Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sfântului Părinte Papa Francisc
25 decembrie 2014

Dragi frați și surori, Crăciun Fericit!

Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, s-a născut pentru noi. S-a născut la Betleem dintr-o Fecioară, împlinind profețiile din vechime. Fecioara se numea Maria, iar soțul ei, Iosif. Persoanele umile, pline de speranță în bunătatea lui Dumnezeu, sunt cele care îl primesc pe Isus și îl recunosc. În acest fel Duhul Sfânt i-a luminat pe păstorii de la Betleem, care au alergat la grotă și s-au închinat Pruncului. Mai târziu, Duhul Sfânt i-a călăuzit pe bătrânii Simeon și Ana, în templul din Ierusalim, și ei l-au recunoscut în Isus pe Mesia. „Ochii mei au văzut mântuirea ta”, exclamă Simeon, „mântuirea pregătită de Dumnezeu înaintea tuturor popoarelor” (Luca 2,30). Da, fraților, Isus este mântuirea pentru toate persoanele și pentru toate popoarele!

Lui, Mântuitorul lumii, îi cer să îi ocrotească pe frații și surorile noastre din Irak și Siria, care de atâta vreme îndură urmările conflictului în curs și, împreună cu apartenenții la celelalte grupuri etnice și religioase, suferă o persecuție brutală. Crăciunul să le aducă speranță, la fel și numeroșilor evacuați, transfugi și refugiați, copii, adulți și bătrâni, din această regiune și din lumea întreagă; să preschimbe indiferența în apropiere și respingerea în ospitalitate, pentru ca cei care acum sunt puși la încercare să primească ajutoarele umanitare necesare pentru a supraviețui iernii grele, să se întoarcă în țările lor și să aibă o viață demnă. Fie ca Domnul să deschidă spre încredere inimile și să dăruiască pacea Sa întregului Orient Mijlociu, începând cu Țara binecuvântată a nașterii Sale, susținând eforturile celor care se angajează în mod practic pentru dialogul dintre israelieni și palestinieni.

Isus, Mântuitorul lumii, să privească la cei care suferă în Ucraina și să îi dăruiască acestei iubite țări puterea de a depăși tensiunile, de a învinge ura și violența și de a întreprinde un nou drum de fraternitate și reconciliere. Cristos Mântuitorul să dăruiască pace Nigeriei, unde se varsă din nou sânge și atât de multe persoane sunt smulse pe nedrept din mijlocul celor dragi și ținute ostatic sau masacrate. Pace invoc și pentru alte țări de pe continentul african. Mă gândesc în special la Libia, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană și la diferite regiuni din Republica Democratică Congo; și le cer celor care au responsabilități politice să se angajeze prin intermediul dialogului la depășirea contrastelor și la construcția unei coexistențe fraterne și durabile. Isus să îi salveze pe atâția copii care sunt victimă a violenței, transformați în marfă de schimb și implicați în traficul cu persoane, sau constrânși să devină soldați.

Să aducă mângâiere familiilor copiilor uciși în Pakistan săptămâna trecută. Să fie aproape de cei care suferă din cauza bolilor, în special de victimele epidemiei de Ebola, mai ales în Libera, Sierra Leone și Guineea. În timp ce îi încurajez din inimă pe cei care s-au angajat cu curaj să acorde asistență celor bolnavi și rudelor lor, reînnoiesc îndemnul stăruitor de a se asigura celor afectați asistența și terapiile de care au nevoie.

Copilul Isus! Gândul meu se îndreaptă spre toți copiii care în timpurile noastre sunt uciși și maltratați, fie la cei care îndură acestea înainte de a vedea lumina, privați fiind de iubirea generoasă a părinților lor și îngropați în egoismul unei culturi care nu iubește viața, fie la acei copii evacuați din cauza războaielor și a persecuțiilor, abuzați și exploatați sub ochii noștri și în tăcerea noastră complice; și la copiii masacrați sub bombardamente, chiar și acolo unde s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Chiar și în zilele noastre tăcerea lor neputincioasă strigă sub sabia atâtor Irozi. Peste sângele lor se depune astăzi umbra actualilor Irozi. Cu adevărat, de acest Crăciun, multe lacrimi însoțesc lacrimile Pruncului Isus!

Dragi frați și surori, fie ca Duhul Sfânt să lumineze astăzi inimile noastre, ca să recunoaștem în Pruncul Isus, născut la Betleem din Fecioara Maria, mântuirea dăruită de Dumnezeu fiecăruia dintre noi, fiecărui om și tuturor popoarelor de pe pământ. Puterea lui Cristos, care este eliberare și slujire, să se facă simțită în atâtea inimi care suferă din cauza războiului, a persecuțiilor și sclaviei. Cu blândețea sa, această putere dumnezeiască să îndepărteze împietrirea din inimile atâtor bărbați și femei cufundați în mundanitate și indiferență. Forța sa mântuitoare să preschimbe armele în pluguri, distrugerea în creativitate, ura în iubire și blândețe. În acest fel vom spune cu bucurie: „Ochii noștri au văzut mântuirea ta!” Crăciun Fericit tuturor!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Anton Dancă
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Radio Vatican
Publicarea în original: 25.12.2014
Publicarea pe acest sit: 25.12.2014
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.