Mesajul Papei pentru Jubileul băieților și fetelor

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru Jubileul băieților și fetelor
Roma, 23-25 aprilie 2016

Dragi băieți și fete,

Biserica trăiește Anul Sfânt al Milostivirii, un timp de har, de pace, de convertire și bucurie care implică pe toți: mici și mari, de aproape și de departe. Nu există granițe sau distanțe care să poată împiedica milostivirea Tatălui să ajungă la noi și să se facă prezentă în mijlocul nostru. De acum Poarta Sfântă este deschisă la Roma și în toate diecezele din lume.

Acest timp prețios vă implică și pe voi, dragi băieți și fete, și eu mă adresez vouă pentru a vă invita să luați parte la el, să-i deveniți protagoniști, descoperindu-vă copii ai lui Dumnezeu (cf. 1In 3,1). Aș vrea să vă chem pe unul câte unul, aș vrea să vă chem pe nume, așa cum face Isus în fiecare zi, pentru că știți bine că numele voastre sunt scrise în cer (Lc 10,20), sunt sculptate în inima Tatălui care este Inima Milostivă din care se naște orice reconciliere și orice dulceață.

Jubileul este un an întreg în care fiecare moment este numit sfânt pentru ca existența noastră să devină toată sfântă. Este o ocazie în care vom descoperi că a trăi ca frați este o mare sărbătoare, cea mai frumoasă pe care o putem visa, sărbătoarea fără de sfârșit pe care Isus ne-a învățat s-o cântăm prin Duhul său. Jubileul este sărbătoarea la care Isus îi invită chiar pe toți, fără deosebiri și fără a exclude pe nimeni. Pentru aceasta am dorit să trăiesc și cu voi câteva zile de rugăciune și de sărbătoare. Deci, vă aștept numeroși în luna aprilie.

„A crește milostivi precum Tatăl” este titlul Jubileului vostru, dar este și rugăciunea pe care o facem pentru voi toți, primindu-vă în numele lui Isus. A crește milostivi înseamnă a învăța să fim curajoși în iubirea concretă și dezinteresată, înseamnă a deveni mari atât în fizic, cât și în interior. Voi vă pregătiți să deveniți creștini capabili de alegeri și gesturi curajoase, în măsură să construiască în fiecare zi, și în lucrurile mici, o lume a păcii.

Vârsta voastră este una de schimbări incredibile, în care totul pare posibil și imposibil în același timp. Vă repet cu atâta forță: „Rămâneți tari în drumul credinței cu speranța puternică în Domnul. Aici se află secretul drumului nostru! El ne dă curajul de a merge împotriva curentului. Ascultați bine, tinerilor: a merge împotriva curentului; acest lucru face bine inimii, dar este nevoie de curaj pentru a merge împotriva curentului și El ne dă acest curaj! Cu El putem face lucruri mari; ne va face să simțim bucuria de a fi discipolii săi, martorii săi. Pariați pe idealurile mari, pe lucrurile mari. Noi creștinii nu am fost aleși de Domnul pentru lucrușoare mici, mergeți tot mai departe, spre lucrurile mari. Jucați viața pentru idealurile mari, tinerilor!” (Omilie în Ziua candidaților la Mir și a miruiților din Anul Credinței, 28 aprilie 2013).

Nu pot să vă uit pe voi, băieți și fete care trăiți în contexte de război, de extremă sărăcie, de trudă zilnică, de abandonare. Nu pierdeți speranța, Domnul are un vis mare de realizat împreună cu voi! Prietenii voștri de aceeași vârstă care trăiesc în condiții mai puțin dramatice decât voi își amintesc de voi și se angajează pentru ca pacea și dreptatea să poată aparține tuturor. Nu credeți în cuvintele de ură și de teroare care sunt adesea repetate; construiți în schimb prietenii noi. Oferiți timpul vostru, preocupați-vă mereu de cel care vă cere ajutor. Fiți curajoși și împotriva curentului, fiți prieteni ai lui Isus, care este principele păcii (cf. Is 9,6), „totul în El vorbește despre milostivire. Nimic în El nu este lipsit de compasiune” (Misericordiae vultus, 8).

Știu că nu toți veți putea veni la Roma, dar Jubileul este cu adevărat pentru toți și va fi celebrat și în Bisericile voastre locale. Sunteți cu toții invitați pentru acest moment de bucurie! Nu pregătiți numai rucsacurile și pancartele, pregătiți mai ales inima voastră și mintea voastră. Meditați bine dorințele pe care le veți încredința lui Isus în sacramentul Reconcilierii și în Euharistia pe care o vom celebra împreună. Când veți trece prin Poarta Sfântă, amintiți-vă că vă angajați să faceți sfântă viața voastră, să vă hrăniți din Evanghelie și din Euharistie, care sunt cuvântul și pâinea vieții, pentru a putea construi o lume mai dreaptă și fraternă.

Domnul să binecuvânteze fiecare pas al vostru spre Poarta Sfântă. Îl rog pentru voi pe Duhul Sfânt, pentru ca să vă conducă și să vă lumineze. Fecioara Maria, care este mama tuturor, să fie pentru voi, pentru familiile voastre și pentru toți cei care vă ajută să creșteți în bunătate și har, o adevărată Poartă a Milostivirii.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.01.2016
Publicarea pe acest sit: 14.01.2016
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.