Mesajul Papei pentru Întâlnirea Europeană de Pastoraţie a Tineretului

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Întâlnirea
Europeană de Pastorație a Tineretului
11 decembrie 2014

Către veneratul frate
Domnul cardinal Stanislaw Rylko
Președinte al Consiliului Pontifical pentru Laici

Adresez salutul meu cordial dumneavoastră, episcopilor, responsabililor naționali ai tinerilor reuniți în aceste zile la Roma pentru a IV-a Întâlnire Europeană de Pastorație a Tineretului, promovată de Consiliul Pontifical pentru Laici în colaborare cu Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa cu tema: O Biserică tânără, martoră a bucuriei Evangheliei.

După cele trei întâlniri din anii ’90, voi reluați să „mergeți împreună pe drumurile Europei”. Vă invit să vă dați seama că, mergând, în timp ce vorbim și discutăm împreună, Isus personal se apropie și merge cu noi (cf. Lc 24,15). Ca discipolii din Emaus, să lăsăm ca El să ne deschidă ochii pentru a-l recunoaște, ajutându-ne să găsim în El însuși sensul acestei dificile dar pasionante bucăți de istorie pe care ne este dat să o trăim împreună.

Voi care lucrați în domeniul pastorației tineretului faceți o muncă prețioasă pentru Biserică. Tinerii au nevoie de această slujire: de adulți și de vârsta lor maturi în credință care să-i însoțească pe drumul lor, ajutându-i să găsească drumul care conduce la Cristos. Mai mult decât în promovarea unei serii de activități pentru tineri, această pastorație constă în a merge cu ei, însoțindu-i personal în contextele complexe și uneori dificile în care sunt cufundați.

Pastorația tineretului este chemată să perceapă întrebările tinerilor de astăzi și, pornind de la ele, să înceapă un adevărat și onest dialog pentru a-l duce pe Cristos în viața lor. Și un adevărat dialog în acest sens îl poate face acela care trăiește într-o relație personală cu Domnul Isus, care se revarsă în relația cu frații.

Pentru acest motiv v-ați adunat împreună, pentru a crea o „rețea” de cunoștințe și de prietenii la nivel european, grație cărora responsabilii pastorației tineretului de pe continent să poată împărtăși experiențele trăite „pe teren” și chestiunile care apar. Știm bine că este mult de făcut. Vă cer să nu încetați niciodată să vestiți Evanghelia, cu viața și cuvântul: Europa de astăzi are nevoie s-o redescopere!

De aceea doresc să vă încurajez să considerați realitatea actuală a tinerilor europeni cu privirea lui Cristos. El ne învață să vedem nu numai provocările și problemele, ci să recunoaștem multele semințe de iubire și de speranță răspândite în terenul acestui continent, care a dat Bisericii un mare număr de sfinți și sfinte, și mulți dintre aceștia sunt tineri! Să nu uităm că nouă ne este dată misiunea de a semăna, dar Dumnezeu e cel care face să crească semințele răspândite de noi (cf. 1Cor 3,7).

În timp ce semănați Cuvântul Domnului în acest vast ogor care este tineretul european, aveți ocazia de a mărturisi motivele speranței care este în voi, cu dulceață și respect (cf. 1Pt 3,15). Puteți să-i ajutați pe tineri să-și dea seama că credința nu se contrapune rațiunii și astfel să-i însoțiți să devină protagoniști bucuroși ai evanghelizării celor de vârsta lor.

În sfârșit, dragi prieteni, în acest an care atrage atenția în același timp asupra familiei și asupra vieții consacrate, pastorația tineretului este chemată să propună tinerilor un drum de discernământ vocațional, pentru a se pregăti să-l urmeze pe Isus pe calea vieții conjugale și familiale sau pe cea a unei consacrări special în slujba Împărăției lui Dumnezeu.

Îl rog pe Domnul, prin mijlocirea Sfintei Fecioare, pentru ca munca din aceste zile să fie bogată în roade pentru angajarea voastră în pastorația tineretului și, mai înainte încă, pentru drumul vostru de sfințenie, pentru că sfințenia e cea care face să crească Biserica și deschide inimile la primirea Evangheliei. Vă cer, vă rog, să vă rugați pentru mine și cu afect vă binecuvântez.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 11.12.2014
Publicarea pe acest sit: 12.12.2014
Etichete:

Comentariile sunt închise.