Mesajul Urbi et Orbi – Paşti

Mesajul Urbi et Orbi
al Sanctității Sale Papa Francisc
31 martie 2013

Iubiți frați și surori din Roma și din întreaga lume, Paște fericit! Paște fericit!

Ce mare bucurie pentru mine să vă pot da această veste: Cristos a înviat! Aș vrea ca să ajungă în fiecare casă, în fiecare familie, în special acolo unde este mai mult suferință, în spitale, în închisori…

Mai ales aș vrea ca să ajungă la toate inimile, pentru că acolo Dumnezeu vrea să semene această Veste Bună: Isus a înviat, există speranță pentru tine, nu mai ești sub stăpânirea păcatului, a răului! A învins iubirea, a învins milostivirea! Mereu învinge milostivirea lui Dumnezeu!

Și noi, ca femeile discipole ale lui Isus, care au mers la mormânt și l-au găsit gol, putem să ne întrebăm ce sens are acest eveniment (cf. Lc 24,4). Ce înseamnă că Isus a înviat? Înseamnă că iubirea lui Dumnezeu este mai puternică decât răul și chiar decât moartea; înseamnă că iubirea lui Dumnezeu poate să transforme viața noastră, să facă să înflorească acele zone de deșert care sunt în inima noastră. Și asta poate s-o facă iubirea lui Dumnezeu!

Chiar această iubire prin care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și a mers până la capăt pe calea umilinței și a dăruirii de sine, până în iad, până în abisul separării de Dumnezeu, chiar această iubire milostivă a inundat cu lumină trupul mort al lui Isus, l-a transfigurat, l-a făcut să treacă în viața veșnică. Isus nu s-a întors la viața de dinainte, la viața pământească, ci a intrat în viața glorioasă a lui Dumnezeu și a intrat acolo cu omenitatea noastră, ne-a deschis spre un viitor de speranță.

Iată ce este Paștele: este exodul, trecerea omului de la sclavia păcatului, a răului, la libertatea iubirii, a binelui. Pentru că Dumnezeu este viață, numai viață, și gloria sa suntem noi: omul viu (cf. Irineu, Adversus haereses, 4,20,5-7).

Iubiți frați și surori, Cristos a murit și a înviat o dată pentru totdeauna și pentru toți, însă forța Învierii, această trecere de la sclavia răului la libertatea binelui, trebuie să se realizeze în orice timp, în spațiile concrete ale existenței noastre, în viața noastră de fiecare zi. Câte deșerturi, și astăzi, trebuie să străbată ființa umană! Mai ales deșertul care este înlăuntrul său, când lipsește iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, când lipsește conștiința că este păzitor a tot ceea ce Creatorul ne-a dăruit și ne dăruiește. Însă milostivirea lui Dumnezeu poate face să înflorească și pământul cel mai uscat, poate reda viață oaselor uscate (cf. Ez 37,1-14).

Așadar, iată invitația pe care o adresez tuturor: să primim harul Învierii lui Cristos! Să ne lăsăm reînnoiți de milostivirea lui Dumnezeu, să ne lăsăm iubiți de Isus, să lăsăm ca puterea iubirii sale să transforme și viața noastră; și să devenim instrumente ale acestei milostiviri, canale prin care Dumnezeu să poată iriga pământul, să poată păzi toată creație și să poată face să înflorească dreptatea și pacea.

Și astfel să-i cerem lui Isus înviat ca să transforme moartea în viață, să schimbe ura în iubire, răzbunarea în iertare, războiul în pace. Da, Cristos este pacea noastră și prin El să implorăm pace pentru întreaga lume.

Pace pentru Orientul Mijlociu, îndeosebi între israelieni și palestinieni, care cu greu găsesc drumul înțelegerii, pentru ca să reia cu curaj și disponibilitate negocierile pentru a pune capăt unui conflict care durează de acum de prea mult timp. Pace în Irak, pentru ca să înceteze definitiv orice violență și, mai ales, pentru iubita Sirie, pentru populația sa rănită de conflict și pentru numeroșii refugiați, care așteaptă ajutor și consolare. Cât sânge a fost vărsat! Și câte suferințe vor mai trebui provocate înainte ca să se reușească a găsi o soluție politică la criză?

Pace pentru Africa, încă teatru de conflicte sângeroase. În Mali, pentru ca să regăsească unitate și stabilitate; și în Nigeria, unde din păcate nu încetează atentatele, care amenință grav viața atâtor nevinovați și unde nu puține persoane, și copii, sunt ținuți ostatici de grupuri teroriste. Pace în estul Republicii Democratice Congo și în Republica Centrafricană, unde mulți sunt constrânși să părăsească propriile case și trăiesc încă în frică.

Pace în Asia, mai ales în peninsula coreeană, pentru ca să se depășească divergențele și să se formeze un reînnoit spirit de reconciliere.

Pace întregii lumi, încă așa de dezbinată de aviditatea celui care caută câștiguri ușoare, rănită de egoismul care amenință viața umană și familia, egoism care continuă traficul de persoane, sclavia cea mai extinsă în acest secol al XXI-lea; traficul de persoane este chiar sclavia cea mai extinsă în acest secol al XXI-lea! Pace întregii lumi, chinuită de violența legată de traficul de droguri și de exploatarea rea a resurselor naturale! Pace acestui Pământ al nostru! Isus înviat să aducă întărire celui care este victimă a calamităților naturale și să ne facă păzitori responsabili ai creației.

Iubiți frați și surori, vouă tuturor care mă ascultați din Roma și din orice parte a lumii, vă adresez invitația psalmului: „Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun: / veșnică este îndurarea lui! / Să spună acum Israel că este bun: / veșnică este îndurarea lui!” (Ps 117,1-2).

* * *

Iubiți frați și surori, veniți din orice parte a lumii în această Piață, inimă a creștinătății, și voi toți care sunteți în legătură prin mijloacele de comunicare, reînnoiesc urarea mea: Paște fericit!

Duceți în familiile voastre și în țările voastre mesajul de bucurie, de speranță și de pace, care în fiecare an, în această zi, se reînnoiește cu putere.

Domnul înviat, învingător al păcatului și al morții, să fie sprijin tuturor, în special celor mai slabi și nevoiași. Mulțumesc pentru prezența voastră și pentru mărturia credinței voastre. Un gând și o mulțumire specială pentru darul florilor foarte frumoase, care provin din Olanda. Tuturor vă repet cu afecțiune: Cristos înviat să vă conducă pe voi toți și întreaga omenire pe cărări de dreptate, de iubire și de pace.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 31.03.2013
Publicarea pe acest sit: 31.03.2013
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.