Munca şi sărbătoarea pe măsura familiei

Scrisoare a Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
adresată Cardinalului Ennio Antonelli,
președintele Consiliului Pontifical pentru Familie,
în vederea celei de-a VII-a Întâlniri Mondiale a Familiilor
(programată la Milano între 30 mai – 3 iunie 2012)

Veneratului frate Cardinal Ennio Antonelli,
președintele Consiliului Pontifical pentru Familie

La încheierea Celei de-a VI-a Întâlniri Mondiale a Familiilor, desfășurată în Ciudad de Mexico în ianuarie 2009, am anunțat că următoarea întâlnire a familiilor catolice din lumea întreagă cu succesorul lui Petru va avea loc la Milano, în anul 2012, cu tema „Familia: munca și sărbătoarea”. Dorind acum să dau curs pregătirii acestui eveniment important, sunt bucuros să precizeze că el, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va desfășura de la 30 mai la 3 iunie 2010, și să furnizez în același timp câteva indicații mai detaliate cu privire la tematică și la modalitățile de realizare.

Munca și sărbătoarea sunt intim legate cu viața familiilor: îi condiționează alegerile, influențează relațiile dintre soți și dintre părinți și copii, au incidență asupra raportului familiei cu societatea și cu Biserica. Sfânta Scriptură (cf. Gen 1-2) ne spune că familia, munca și ziua de sărbătoare sunt daruri și binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru a ne ajuta să trăim o existență pe deplin umană. Experiența zilnică atestă că dezvoltarea autentică a persoanei cuprinde fie dimensiunea individuală, familiară și comunitară, fie activitățile și relațiile funcționale, precum și deschiderea la speranța și la Binele fără limite.

Din păcate, în zilele noastre, organizarea muncii, gândită și realizată în funcție de concurența de piață și de profitul maxim, și concepția despre sărbătoare ca ocazie de evadare și de consum, contribuie la dezagregarea familiei și comunității și la răspândirea unui stil de viață individualist. De aceea, trebuie promovată o reflecție și o angajare menite să concilieze exigențele și timpurile muncii cu acelea ale familiei și să recupereze sensul adevărat al sărbătorii, în special a duminicii, paștele săptămânal, ziua Domnului și ziua omului, ziua familiei, a comunității și a solidarității.

Următoarea Întâlnire Mondială a Familiilor constituie o ocazie privilegiată pentru a regândi munca și sărbătoarea în perspectiva unei familii unite și deschise spre viață, bine inserată în societate și în Biserică, atentă la calitatea relațiilor precum și la economia nucleului familiar însuși. Evenimentul, pentru a fi într-adevăr rodnic, n-ar trebui însă să rămână izolat, ci să se situeze într-un adecvat proces de pregătire eclezială și culturală. De aceea, doresc ca deja în decursul anului 2011, aniversarea a 30 de ani ai Exortației apostolice Familiaris consortio, „magna charta” a pastorației familiare, să poată fi întreprins un itinerar corespunzător cu inițiative la nivel parohial, diecezan și național, menite să scoată în evidență experiențe de muncă și de sărbătoare în aspectele lor cele mai adevărate și pozitive, cu atenția deosebită față de incidența asupra trăirii concrete a familiilor. De aceea, familiile creștine și comunitățile ecleziale din toată lumea să se simtă interpelate și implicate și să pornească în mod activ la drum spre „Milano 2012”.

Al VII-a Întâlnire Mondială va avea, ca și precedentele, o durată de cinci zile și va culmina sâmbătă seara cu „Sărbătoarea Mărturiilor” și duminică dimineață cu Liturghia solemnă. Aceste două celebrări, prezidate de mine, îi vor avea adunați pe toți ca „familie de familii”. Desfășurarea în ansamblu a evenimentului va fi îngrijită în așa fel încât să armonizeze pe deplin diferitele dimensiuni: rugăciunea comunitară, reflecția teologică și pastorală, momentele de fraternitate și de schimb între familiile oaspete cu acelea din teritoriu, rezonanța mediatică.

Domnul să răsplătească încă de acum, cu îmbelșugate daruri cerești, arhidieceza ambroziană pentru disponibilitatea generoasă și pentru angajarea de organizare pusă în slujba Bisericii universale și a familiilor care aparțin atâtor națiuni.

În timp ce invoc mijlocirea sfintei Familii din Nazaret, dedicată muncii zilnice și râvnică la celebrările festive ale poporului său, împart din inimă dumneavoastră, frate venerat, și colaboratorilor binecuvântarea apostolică, pe care, cu iubire specială, o extind cu plăcere la toate familiile angajate în pregătirea marii întâlniri de la Milano.

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.08.2010
Publicarea pe acest sit: 27.09.2010
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.