Mesajul Papei adresat adunării plenare anuale a Comisiei Biblice Pontificale

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
transmis adunării plenare a Comisiei Biblice Pontificale
reunită la Domus Sanctae Marthae între 16-20 aprilie

Veneratului Frate
Cardinal William Levada
Președinte al Comisiei Biblice Pontificale

Mă bucur să vă trimit Dumneavoastră, Venerate Frate, cardinalului Prosper Grech, O.S.A., Secretarului și tuturor Membrilor Comisiei Biblice Pontificale salutul meu cordial cu ocazia Adunării Plenare anuale care s-a ținut pentru a trata tema importantă „Inspirația și Adevărul Bibliei”.

Așa cum știm, această tematică este fundamentală pentru o corectă hermeneutică a mesajului biblic. Tocmai inspirația ca acțiune a lui Dumnezeu face în așa fel încât în cuvintele umane să se exprime Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, tema inspirației este decisivă pentru apropierea adecvată de Sfintele Scripturi. De fapt, o interpretare a textelor sacre care neglijează sau uită inspirația lor nu ține cont de caracteristica lor cea mai importantă și prețioasă, adică de proveniența lor de la Dumnezeu. În Exortația mea apostolică post-sinodală Verbum Domini am amintit de asemenea că „Părinții sinodali au scos în evidență că de tema inspirației este legată și tema adevărului Scripturilor. Pentru aceasta, o aprofundare a dinamicii inspirației va duce fără îndoială și la o mai mare înțelegere a adevărului conținut în cărțile sacre” (nr. 19).

Prin carisma inspirației, cărțile Sfintei Scripturi au o forță de apel direct și concret. Însă Cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne izolat în scriere. De fapt, dacă actul Revelației s-a încheiat cu moartea ultimului Apostol, Cuvântul revelat a continuat să fie vestit și interpretat de Tradiția vie a Bisericii. Pentru acest motiv Cuvântul lui Dumnezeu fixat în textele sacre nu este un depozit inert în cadrul Bisericii, ci devine regulă supremă a credinței sale și putere de viață. Tradiția care își trage originea de la Apostoli înaintează cu asistența Duhului Sfânt și crește cu reflecția și studiul credincioșilor, cu experiența personală de viață spirituală și predica Episcopilor (cf. Dei Verbum, 8. 21).

Studiind tema „Inspirația și Adevărul Bibliei”, Comisia Biblică Pontificală este chemată să ofere contribuția sa specifică și calificată la această aprofundare necesară. De fapt este esențial și fundamental pentru viața și misiunea Bisericii ca textele sacre să fie interpretate conform naturii lor: Inspirația și Adevărul sunt caracteristici constitutive ale acestei naturi. De aceea angajarea voastră va avea o adevărată utilitate pentru viața și misiunea Bisericii.

Cu urarea adresată fiecăruia dintre voi de o continuare rodnică a lucrărilor voastre, aș vrea în sfârșit să exprim aprecierea mea vie față de activitatea desfășurată de Comisia Biblică, angajată să promoveze cunoașterea, studierea și primirea Cuvântului lui Dumnezeu în lume. Cu acest sentimente încredințez pe fiecare dintre voi ocrotirii materne a Fecioarei Maria, pe care cu toată Biserica o invocăm ca Sedes sapientiae, și din inimă vă împart Dumneavoastră, Venerate Frate, și tuturor Membrilor Comisiei Biblice Pontificale o Binecuvântare Apostolică specială.

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 18.04.2012
Publicarea pe acest sit: 20.04.2012
Etichete:

Lasă un răspuns