Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sfântului Părinte Papa Francisc
25 decembrie 2018

Iubiți frați și surori, Crăciun fericit!

Vouă, credincioși din Roma, vouă, pelerini, și vouă tuturor care sunteți conectați din orice parte a lumii, reînnoiesc vestea bucuroasă de la Betleem: „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!” (Lc 2,14).

Ca păstorii, ajunși cei dintâi la peșteră, rămânem uimiți în fața semnului pe care ni l-a dat Dumnezeu: „Un copil înfășat și culcat în iesle” (Lc 2,12). În tăcere, să ne îngenunchem și să adorăm.

Și ce anume ne spune acel Prunc, născut pentru noi din Fecioara Maria? Care este mesajul universal al Crăciunului? Ne spune că Dumnezeu este Tată bun și noi toți suntem frați.

Acest adevăr stă la baza viziunii creștine despre umanitate. Fără fraternitatea pe care ne-a dăruit-o Isus Cristos, eforturile noastre pentru o lume mai dreaptă au respirația scurtă, și chiar și cele mai bune proiecte riscă să devină structuri fără suflet.

Pentru aceasta urarea mea de Crăciun fericit este o urare de fraternitate.

Fraternitate între persoane din orice națiune și cultură.

Fraternitate între persoane cu idei diferite, dar capabile să se respecte și să-l asculte pe celălalt.

Fraternitate între persoane de religii diferite. Isus a venit să reveleze fața lui Dumnezeu tuturor celor care-l caută.

Și fața lui Dumnezeu s-a manifesta într-o față umană concretă. N-a apărut într-un înger, ci într-un om, născut într-un timp și într-un loc. Și astfel, cu întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu ne arată că mântuirea trece prin iubirea, primirea, respectul față de această sărmană umanitate a noastră pe care toți o împărtășim într-o mare varietate de etnii, de limbi, de culturi…, dar toți frați în umanitate!

Atunci diferențele noastre nu sunt o daună sau un pericol, sunt o bogăție. Ca în cazul unui artist care vrea să facă un mozaic: este mai bine să aibă la dispoziție pietricele mai degrabă de multe culori, decât de puține!

Experiența familiei ne învață asta: între frați și surori suntem diferiți unul de altul și nu întotdeauna suntem de acord, dar există o legătură indisolubilă care ne leagă și iubirea părinților ne ajută să ne iubim. Același lucru este valabil pentru familia umană, dar aici Dumnezeu este „părintele”, fundamentul și forța fraternității noastre.

Acest Crăciun să ne facă să redescoperim legăturile de fraternitate care ne unesc ca ființe umane și leagă toate popoarele. Să le permită israelienilor și palestinienilor să reia dialogul și să întreprindă un drum de pace care să pună capăt unui conflict care de peste șaptezeci de ani sfâșie Țara aleasă de Domnul pentru a arăta fața sa de iubire.

Pruncul Isus să permită iubitei și martirizatei Siria să regăsească fraternitatea după acești ani lungi de război. Comunitatea internațională să se străduiască în mod decis pentru o soluție politică care să pună deoparte diviziunile și interesele de parte, așa încât poporul sirian, în special cei care au trebuit să-și părăsească propriile țări și să caute refugiu în altă parte, să se poată întoarce să trăiască în pace în propria patrie.

Mă gândesc la Yemen, cu speranța că armistițiul mediat de comunitatea internațională să poată aduce în sfârșit alinare atâtor copii și populațiilor extenuate de război și de foamete.

Apoi, mă gândesc la Africa, unde milioane de persoane sunt refugiate sau evacuate și au nevoie de asistență umanitară și de siguranță alimentară. Pruncul Divin, Regele păcii, să facă să tacă armele și să răsară zori noi de fraternitate în tot continentul, binecuvântând eforturile celor care se străduiesc pentru a favoriza parcursuri de reconciliere la nivel politic și social.

Crăciunul să întărească legăturile fraterne care unesc Peninsula coreeană și să permită continuarea drumului de apropiere întreprins și ajungerea la soluții împărtășite să asigure tuturor dezvoltare și bunăstare.

Acest timp de binecuvântare să permită Venezuelei să regăsească înțelegerea și tuturor componentelor sociale să lucreze fratern pentru dezvoltarea țării și pentru a asista părțile mai slabe ale populației.

Domnul care se naște să aducă alinare iubitei Ucraina, doritoare să recucerească o pace durabilă care întârzie să vină. Numai cu pacea, care respectă drepturile fiecărei națiuni, țara își poate reveni din suferințele îndurate și restabili condiții de viață demne pentru proprii cetățeni. Sunt aproape de comunitățile creștine din acea regiune și mă rog ca să poată țese raporturi de fraternitate și de prietenie.

În fața Pruncului Isus să se redescopere frați locuitorii din îndrăgita Nicaragua, pentru ca să nu prevaleze diviziunile și discordiile, ci toți să se străduiască pentru a favoriza reconcilierea și a construi împreună viitorul țării.

Doresc să amintesc popoarele care îndură colonizări ideologice, culturale și economice văzând sfâșiată libertatea lor și identitatea lor și care suferă datorită foametei și a lipsei de servicii educative și sanitare.

Un gând special se îndreaptă spre frații noștri și surorile noastre care sărbătoresc Nașterea Domnului în contexte dificile, ca să nu spunem ostile, în special acolo unde comunitatea creștină este o minoritate, uneori vulnerabilă sau neluată în considerare. Domnul să le dăruiască lor și tuturor minorităților să trăiască în pace și să vadă recunoscute propriile drepturi, mai ales libertatea religioasă.

Pruncul mic și înfrigurat pe care-l contemplăm astăzi în iesle să-i ocrotească pe toți copiii de pe pământ și pe fiecare persoană fragilă, lipsită de apărare și rebutată. Fie ca toți să putem primi pace și întărire de la nașterea Mântuitorului și, simțindu-ne iubiți de unicul Tată ceresc, să ne întâlnim și să trăim ca frați!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.12.2018
Publicarea pe acest sit: 25.12.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.