Notă despre banalizarea sexualităţii

Nota Congregației pentru Doctrina Credinței
despre banalizarea sexualității
cu privire la unele lecturi ale cărții Lumina lumii
21 decembrie 2010

Cu ocazia publicării cărții-interviu a lui Benedict al XVI-lea, Lumina lumii, au fost răspândite diferite interpretări incorecte, care au generat confuzie cu privire la poziția Bisericii Catolice referitor la câteva probleme de morală sexuală. Gândirea papei a fost des instrumentalizată pentru scopuri și interese străine de sensul cuvintelor sale, care este evident atunci când se citesc în întregime capitolele unde se amintește de sexualitatea umană. Interesul Sfântului Părinte apare clar: regăsirea măreției proiectului lui Dumnezeu cu privire la sexualitate, evitându-i banalizarea astăzi răspândită.

Unele interpretări au prezentat cuvintele papei ca afirmații în contradicție cu tradiția morală a Bisericii, ipoteză pe care unii au salutat-o ca o cotitură pozitivă și alții au perceput-o cu îngrijorare, ca și cum ar fi vorba de o ruptură de învățătura despre contracepție și de atitudinea eclezială în lupta împotriva SIDA. În realitate, cuvintele papei, care amintesc în mod deosebit de un comportament dezordonat în mod grav așa cum este prostituția (cf. Luce del mondo, prima retipărire, noiembrie 2010, pag. 170-171), nu sunt o modificare a învățăturii morale, nici a practicii pastorale a Bisericii.

Așa cum rezultă din citirea paginii respective, Sfântul Părinte nu vorbește despre morala conjugală și nici despre norma morală despre contracepție. Această normă tradițională în Biserică a fost preluată în termeni foarte preciși de Paul al VI-lea în nr. 14 din enciclica Humanae vitae, când a scris că „este exclusă orice acțiune care, ori în previziunea actului conjugal, ori în săvârșirea lui, ori în dezvoltarea consecințelor sale naturale, își propune, ca scop sau ca mijloc, să împiedice procreația”. Ideea că din cuvintele lui Benedict al XVI-lea se poate deduce că în unele cazuri este permis să se recurgă la folosirea prezervativului pentru a evita sarcini nedorite este complet arbitrară și nu răspunde nici la cuvintele sale, nici la gândirea sa. În această privință papa propune în schimb căi care pot fi parcurse din punct de vedere uman și etic, pentru care păstorii sunt chemați să facă „mai mult și mai bine” (Luce del mondo, pag. 206), adică acelea care respectă integral legătura indisolubilă de semnificație unitivă și procreatoare în orice act conjugal, prin eventuala recurgere la metodele de reglementare naturală a fecundității în vederea unei procreații responsabile.

Apoi, cu privire la pagina respectivă, Sfântul Părinte se referea la cazul complet diferit al prostituției, comportament pe care morala creștină din totdeauna l-a considerat ca imoral în mod grav (cf. Conciliul al II-lea din Vatican, Constituția pastorală Gaudium et spes, nr. 27; Catehismul Bisericii Catolice, nr. 2355). Recomandarea întregii tradiții creștine – și nu numai a ei – față de prostituție se poate rezuma în cuvintele sfântului Paul: „Fugiți de desfrânare” (1Cor 6,18). Așadar prostituția trebuie combătută și instituțiile de asistență ale Bisericii, ale societății civile și ale statului trebuie să se străduiască să elibereze persoanele implicate.

În această privință trebuie spus că situația care s-a creat din cauza actualei răspândiri a SIDA în multe zone din lume a făcut și mai dramatică problema prostituției. Cel care știe că este infectat cu virusul HIV și deci poate să transmită infectarea, în afară de păcatul grav împotriva poruncii a șasea comite și un alt păcat împotriva poruncii a cincea, deoarece în mod conștient pune în pericol serios viața unei alte persoane, cu repercusiuni și asupra sănătății publice. În această privință Sfântul Părinte afirmă în mod clar că prezervativele nu constituie „soluția autentică și morală” a problemei SIDA, de asemenea că „a se concentra numai asupra prezervativului înseamnă a banaliza sexualitatea”, pentru că nu se vrea înfruntarea rătăcirii umane care stă la baza transmiterii pandemiei. De altfel nu se poate nega că acela care recurge la prezervativ pentru a diminua riscul pentru viața unei alte persoane vrea să reducă răul legat de acțiunea sa greșită. În acest sens Sfântul Părinte afirmă că recurgerea la prezervativ „cu intenția de a diminua pericolul de contagiere, poate reprezenta totuși un prim pas pe drumul care duce la o sexualitate trăită în mod diferit, mai umană”. E vorba de o observație total compatibilă cu cealaltă afirmație a Sfântului Părinte: „acesta nu este modul adevărat și propriu pentru a înfrunta răul SIDA”.

Unii au interpretat cuvintele lui Benedict al XVI-lea recurgând la teoria așa-numitului „rău mai mic”. Totuși, această teorie este susceptibilă de interpretări eronate de matrice proporționalistă (cf. Ioan Paul al II-lea, enciclica Veritatis splendori, nr. 75-77). O acțiune care este un rău prin obiectul său, chiar dacă un rău mai mic, nu poate să fie voită în mod legitim. Sfântul Părinte n-a spus că prostituția cu recurgerea la prezervativ poate să fie aleasă în mod legitim ca rău mai mic, așa cum au susținut unii. Biserica învață că prostituția este imorală și trebuie să fie combătută. Dacă vreunul, cu toate acestea, practicând prostituția și în afară de asta fiind infectat cu virusul HIV, se străduiește să diminueze pericolul de contagiere și prin recurgerea la prezervativ, acest lucru poate să constituie un prima pas în respectarea vieții celorlalți, chiar dacă răutatea prostituției rămâne în toată gravitatea ei. Aceste evaluări sunt în linie cu ceea ce tradiția teologico-morală a Bisericii a susținut și în trecut.

În concluzie, în lupta împotriva SIDA membrii și instituțiile Bisericii Catolice să știe că trebuie să stea aproape de persoane, îngrijindu-i pe cei bolnavi și formându-i pe toți pentru ca să poată trăi abstinența înainte de căsătorie și fidelitatea în cadrul legământului conjugal. În această privință trebuie denunțate și acele comportamente care banalizează sexualitatea, pentru că, așa cum spune papa, tocmai acestea reprezintă motivul periculos pentru care atâtea persoane nu mai văd în sexualitate expresia iubirii lor. „De aceea, și lupta împotriva banalizării sexualității este parte din marele efort pentru ca sexualitatea să fie evaluată în mod pozitiv și să poată exercita efectul său pozitiv asupra ființei umane în totalitatea sa” (Luce del mondo, pag. 170).

Autor: Congregația pentru Doctrina Credinței
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.12.2010
Publicarea pe acest sit: 24.12.2010
Etichete:

Lasă un răspuns