Mesajul Conferinţei Episcopilor din Spania către tineri în vederea ZMT 2011

Mesaj Conferinței Episcopilor din Spania
adresat tinerilor, în vederea
Zilei Mondiale a Tineretului 2011

„Înrădăcinați și zidiți în Cristos, tari în credință” (cf. Col 2,7)

Dragi tineri, apropiindu-se Ziua Mondială a Tineretului, care va avea loc la Madrid, între 16 și 21 august, noi, Episcopii spanioli reuniți în adunarea plenară, vă adresăm acest scurt mesaj pentru a vă anima să participați la acest eveniment. Știm că mulți dintre voi vă pregătiți cu speranță și că îi animați și pe prietenii și pe colegii voștri. În ceea ce ne privește pe noi, vă invităm pe toți la fel cum a făcut și Papa Benedict al XVI-lea în mesajul pe care vi l-a adresat cu ocazia acestei zile „Aș dori ca toți tinerii, atât cei care împărtășesc credința noastră, cât și aceia care ezită, au dubii sau nu cred, să participe pentru a trăi această experiență care poate fi decisivă pentru întreaga viață: experiența lui Isus Cristos înviat și viu, experiența iubirii sale pentru fiecare dintre noi”.

1. Trăiți cu bucurie și speranță

Încă de la începutul Bisericii, păstorii ei v-au privit cu speranță și bucurie deoarece sunteți prezentul și mai ales viitorul societății și al Bisericii. În prima sa Scrisoare, sfântul Ioan vi se adresează cu aceste cuvinte: „Vă scriu vouă tinerilor pentru că sunteți puternici și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi; voi l-ați învins pe cel rău” (1In 2,14). Astăzi, Succesorul lui Petru vă scrie zicându-vă: „Cu adâncă bucurie, vă aștept pe fiecare dintre voi în mod personal. Cristos vrea să ne întărească în credință prin intermediul Bisericii”. Și noi, ca Episcopi ai voștri, avem încredere în voi și vă considerăm nu doar destinatari ai evangheliei lui Cristos, dar și protagoniști ai istoriei Bisericii și ai edificării ei. Moto-ul Zilei Mondiale a Tineretului nu putea fi mai expresiv decât acesta: „Înrădăcinați și zidiți în Cristos, tari în credință”. În această frumoasă etapă a vieții care este tinerețea, vă încurajăm să întăriți și să edificați credința voastră, să aprofundați rădăcinile voastre în Cristos care vă iubește și vă cheamă la prietenia cu el, care vă propune să-l urmați pe calea preoției, a vieții consacrate sau a căsătoriei, pentru a face din voi martorii lui. El vă va da lumina și puterea pentru a construi viitorul vostru prin intermediul studiului, a meseriei și a muncii pe care în ciuda dificultăților economice și a șomajului actual, voi luptați să le obțineți.

Papa Ioan Paul al II-lea – anunțul beatificării sale ne-a umplut de bucurie – v-a așezat în centrul interesului și misiunii sale. El a fost numit „papa tinerilor” pentru afectul și dedicarea cu care el v-a apreciat. El nu și-a câștigat drăgălășenia voastră prin intermediul adulării și nici nu v-a scutit de exigențele urmării lui Cristos. Dimpotrivă, el v-a cerut ceea ce aveți mai bun în voi înșivă, capacitatea de a vă dărui total iubirii față de Dumnezeu și față de oameni și de a duce o viață creștină îndepărtată de orice mediocritate, împotriva curentului, dacă era necesar, din timpul nostru. De câte ori nu v-a cerut să fiți sfinți! Gândindu-se la voi, el a început o aventura pasionantă a Zilelor Mondiale ale Tineretului pentru ca voi, ca tineri, să manifestați lumii bucuria de a trăi în Cristos, tinerețea și frumusețea Bisericii, puterea unei credințe care să fie pentru toți un semn al prezenței Dumnezeului celui viu. Da, prieteni, acesta este sensul viitoarei Zile Mondiale a Tineretului la care vă invităm, convinși fiind de deschiderea voastră față de Adevăr și de capacitatea voastră de a crea legături de prietenie cu tinerii din toată lumea.

2. Celebrați o autentică sărbătoare a credinței

Peste câteva luni, Biserica peregrină din Spania va trăi experiența de a primi în dieceze și, în cele din urmă la Madrid, sute de mii de tineri adunați de Papa Benedict al XVI-lea pentru a celebra a XXVI-a Zi Mondială a Tineretului. Veți avea ocazia ca în decurs de o săptămână să vă rugați personal și comunitar, să participați la cateheza Episcopilor din toată lumea despre semnificația faptului de a fi creștin, să celebrați iertarea lui Dumnezeu și Euharistia, și să exprimați prin mai multe modalități – concerte, expoziții și acte culturale de tot felul – bucuria credinței, care schimbă viața voastră și vă trimite în lume ca și creatori ai unor opere în care strălucește caritatea, dreptatea și adevărul. Prezența Papei vă va permite să vă simțiți membri ai poporului universal care este Biserica.

