Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sfântului Părinte Papa Francisc
25 decembrie 2013

„Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu
și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește”
(Lc 2,14).

Iubiți frați și surori din Roma și din întreaga lume, bună ziua și Crăciun fericit!

Îmi însușesc cântarea îngerilor care au apărut păstorilor din Betleem în noaptea în care s-a născut Isus. O cântare ce unește cerul și pământul, adresând cerului lauda și gloria, iar pământului oamenilor urarea de pace.

Îi invit pe toți se unească la această cântare: această cântare este pentru fiecare bărbat și femeie care veghează în timpul nopții, care speră într-o lume mai bună, care se îngrijește de ceilalți încercând să-și facă propria datorie cu umilință.

Mărire lui Dumnezeu!

La asta ne cheamă Crăciunul înainte de toate: să dăm mărire lui Dumnezeu, pentru că este bun, este fidel, este milostiv. În această zi doresc tuturor să recunoască adevărata față a lui Dumnezeu, Tatăl care ni l-a dăruit pe Isus. Doresc tuturor să simtă că Dumnezeu este aproape, să stea în prezența sa, să-l iubească, să-l adore.

Și fiecare dintre noi să poată da mărire lui Dumnezeu mai ales cu viața, cu o viață trăită din iubire față de el și față de frați.

Pace oamenilor!

Adevărata pace – noi o știm – nu este un echilibru între forțe contrare. Nu este o „fațadă” frumoasă, în spatele căreia există contraste și diviziuni. Pacea este o angajare de toate zilele, însă pacea este artizanală, care se duce înainte pornind de la darul lui Dumnezeu, de la harul său pe care ni l-a dat în Isus Cristos.

Privindu-l pe Prunc în iesle, prunc de pace, să ne gândim la copiii care sunt victimele cele mai fragile ale războaielor, dar să ne gândim și la bătrâni, la femeile maltratate, la bolnavi… Războaiele frâng și rănesc atâtea vieți!

Prea multe a frânt în ultimele timpuri conflictul din Siria, alimentând ura și răzbunarea. Să continuăm să-l rugăm pe Domnul ca să cruțe iubitul popor sirian de noi suferințe și părțile aflate în conflict să pună capăt oricărei violențe și să garanteze accesul la ajutoarele umanitare. Am văzut cât de puternică este rugăciunea! Și sunt mulțumit că astăzi se unesc la această implorare a noastră pentru pace în Siria și credincioși de diferite confesiuni religioase. Să nu pierdem niciodată curajul rugăciunii! Curajul de a spune: Doamne, dăruiește pacea ta Siriei și întregii lumi. Și îi invit și pe cei care nu cred să dorească pacea, cu dorința lor, acea dorință care lărgește inima: cu toții uniți, ori cu rugăciunea ori cu dorința. Însă toți, pentru pace.

Dăruiește pace, Pruncule, Republicii Centrafricane, adesea uitată de oameni. Dar tu, Doamne, nu uiți pe nimeni! Și vrei să aduci pace și în acea țară, sfâșiată de un vârtej de violență și de lipsuri, unde atâtea persoane sunt fără casă, apă și hrană, fără minimul pentru a trăi. Favorizează înțelegerea în Sud-Sudan, unde tensiunile actuale au provocat deja prea multe victime și amenință conviețuirea pașnică a acelui stat tânăr.

Tu, Principe al păcii, întoarce pretutindeni inima celor violenți pentru ca să depună armele și să se întreprindă calea dialogului. Privește la Nigeria, sfâșiată de atacuri continue care nu-i cruță pe cei nevinovați și pe cei neajutorați. Binecuvântează Țara pe care ai ales-o pentru a veni în lume și fă să ajungă la un rezultat fericit negocierile de pace dintre israelieni și palestinieni. Vindecă rănile iubitului Irak, lovit încă de atentate frecvente.

Tu, Domn al vieții, ocrotește pe cei care sunt persecutați din cauza numelui tău. Dăruiește speranță și întărire exilaților și refugiaților, în special în Cornul Africii și în estul Republicii Democratice Congo. Fă ca migranții care caută o viață demnă să găsească primire și ajutor. Tragedii ca acelea la care am asistat anul acesta, cu numeroșii morți la Lampedusa, să nu se mai întâmple niciodată!

O, Prunc din Betleem, atinge inima celor care sunt implicați în traficul de ființe umane pentru ca să-și dea seama de gravitatea acestui delict împotriva umanității. Îndreaptă-ți privirea spre atâția copii care sunt răpiți, răniți și uciși în conflictele armate și la cei care sunt transformați în soldați, cărora le este furată copilăria.

Stăpâne al cerului și al pământului, privește la această planetă a noastră, pe care adesea pofta de avere și aviditatea oamenilor o exploatează în mod nediscriminat. Asistă și ocrotește pe cei care sunt victime ale calamităților naturale, mai ales pe iubitul popor filipinez, grav lovit de recentul taifun.

Iubiți frați și surori, în această lume, în această omenire astăzi s-a născut Mântuitorul, care este Cristos Domnul. Să ne oprim în fața Pruncului din Betleem. Să lăsăm ca inima noastră să se înduioșeze: să nu ne fie frică de asta. Să nu ne fie teamă ca inima noastră să se înduioșeze! Avem nevoie ca inima noastră să se înduioșeze. Să o lăsăm încălzită de tandrețea lui Dumnezeu; avem nevoie de mângâierile sale. Mângâierile lui Dumnezeu nu fac răni: mângâierile lui Dumnezeu ne dau pace și forță. Avem nevoie de mângâierile sale. Dumnezeu este mare în iubire, lui să-i fie laudă și mărire în veci! Dumnezeu este pace: să cerem ca să ne ajute s-o construim în fiecare zi, în viața noastră, în familiile noastre, în orașele și națiunile noastre, în întreaga lume. Să ne lăsăm înduioșați de bunătatea lui Dumnezeu.

* * *

Urare de Crăciun după Mesajul Urbi et Orbi

Vouă, iubiți frați și surori, veniți din toate părțile lumii în această piață, și celor care din diferite țări sunt în legătură prin intermediul mijloacelor de comunicare, adresez urarea mea: Crăciun fericit!

În această zi luminată de speranța evanghelică ce provine din peștera umilă din Betleem, invoc darul de Crăciun al bucuriei și al păcii pentru toți: pentru copii și bătrâni, pentru tineri și familii, pentru săraci și marginalizați. Isus, născut pentru noi, să-i întărească pe cei care sunt încercați de boală și de suferință; să-i susțină pe cei care se dedică slujirii fraților mai nevoiași. Crăciun fericit tuturor!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.12.2013
Publicarea pe acest sit: 25.12.2013
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.