a ales o fecioară săracă.

Isus s-a născut la Betleem, care înseamnă „casa pâinii”, pentru că El este „pâinea vieții care s-a coborât din cer” (In 6, 42). S-a născut în Betleem, pentru că așa scrie profetul Miheia: „Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul care va paște pe poporul Meu Israel” (cf. Mt 2, 6). Putea să fie adorat de împărați, dar s-a născut sărac, în mijlocul păstorilor, pentru că El va fi Păstorul cel bun. Este un necunoscut, pentru a putea cere ca faptele bune să fie ținute în secret: „să nu știe stânga ta ce face dreapta ta” (Mt 6,3).

Iubiți credincioși,

Isus este culcat în iesle, pentru că El va fi hrana sufletelor. A fost așezat în ieslea din lemn, pentru că El va fi înălțat pe Cruce și în chivot sub forma pâinii și a vinului. S-a născut iarna, pentru că inimile oamenilor erau reci, lipsite de iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui. S-a născut când era pace, pentru că el va fi regele păcii.

El a venit copil, nu om matur, pentru că de un om matur te poți teme, dar față de un copil ce plânge ai compătimire. A venit sărac, pentru a ne învăța că în rai nu se ajunge prin plăceri trupești, ci prin suferințe și renunțări. Este prietenul săracilor, cărora le aduce vestea cea bună. Isus face să strălucească lunca Betleemului de o lumină pătrunzătoare, ca să ne arate că El este lumina care a venit în lume. Prin cântarea îngerilor: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Lc 2,14), nu îngâmfaților farisei și cărturari le vestește, ci celor umili, căci „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor umili le dă har” (cf. 1 Pt 5,5). El a chemat mai întâi pe păstori, apoi pe magi, ca să arate că toate neamurile sunt chemate la mântuire.

Păstorii, care vegheau asupra turmei, au fost anunțați de îngeri despre nașterea lui Isus. Cei trei magi au fost anunțați printr-o stea miraculoasă, care i-a condus până la casa unde era Pruncul (Mt 2,9). Steaua nu era un astru obișnuit, care are traiectoria sa, căci se mișca în direcții diferite. Sfântul Ioan Gură de Aur crede că a fost un înger sub forma stelei. Din darurile magilor deducem calitățile celor care îl adorau. Aurul reprezintă regalitatea, tămâia – dumnezeirea, iar smirna – preoția lui Isus. Magii s-au întors în țara lor pe altă cale, să ne învețe că pentru a intra în rai trebuie să părăsim drumul păcatului și să luăm o altă cale, a iubirii lui Dumnezeu.

Sfântul Bernard spune: „Isus a venit să aducă vindecare sufletelor noastre. Nașterea Sa a purificat-o pe a noastră, viața Sa este o continuă învățătură pentru viața noastră, iar moartea Lui a nimicit moartea noastră”.

Iubiți credincioși,

Convinși că fără ajutorul Cuvântului Întrupat nu putem face nimic (cf. In 15,5), de aceea ne adresăm Pruncului Isus din peștera din Betleem, și încredințându-ne mijlocirii materne a Preacuratei Fecioare Maria, slujitoarea umilă a Domnului, care ne amintește mereu că „la Dumnezeu nimic nu este cu neputință” (Lc 1,37).

Cu aceste gânduri vă adresez cele mai sincere urări de Crăciun și Anul Nou 2011.

Darul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi cu toți! Amin!

+ ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj la Praznicul Nașterii Domnului 2010

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie din prima zi de Crăciun, iar în filii a doua zi.

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 14.12.2010
Publicarea pe acest sit: 15.12.2010
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.