Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sfântului Părinte Papa Francisc
25 decembrie 2016

Iubiți frați și surori, Crăciun fericit!

Astăzi Biserica retrăiește uimirea Fecioarei Maria, a sfântului Iosif și a păstorilor din Betleem contemplându-l pe Pruncul care s-a născut și care zace într-o iesle: pe Isus, Mântuitorul.

În această zi plină de lumină răsună vestea profetică:

„Pentru că un copil ni s-a născut,
un fiu ni s-a dat nouă.
Stăpânirea va fi pe umerii lui
și va fi numit
sfetnic minunat, Dumnezeu puternic,
părinte veșnic, principe al păcii” (Is 9,5).

Puterea acestui Prunc, Fiu al lui Dumnezeu și al Mariei, nu este puterea din această lume, bazată pe forță și pe bogăție; este puterea iubirii. Este puterea care a creat cerul și pământul, care dă viață oricărei creaturi: mineralelor, plantelor, animalelor; este forța care atrage bărbatul și femeia și face din ei un singur trup, o singură existență; este puterea care regenerează viața, care iartă păcatele, îi reconciliază pe dușmani, transformă răul în bine. Este puterea lui Dumnezeu. Această putere a iubirii l-a dus pe Isus Cristos să se despoaie de gloria sa și să se facă om; și îl va conduce să-și dea viața pe cruce și să învie din morți. Este puterea slujirii, care instaurează în lume împărăția lui Dumnezeu, împărăția dreptății și a păcii.

Pentru aceasta nașterea lui Isus este însoțită de cântarea îngerilor care vestesc:

„Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu,
și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește” (Lc 2,14).

Astăzi această veste străbate tot pământul și vrea să ajungă la toate popoarele, în special cele rănite de război și de conflicte aspre șic are simt mai puternică dorința păcii.

Pace bărbaților și femeilor în martirizata Sirie, unde prea mult sânge a fost vărsat. Mai ales în orașul Alep, teatru în ultimele săptămâni al uneia dintre bătăliile cele mai atroce, este mai urgent ca oricând ca, respectând dreptul umanitar, să se garanteze asistență și întărire populației civile epuizate, care se află încă într-o situație disperată și de mare suferință și mizerie. Este timpul ca armele să tacă definitiv și comunitatea internațională să se străduiască activ pentru ca să se ajungă la o soluție negociată și să se restabilească în țară conviețuirea civilă.

Pace femeilor și bărbaților din iubita Țară Sfântă, aleasă și preaiubită de Dumnezeu. Israelienii și palestinienii să aibă curajul și determinarea de a scrie o nouă pagină a istoriei, în care ura și răzbunarea să cedeze locul voinței de a construi împreună un viitor de înțelegere reciprocă și armonie. Să poată regăsi unitate și înțelegere Irakul, Libia, Yemenul, unde populațiile îndură războiul și acțiuni teroriste violente.

Pace bărbaților și femeilor din diferite regiuni ale Africii, îndeosebi în Nigeria, unde terorismul fundamentalist exploatează și copiii pentru a provoca oroare și moarte. Pace în Sud Sudan și în Republica Democratică Congo, pentru ca să se vindece diviziunile și toate persoanele de bunăvoință să se străduiască pentru a întreprinde un drum de dezvoltare și de împărtășire, preferând cultura dialogului în locul logicii ciocnirii.

Pace femeilor și bărbaților care încă îndură consecințele conflictului din estul Ucrainei, unde este urgentă o voință comună în a aduce alinare populației și a îndeplini angajamentele asumate.

Înțelegere invocăm pentru iubitul popor columbian, care vrea să parcurgă un nou și curajos drum de dialog și de reconciliere. Acest curaj să însuflețească și iubita Venezuela în a întreprinde pașii necesari pentru a pune capăt actualelor tensiuni și a edifica împreună un viitor de speranță pentru toată populația.

Pace celor care, în diferite zone, înfruntă suferințe din cauza pericolelor constante și a nedreptăților persistente. Fie ca Myanmar să consolideze eforturile pentru a favoriza conviețuirea pașnică și, cu ajutorul comunității internaționale, să presteze necesara protecție și asistență umanitară celor care au necesitate gravă și urgentă. Fie ca peninsula coreeană să vadă depășite tensiunile care o străbat într-un reînnoit spirit de colaborare.

Pace celui care a fost rănit sau a pierdut o persoană dragă din cauza actelor violente de terorism, care au semănat frică și moarte în inima atâtor țări și orașe. Pace – nu în cuvinte, ci reală și concretă – fraților noștri și surorilor noastre abandonați și excluși, celor care îndură foamea și celor care sunt victime ale violențelor. Pace exilaților, migranților și refugiaților, celor care astăzi sunt obiect al traficului de persoane. Pace popoarelor care suferă datorită ambițiilor economice ale câtorva și datorită lăcomiei avide a zeului ban care duce la sclavie. Pace celui care este marcat de lipsa socială și economică și celui care îndură consecințele cutremurelor sau ale altor catastrofe naturale.

Și pace copiilor, în această zi specială în care Dumnezeu se face prunc, mai ales celor privați de bucuriile copilăriei din cauza foamei, a războaielor și a egoismului adulților.

Pace pe pământ tuturor oamenilor de bunăvoință, care astăzi lucrează, cu discreție și răbdare, în familie și în societate pentru a construi o lume mai umană și mai dreaptă, susținuți de convingerea că numai cu pacea există posibilitatea unui viitor mai prosper pentru toți.

Iubiți frați și surori,

„un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă”: este „Principele păcii”. Să-l primim!

***

[după binecuvântare]

Vouă, iubiți frați și surori, veniți din orice parte a lumii în această Piață, și celor care din diferite țări sunteți în legătură prin radio, televiziune și celelalte mijloace de comunicare, adresez urarea mea.

În această zi de bucurie suntem chemați toți să-l contemplăm pe Pruncul Isus, care redă speranța fiecărui om pe fața pământului. Cu harul său, să dăm glas și să dăm trup acestei speranțe, mărturisind solidaritatea și pacea. Crăciun fericit tuturor!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.12.2016
Publicarea pe acest sit: 25.12.2016
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.