Pastorala de Crăciun a IPS György Jakubinyi

Mesajul de Crăciun al Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Romano-Catolic de Alba Iulia
Dr. Jakubinyi György

Lăudat să fie Isus!

Dragi Frați în Cristos!

A trecut Adventul – perioada așteptării și pregătirii. Sărbătorim ziua de naștere a Mântuitorului, dar ne-am păstrat spiritualitatea de advent, conform credinței noastre sfinte: așteptăm a doua venire a Domnului nostru Isus Cristos la sfârșitul timpurilor, când va judeca viii și morții – cum stă scris în Crezul Apostolic.

Întreaga liturghie a Adventului ne trezește atenția asupra acestui dualism, conform căruia am repetat așteptarea veterotestamentară multimilenară, dar în același timp ne-au atras atenția textele noastre liturgice: …și voi, …și acum sunteți suflete de advent, pe motiv că trebuie să fim treji, și să veghem așteptând a doua venire a Domnului nostru Isus Cristos: „Drept aceea, privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.” (Mt 25, 13)

Sfântul Ioan Botezătorul – premergător al lui Isus Cristos și ultimul profet al Vechiului Testament – , pe malul Iordanului, arătând spre Mântuitor, avea prilejul să se exprime astfel: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.” (In 1, 29) Mulțimii, care năpăstuia asupra lui, îi arăta drumul așteptării Mântuitorului. L-a citat pe Isaia, dovedind propria menire: Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: „Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Orice vale se va umple și orice munte și orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase, drumuri netede. Și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”. (Lc 3, 4-6)

Acesta includea toată speranța așteptării de Crăciun, dar conținea și programa celei de-a doua veniri a Domnului Isus Cristos. Cu sărbătoarea de bucurie a Crăciunului am întregit primul Advent, însă continuăm cu al doilea și veșnicul Advent: a doua venire a Domnului nostru Isus Cristos. Scopul este clar: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. De obicei drumul se netezește pentru mari șefi de stat, pentru demnitari… Asemănător trebuie așteptat și Mântuitorul – pregătind drumul Său către sufletele noastre.

Profetul, și în urma lui Sfântul Ioan Botezătorul detaliază această pregătire de drum.

1. „Orice vale se va umple…” (Lc 3, 5) – Ce este valea? O adâncitură, lipsă de pământ – deci un neajuns. Și dacă ne uităm în interiorul sufletului nostru cu ajutorul Sfintei Evanghelii, câte și câte văi, gropi, lipsuri și neajunsuri putem depista… În primul rând pe tărâmul delăsărilor noastre privind obligațiile față de sufletele noastre proprii, față de familie, școală, locul de muncă, sau viața publică. Am mărturisit credința în orice împrejurare? L-am urmat pe Cristos? Am fost creștin – fiind capul familiei, ori mamă iubitoare, ori lucrător al câmpului, muncitor în fabrică, sau funcționar la locul de muncă, în Parlament, sau membru al Consiliului Bisericesc?… Vedeți, avem o sumedenie de goluri, lacune, neajunsuri pe care trebuie să umplem cu harul Mântuitorului astăzi născut!

2. „…și orice munte și orice deal se va pleca.” (Lc 3, 5) – Cât de orgolios și încrezut sunt, când – asemenea fariseului – mă compar cu semenii, cu vecinii mei, și afirm cu mândrie: „Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri…” (Lc 18, 11). Regula Providenței Dumnezeiești a fost elogiată deja de Vechiul Testament și a exprimat-o și Sfânta Fecioară Maria cu ocazia vizitei la Sfânta Elisabeta: „Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți…” (Lc 1, 52). Să fim deci mai smeriți, și atunci va fi mai ușor de luptat pentru refacerea unității religioase, sociale sau naționale dezbinate. În fața Ieslei din Betleem dispar divergențele, deoarece omul creștin este „o nouă creatură” conform Sfântului Apostol Pavel (2Cor 5, 17). „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Isus Cristos.” (Gal 3, 28)

3. „…căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase, drumuri netede.” (Lc 3, 5) – În această afirmație se regăsește totul ceea ce deviază de Sfânta Evanghelie. Să privim în noi înșine, câte abateri avem de la promisiunile de Botez pe care le-am rostit cu ocazia săvârșirii Mirului, și …pe care le repetăm anual – cu lumânarea în mână – în noaptea Învierii la Paști; …pe care le repetă cei care primesc Sacramentul Preoției, sau cei care depun votul etern călugăresc. A sosit momentul să luăm Sfânta Evanghelie aducătoare de bună-vestire a mântuirii, și uitându-ne ca într-o oglindă sufletească să identificăm neajunsurile noastre. Să netezim din nou drumurile Domnului, să-le îndreptăm, ca și de la acest Crăciun – continuând pe parcursul celui de-al doilea Advent – Domnul să poată ajunge la inimile noastre în ceasul cel haric.

Cu aceste gânduri Vă doresc Sărbători Fericite de Crăciun, și un An Nou Fericit fiecărui cititor și fiecărui semen binevoitor!

Alba Iulia, la 25 decembrie 2005 – Ziua Sfântului Crăciun

Dr. Jakubinyi György

Arhiepiscop Romano-Catolic de Alba Iulia

Autor: IPS Gyorgy Jakubinyi
Copyright: Catholica.ro
Publicarea în original: 19.12.2005
Publicarea pe acest sit: 19.12.2005
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.