O provocare de iubire, de adevăr şi de pace

Mesaj al Cardinalului Mauro Piacenza,
prefect al Congregației pentru Cler,
adresat preoților cu ocazia
deschiderii Anului Credinței

Preaiubiți confrați,

La 11 octombrie, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, printr-o concelebrare solemnă, a inaugurat Anul Credinței, convocat cu ocazia celei de-a cincizecea aniversări a deschiderii lucrărilor Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican și a celei de-a douăzecea aniversări a promulgării Catehismului Bisericii Catolice. Două evenimente de importanță extraordinară și intim legate: de fapt, Conciliul este interpretat în mod autentic de Catehism și acesta din urmă este, în realitate, „Catehismul Conciliului”, în ascultarea căruia este mereu necesar să se afle pentru a realiza reformele autentice pe care Duhul Sfânt le-a sugerat Bisericii și Părinții conciliari le-au indicat cu autoritate în textele acelei Adunări nobile.

Preoții, în orice împrejurare și oricare ar fi slujirea încredințată lor de respectivii Ordinarii, trebuie să se considere mereu „în grija față de suflete”, și este parte integrantă din această cura animarum exercitarea în formă de mărturie și de învățătură a lui munus docendi.

Este încredințată fiecăruia dintre noi, preaiubiți confrați, și corecta hermeneutică a textelor Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican, care, la distanță de cincizeci de ani, își mențin toată profeția lor pneumatică și cer să fie cunoscute, în continuitatea Tradiției ecleziale și în dorința de reformă pentru care sunt ecou și orizont. Apoi, cel mai bun mod pentru a realiza învățăturile conciliare este de a face cunoscut Catehismul Bisericii Catolice, instrument sigur de referință doctrinală și morală.

Congregația pentru Cler intenționează să ofere lunar, pentru Anul Credinței, câteva idei de reflecție pentru formarea permanentă, cu dorința ca, dând prioritate credinței și consecințelor existențiale ale întâlnirii intime, personale și comunitare, cu Cel Înviat, să poată fi susținută redescoperirea perenă a ceea ce suntem ca preoți și respectiva valoare a actelor pe care le săvârșim. De fapt, în orizontul credinței se situează toate acțiunile sacramentale ale preotului, care, în Biserică și în numele lui Cristos Domnul, realizează mântuirea oferită tuturor oamenilor. Fără acest orizont dilatat „până la cer”, este mereu la pândă pericolul de funcționalism mundanizator, care riscă să se exprime în pretenția de a înfrunta cu mijloace și criterii pur umane ceea ce apar ca provocările urgente ale epocii noastre.

Dimpotrivă, adevărata provocare este aceea pe care Cristos Înviat și Trupul său care este Biserică o lansează de două mii de ani lumii: o provocare de iubire, de adevăr și de pace, de împlinire autentică și de profundă umanizare reală a lumii.

Cu urarea unui intens, pasionat și rodnic An al Credinței, din inimă invoc asupra fiecăruia ocrotirea Sfintei pururi Fecioare Maria, Regina Apostolilor și Maica Bisericii, și pe toți și pe fiecare vă binecuvânteze din inimă cu generozitate.

Autor: Cardinalul Mauro Piacenza
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.10.2012
Publicarea pe acest sit: 14.10.2012
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.