Mesajul Urbi et Orbi – Paşti

Mesajul Urbi et Orbi
al Sanctității Sale Papa Francisc
9 aprilie 2023

Iubiți frați și surori, Cristos a înviat!

Astăzi proclamăm că el, Domnul vieții noastre, este „învierea și viața” lumii (cf. In 11,25). Este Paștele, care înseamnă „trecere”, pentru că în Isus s-a petrecut trecerea decisivă a omenirii: cea de la moarte la viață, de la păcat la har, de la frică la încredere, de la dezolare la comuniune. În el, Stăpânul timpului și al istoriei, aș vrea să spun tuturor, cu bucuria în inimă: Paște fericit!

foto: Vatican Media

Să fie pentru fiecare dintre voi, iubiți frați și surori, îndeosebi pentru cei bolnavi și pentru cei săraci, pentru bătrâni și pentru cei care trec prin momente de încercare și de trudă, o trecere de la suferință la mângâiere. Nu suntem singuri: Isus, Cel Viu, este cu noi pentru totdeauna. Să se bucure Biserica și lumea, pentru că astăzi speranțele noastre nu se mai izbesc de zidul morții, ci Domnul ne-a deschis o punte spre viață. Da, fraților și surorilor, la Paște soarta lumii s-a schimbat și în această zi, care coincide și cu data cea mai probabilă a învierii lui Cristos, ne putem bucura să celebrăm, prin har pur, ziua cea mai importantă și frumoasă din istorie.

Cristos a înviat, adevărat că a înviat, cum se proclamă în Bisericile din Orient: Christós anesti! Acel adevărat ne spune că speranța nu este o iluzie, este adevăr! Și că drumul omenirii de la Paște încoace, marcat de speranță, înaintează mai zvelt. Ne arată asta cu exemplul lor primii martori ai Învierii. Evangheliile relatează graba bună cu care, în ziua de Paște, „femeile au alergat ca să dea de știre discipolilor” (Mt 28.,8). Și, după ce Maria din Magdala „a alergat și a mers la Simon Petru” (In 20,2), Ioan și însuși Petru „au alergat amândoi” (cf. v. 4) pentru a ajunge la locul unde a fost înmormântat Isus. Și apoi, în seara de Paște, întâlnindu-l pe drumul spre Emaus, doi discipoli, „ridicându-se în același ceas, s-au întors” (Lc 24,33) și s-au grăbit să parcurgă mai mulți kilometri în urcuș și în întuneric, mișcați de bucuria de nestăvilit a Paștelui care ardea în inimile lor (cf. v. 32). Aceeași bucurie prin care Petru, pe malurile lacului din Galileea, văzându-l pe Isus înviat, n-a putut să rămână în barcă împreună cu ceilalți, ci s-a aruncat imediat în apă pentru a înota rapid în întâmpinarea lui (cf. In 21,7). Așadar, la Paște, drumul se accelerează și devine alergare, pentru că omenirea vede destinația parcursului său, sensul destinului său, Isus Cristos, și este chemată să se grăbească în întâmpinarea lui, speranță a lumii.

Să ne grăbim și noi să creștem pe un drum de încredere reciprocă: încredere între persoane, între popoare și națiuni. Să ne lăsăm surprinși de vestea cea bună a Paștelui, de lumina care iluminează întunericul și obscuritățile în care, de prea multe ori, lumea este învăluită.

Să ne grăbim să depășim conflictele și diviziunile și să deschidem inimile noastre la cel care are mai multă nevoie. Să ne grăbim să parcurgem cărări de pace și de fraternitate. Să ne bucurăm pentru semnele concrete de speranță care vin la noi din atâtea țări, începând de la cele care oferă asistență și primire celor care fug de război și de sărăcie.

De-a lungul drumului, există însă încă atâtea pietre de poticnire, care fac grea și obositoare graba noastră spre Cel Înviat. Lui îi adresăm implorarea noastră: ajută-ne să alergăm în întâmpinarea ta! Ajută-ne să deschidem inimile noastre!

