Mesajul Papei pentru întâlnirea on-line la deschiderea Anului „Familia Amoris laetitia”

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la întâlnirea on-line „Iubirea noastră zilnică”
pentru deschiderea Anului „Familia Amoris laetitia
vineri, 19 martie 2021

Iubiți frați și surori,

Vă salut pe voi care participați la întâlnirea de studii despre tema „Iubirea noastră zilnică”. Gândul meu se îndreaptă îndeosebi spre cardinalul Kevin Joseph Farrell, prefect al Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață, spre cardinalul Angelo de Donatis, vicar pentru Dieceza de Roma, și spre Monseniorul Vincenzo Paglia, mare cancelar al Institutului Teologic „Ioan Paul al II-lea” pentru Științele despre Căsătorie și despre Familie.

În urmă cu cinci ani a fost promulgată exortația apostolică post-sinodală Amoris laetitia despre frumusețea și bucuria iubirii conjugale și familiale. În această aniversare am invitat să se trăiască un an de recitire a documentului și de reflecție asupra temei, până la celebrarea celei de-a X-a Zile Mondiale a Familiilor care, cu ajutorul lui Dumnezeu, va avea loc la Roma la 26 iunie 2022. Vă sunt recunoscător pentru inițiativele pe care le-ați întreprins în acest scop și pentru contribuția pe care fiecare dintre voi o oferă în propriul domeniu de muncă.

În acest cincinal, Amoris laetitia a trasat începutul unui drum încercând să încurajeze o nouă abordare pastorală față de realitatea familială. Intenția principală a documentului este aceea de a comunica, într-un timp și într-o cultură profund schimbate, că astăzi este necesară o nouă privire asupra familiei din partea Bisericii: nu este suficient a reafirma valoarea și importanța doctrinei, dacă nu devenim păzitori ai frumuseții familiei și dacă nu ne îngrijim cu compasiune de fragilitățile sale și de rănile sale.

Aceste două aspecte sunt inima oricărei pastorații familiale: franchețea vestirii evanghelice și duioșia însoțirii.

De fapt, pe de o parte vestim cuplurilor, soților și familiilor un cuvânt care să-i ajute să perceapă sensul autentic al unirii lor și al iubirii lor, semn și imagine a iubirii trinitare și a iubirii trinitare și a alianței dintre Cristos și Biserică. Este cuvântul mereu nou al evangheliei din care fiecare doctrină, chiar și cea despre familie, poate să ia formă. Și este un cuvânt exigent, care vrea să elibereze relațiile umane de sclaviile care adesea le desfigurează fața și le fac instabile: dictatura emoțiilor, exaltarea provizoriului care descurajează activitățile pentru toată viața, predominarea individualismului, frica de viitor. În fața acestor dificultăți, Biserica reafirmă soților creștini valoarea căsătoriei ca proiect al lui Dumnezeu, ca rod al harului său și chemare de a trăi cu totalitate, fidelitate și gratuitate. Aceasta este calea pentru ca relațiile, chiar și printr-un drum marcat de eșecuri, căderi și schimbări, să se deschidă la plinătatea bucuriei și a realizării umane și să devină plămadă de fraternitate și de iubire în societate.

Pe de altă parte, această veste nu poate și nu trebuie să fie dată niciodată de sus și din exterior. Biserica este întrupată în realitatea istorică așa cum a fost Învățătorul său, și chiar și atunci când vestește evanghelia familiei face asta cufundându-se în viața reală, cunoscând de aproape trudele zilnice ale soților și părinților, problemele lor, suferințele lor, toate acele situații mici și mari care împovărează și, uneori, împiedică drumul lor. Acesta este contextul concret în care se trăiește iubirea zilnică. Ați intitulat astfel întâlnirea voastră: „Iubirea noastră zilnică”. Este o alegere semnificativă. Este vorba de iubirea generată de simplitate și de lucrarea silențioasă a vieții de cuplu, de acea angajare zilnică și uneori obositoare dusă înainte de soți, de mame, de tați, de copii. O evanghelie care s-ar propune ca doctrină coborâtă de sus și n-ar intra în „carnea” acestei cotidianități, ar risca să rămână o teorie frumoasă și, uneori, să fie trăită ca o obligație morală. Suntem chemați să însoțim, să ascultăm, să binecuvântăm drumul familiilor; nu numai să trasăm direcția, ci să parcurgem drumul cu ele; să intrăm în case cu discreție și cu iubire, pentru a le spune soților: Biserica este cu voi, Domnul este aproape de voi, vrem să vă ajutăm să păziți darul pe care l-ați primit.

A vesti evanghelia însoțind persoanele și punându-se în slujba fericirii lor: în acest mod, putem ajuta familiile să meargă în maniera care să răspundă la vocația și misiunea lor, conștienți de frumusețea legăturilor și de fundamentul lor în iubirea lui Dumnezeu Tată și Fiu și Duh Sfânt.

Atunci când familia trăiește în semnul acestei comuniuni divine, pe care am voit s-o explic în aspectele sale și existențiale în Amoris laetitia, atunci devine un cuvânt viu al lui Dumnezeu Iubire, rostit lumii și pentru lume. De fapt, gramatica relațiilor familiale – adică a conjugalității, maternității, paternității, filiației și fraternității – este calea pe care se transmite limbajul iubirii, care dă sens vieții și calitate umană fiecărei relații. Este vorba de un limbaj format nu numai din cuvinte, ci și din moduri de a fi, de modul cum vorbim, de priviri, de gesturi, de timpuri și de spații ale raportării noastre cu ceilalți. Soții știu bine asta, părinții și copii învață asta zilnic la această școală a iubirii care este familia. Și în acest ambient are loc și transmiterea credinței între generații: ea trece tocmai prin limbajul relațiilor bune și sănătoase care se trăiesc în familie în fiecare zi, în special înfruntând împreună conflictele și dificultățile.

În acest timp de pandemie, printre atâtea suferințe de ordin psihologic, în afară de cele de ordin economic și sanitar, toate acestea au devenit evidente: legăturile familiale au fost și încă sunt dur încercate, însă rămân în același timp punctul de referință cel mai trainic, sprijinul cel mai puternic, conducerea de neînlocuit pentru ținuta întregii comunități umane și sociale.

Așadar, să susținem familia! S-o apărăm de ceea ce îi compromite frumusețea. Să ne apropiem de acest mister de iubire cu uimire, cu discreție și duioșie. Și să ne angajăm să păzim legăturile sale prețioase și delicate: copii, părinți, bunici… Este nevoie de aceste legături pentru a trăi și pentru a trăi bine, pentru a face umanitatea mai fraternă.

De aceea, anul dedicat familiei, care începe astăzi, va fi un timp propice pentru a duce înainte reflecția despre Amoris laetitia. Și pentru aceasta vă mulțumesc din inimă, știind că Institutul „Ioan Paul al II-lea” poate să contribuie în multe moduri, în dialogul cu celelalte instituții academice și pastorale, la dezvoltarea atenției umane, spirituale și pastorale în sprijinul familiei. Sfintei Familii din Nazaret vă încredințez pe voi și lucrarea voastră; și vă rog să faceți la fel pentru mine și pentru slujirea mea.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 19.03.2021
Publicarea pe acest sit: 19.03.2021
Etichete:

Comentariile sunt închise.