Ziua Mondială a Tineretului va fi de aceea o autentică sărbătoare a credinței care va arăta cum sunt creștinii de care are nevoie lumea de astăzi: „făcători de pace, promotori ai dreptății, animatori ai unei lumi mai umane, ai unei lumi după voința lui Dumnezeu”, creștini care se angajează „în diferite ambiente ale vieții sociale, cu competență și profesionalism, contribuind în mod eficace la binele tuturor” (cf. Benedict al XVI-lea). Așadar, tineri prieteni, este vorba de a face vizibil că „Isus Cristos nu este doar un bine pentru noi înșine, dar că este binele cel mai prețios pe care trebuie să-l împărtășim cu ceilalți; în era globalizării, fiți martorii speranței creștine în lumea întreagă. Sunt mulți care doresc să primească această speranță” (cf. Benedict al XVI-lea).

Vă invităm să participați la Ziua Mondială a Tineretului ca expresie a adeziunii voastre la Cristos și a apartenenței voastre la Biserică. Pentru ca această participare a voastră să fie adevărată și profundă vă îndemnăm de pe acum să peregrinați în interior către Cristos, conștienți că, de fapt, „Calitatea acestei întâlniri va depinde mai ales de pregătirea spirituală, de adorație, de ascultarea în comun a cuvântului lui Dumnezeu și de ajutorul reciproc” (cf. Benedict al XVI-lea). Noi înșine, preoții, cateheții și tinerii din comunitățile voastre, vă vom însoți în această misiune. Nu sunteți singuri deoarece sunteți parte a unicei Biserici a lui Cristos care peregrinează în lume. Doar vă cerem să aveți încredere și să puneți în joc toate capacitățile voastre.

3. Manifestați chipul Bisericii tinere

Responsabilitatea voastră ca tineri ai țării gazdă este foarte mare. Voi veți fi, într-un anumit sens, chipul Bisericii tinere care-i va primi pe peregrinii din lumea întreagă. Zilele de primire în dieceze va fi o experiență de neuitat, trăind universalitatea Bisericii și enorma bogăție și vitalitate a fiecărei dieceze din Spania, care a primit evanghelia lui Cristos încă din primul moment al creștinismului. Încurajați-i pe prietenii și pe colegii voștri ca să participe la diversele activități de primire și de voluntariat, în celebrările credinței și în activitățile pregătite de fiecare dieceză. Oferiți-vă, de asemenea, ca voluntari pentru multele misiuni de organizare din Madrid, locul Zilei Mondiale a Tineretului. Este vorba de a-i sluji pe toți pentru ca toți să se simtă primiți și iubiți pentru ei înșiși; vă cerem de asemenea solidaritatea cu tinerii din țările cele mai sărace. Mulți dintre ei, adesea lipsiți de experiențe de acest tip, își doresc să participe la Ziua Mondială a Tineretului pentru a trăi dimensiunile credinței și ale vieții ecleziale care să-i îmbogățească. De asemenea, așteptăm tineri din țările unde Biserica este persecutată, pentru ca să ne întărească cu mărturia lor. Fiți generoși în a-i înscrie și pe ei, contribuind cu solidaritatea voastră. Îi veți face fericiți pe mulți dintre colegii voștri.

Nu dorim să terminăm fără a vă mulțumi anticipat pentru primirea acestui mesaj și pentru angajarea voastră în Biserică. Primiți cuvintele noastre ca semn de afecțiune și de apropiere pe care o avem față de voi; ca episcopi, suntem de partea voastră și vă iubim. Biserica are nevoie de voi pentru a vesti tuturor iubirea lui Dumnezeu. Știm, de asemenea, că și voi ne iubiți și aveți nevoie de noi pentru a crește în credința voastră și în viața creștină. Să peregrinăm în Cristos, calea care ne duce la Tatăl. Cu toții suntem itineranți și cu toții aspirăm să ajungem împreună la țintă. Oare nu sunt suficiente motivele pentru a trăi în comuniunea pe care Duhul ne-a dat-o? Oare nu va fi mai mare bucuria noastră dacă ne vom întâlni cu succesorul lui Petru, care vine pentru a ne întări în credință? Să cerem, de aceea, unii pentru alții ca această Zi a Tineretului, ca și cele dinainte, să ne întărească și să ne edifice în Cristos și să transforme credința noastră într-o stâncă tare pe care să se construiască viața noastră. Nu ne va lipsi protecția Mariei, Mama lui Cristos și a Bisericii, care de la ținta peregrinării veghează și păzește pașii noștri. Vă binecuvântăm în Cristos Domnul.

Madrid, a XCVII-a Adunare Plenară

Autor: Conferința Episcopală Spaniolă
Traducător: Iulian Robu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 02.03.2011
Publicarea pe acest sit: 02.05.2011
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.