Ajută iubitul popor ucrainean pe drumul spre pace și revarsă lumina pascală asupra poporului rus. Întărește-i pe cei răniți și pe cei care și-au pierdut pe cei dragi ai lor din cauza războiului și fă ca prizonierii să se poată întoarce sănătoși și nevătămați la familiile lor. Deschide inimile întregii comunități internaționale ca să se străduiască de a pune capăt acestui război și tuturor conflictelor care însângerează lumea, începând de la Siria, care încă așteaptă pacea. Susține pe cei care au fost loviți de cutremurul violent din Turcia și din aceeași Sirie. Să ne rugăm pentru cei care au pierdut pe cei din familie și prieteni și au rămas fără casă: fie ca ei să poată primi întărire de la Dumnezeu și ajutor de la familia națiunilor.

În această zi îți încredințăm, Doamne, orașul Ierusalim, prim martor al Învierii tale. Manifest preocupare vie pentru atacurile din aceste ultime zile care amenință mult doritul climat de încredere și de respect reciproc, necesar pentru a relua dialogul între israelieni și palestinieni, așa încât pacea să domnească în Cetatea Sfântă și în toată regiunea.

Ajută, Doamne, Libanul, încă în căutare de stabilitate și unitate, ca să depășească diviziunile și toți cetățenii să lucreze împreună pentru binele comun al țării.

Nu uita de iubitul popor din Tunisia, îndeosebi de tinerii și de cei care suferă din cauza problemelor sociale și economice, ca să nu piardă speranța și să colaboreze la construirea unui viitor de pace și de fraternitate.

Îndreaptă-ți privirea spre Haiti, care suferă de mulți ani o gravă criză socio-politică și umanitară, și susține angajarea actorilor politici și a comunității internaționale în căutarea unei soluții definitive la multele probleme care chinuiesc acea populație atât de zbuciumată.

Consolidează procesele de pace și reconciliere întreprinse în Etiopia și în Sudanul de Sud și fă să înceteze violențele în Republica Democrată Congo.

Susține, Doamne, comunitățile creștine care celebrează astăzi Paștele în circumstanțe deosebite, ca în Nicaragua și în Eritreea, și amintește-ți de toți cei cărora le este împiedicat să practice liber și public propria credință. Dăruiește întărire victimelor terorismului internațional, în special în Burkina Faso, Mali, Mozambic și Nigeria.

Ajută Myanmarul să parcurgă căi de pace și iluminează inimile responsabililor pentru ca martirizații Rohingya să găsească dreptatea.

Întărește-i pe refugiați, pe deportați, pe prizonierii politici și pe migranți, în special pe cei mai vulnerabili, precum și pe toți cei care suferă foamea, sărăcia și efectele nefaste ale traficului de droguri, ale traficului de persoane și ale oricărei forme de sclavie. Inspiră, Doamne, pe responsabilii națiunilor, pentru ca niciun bărbat sau femeie să nu fie discriminat și călcat în picioare în demnitatea sa; pentru ca, în respectul deplin al drepturilor umane și al democrației, să se vindece aceste plăgi sociale, să se caute mereu și numai binele comun al cetățenilor, să se garanteze siguranța și condițiile necesare pentru dialog și pentru conviețuirea pașnică.

Fraților, surorilor, să regăsim și noi gustul drumului, să accelerăm bătaia speranței, să pregustăm frumusețea cerului! Să luăm astăzi energiile pentru a merge înainte în bine în întâmpinarea Binelui care nu dezamăgește. Și dacă, așa cum a scris un Părinte antic, „cel mai mare păcat este de a nu crede în energiile Învierii” (Sfântul Isac din Ninive, Sermones ascetici, I,5), astăzi credem: „Da, suntem siguri de asta: Cristos a înviat cu adevărat” (Secvența). Credem în tine, Doamne Isuse, credem că împreună cu tine speranța renaște, drumul continuă. Tu, Stăpân al vieții, încurajează drumurile noastre și repetă-ne și nouă, ca discipolilor în seara de Paște: „Pace vouă!” (In 20,19.21).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 09.04.2023
Publicarea pe acest sit: 09.04.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.