Pastorala de Crăciun a PS Alexandru Mesian

S C R I S O A R E P A S T O R A L Ă
LA SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS
Anul Domnului 2006

Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos
Anul Domnului 2006

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

„Veniți, împreună cu cetele îngerești, să cântăm:
mărire Celui dintru înălțime,
lui Dumnezeu celui ce s-a născut în peșteră”
(Pripeală – Sărbătoarea Nașterii Domnului)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,

În această zi a Sărbătorii Nașterii Mântuitorului nostru Isus Cristos, ieslea din Betleem se umple de bucuria și speranța întregii creștinătăți. Cu toții devenim astfel martorii privilegiați ai adevăratei fericiri: întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu care se întrupează din Sfânta Fecioară Maria pentru a răscumpăra umanitatea din sclavia păcatului.

Fiul lui Dumnezeu se naște din Fecioara Maria care acceptă în mod deplin planul Creatorului spunând: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău” (Lc 1,38). Această fecioară care nu cunoscuse barbat este cea pe care Dumnezeu a ales-o pentru a aduce în lume răscumpărarea noastră prin unicul Său Fiu.

Alături de Sfânta Fecioară Maria, la peștera din Betleem avem o apariție foarte discretă și prudentă dar plină de iubire și tandrețe: Sfântul Iosif, cel căruia îngerul îi dă asigurări: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Spiritul Sfânt, ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor (Mt 1, 20-21).

Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif sunt cei dintâi care se vor bucura de venirea pe lume a Mântuitorului, care vor forma Sfânta Familie din Nazaret: Isus, Maria și Iosif. Sărăcăcioasa iesle din Betleem devine astfel în mod simbolic centrul universului, pentru că aici se naște singura speranță și mântuire a lumii: Isus Cristos.

Alături de Sfânta Fecioară Maria și de Sfântul Iosif, păstorii sunt cei care se bucură printre primii de Întruparea Cuvântului: „grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe Prunc culcat în iesle. Și văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil. Și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Și s-au întors păstorii, mărind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră și văzuseră precum li se spusese” (Lc 2, 16,20).

Iubiții mei fii sufletești,

La Nașterea Mântuitorului bucuria nu este doar pentru păstorii din Betleem ci și pentru mulțimile de oștiri cerești care se arătau cântând: „mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună voire!”(Lc 2, 14). Marea bucurie a oștilor cerești o aduce îngerul trimis de Dumnezeu să vestească păstorilor: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: că vi s-a născut astăzi Mântuitor, Care este Cristos Domnul, în cetatea lui David” (Lc 2, 10-11). Cerurile și pământul se unesc astfel în bucurie iar lumina începe să strălucească puternic în mijlocul întunericului ce părea să cucerească umanitatea. Frica își pierdea orice logică în fața nașterii Mântuitorului, tristețea nu își mai avea locul, singurătatea devenea o iluzie iar Legămintele Vechiului Testament se împlineau în mod definitiv în micuțul Fiu al Mariei născut în sărăcăcioasa iesle a Betleemului.

În jurul Sfintei Familii omenirea își regăsește speranța, omenirea își regăsește bucuria iar mesajul de pace al îngerilor este de fapt principalul Mesaj pe care Isus îl va răspândi în lume.

Cum s-ar putea înțelege oare speranța, credința și iubirea fără pace? Nu este oare Isus Cel care poate să aducă în sufletele fiecăruia liniștea și adevărata fericire? Nu este oare Sfânta Familie exemplul armoniei și iubirii, un exemplu ce mai mult ca oricând ar trebui urmat și de societatea noastră plină de contradicții și de dubii?

Fericirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a micuțului Isus va fi însă nu peste mult timp umbrită de reacția puterilor întunericului: Irod organizează uciderea pruncilor inocenți în speranța de a-L omorî pe Mântuitorul însuși. Paradoxal însă Irod este conștient cel puțin parțial de importanța nașterii lui Isus, chiar dacă o înțelege într-o manieră politică, fapt confirmat și de arhiereii și cărturarii suveranului de la Ierusalim care afirmă cu tarie că Unsul lui Dumnezeu se va naște în Betleemul Iudeii așa cum s-a profețit din vechime. Încă de la început, odată cu reacția lui Irod se dovedește lupta pe care principele minciunii o va duce sistematic împotriva Mântuitorului și a tuturor celor ce vor crede în El și Îl vor urma. Sfânta Familie însă este avertizată de pericol printr-un nou vis al lui Iosif: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până îți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă”(Mt 2, 13). Sfânta Familie va trebui deci să se autoexileze temporar în Egipt, ulterior întorcându-se la Nazaret.

Iubiții mei fii sufletești,

Într-o epocă în care familia pare să traverseze momente dificile uneori, dorim încă odată să vă împărtășim exemplul Sfintei Familii din Nazaret. Care este secretul armoniei Sfintei Familii? Încrederea în Dumnezeu este cea care stă la baza relației profunde de comuniune care există între Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Iosif și Isus ! Iubirea este de asemenea liantul care îi unește cu Dumnezeu Tatăl precum și între ei, iubirea fiind dealtfel unica soluție și unica resursă viabilă și pentru familiile zilelor noastre. Tandrețea cu care Maria și Iosif îl înconjură pe Isus încă de la Nașterea în ieslea Betleemului este exemplul pentru părinții care trebuie să fie întotdeauna alături de cei cărora le-au dat viață. Mântuitorul Isus este însă un copil model care răspunde cu iubire și tandrețe la aceleași sentimente ale mamei Sale și ale „tatălui” Său. Copiii și tinerii din familiile noastre ar trebui să ia acest exemplu, iubindu-și și respectându-și părinții „pentru a trăi mult și bine pe pământ”. Soluția dificultăților din viața familiei nu stă și nu poate sta în conflict sau în separație ci doar în dialogul iubirii și în căutarea comuniunii.

Iubiții mei fii în Cristos Domnul,

Nașterea Mântuitorului nostru Isus Cristos este un nou prilej de a ne bucura de misterul Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Bucuria noastră ar fi și mai mare dacă diviziunile dintre creștini ar înceta și drumul spre regăsirea unității ar fi conștientizat de cât mai mulți dintre cei care Îl recunosc pe Regele născut în ieslea Betleemului ca și unic Mântuitor al lumii. Unitatea familiei creștine nu poate decât să fie făcută după modelul Sfintei Familii din Nazaret. Creștinii trebuie să regăsească armonia între ei încredințând comunitățile lor lui Dumnezeu, și unindu-se în rugăciunea aceleiași dorințe de unitate, ca fii ai aceluiași Dumnezeu.

Iubiți credincioși,

Țara noastră are toate șansele să facă parte începând cu 2007 din Uniunea Europeană, fapt ce sperăm că va ajuta la dezvoltarea economică și socială a patriei noastre atât de încercate în secolul trecut. Acest lucru nu trebuie în nici un fel însă să ne facă să uităm identitatea noastră de popor creștin, continuând să credem cu tărie în valorile pe care Biserica le împărtășește umanității de peste 2000 de ani.

Fie ca Isus Cristos să ne ajute în această mare zi de sărbătoare a Crăciunului să ne reapropiem mai mult de Dumnezeu și să ne încredințăm viața noastră cu recunoștință și cu toate bucuriile și neajunsurile noastre Familiei Sfinte: lui Isus Cristos născut în Betleem, Maicii Sfinte și Sfântului Iosif.

Nașterea Mântuitorului nostru Isus Cristos să ne aducă tuturor bucurie, noi speranțe și multă sănătate

Sărbători fericite!

An Nou fericit!

Cu arhierești binecuvântări,

Alexandru Mesian
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj, la Praznicul Nașterii Domnului 2006

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 19.12.2006
Publicarea pe acest sit: 19.12.2006
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.