Mesajul Arhiepiscopului Amato la beatificarea Episcopului Bogdanffy de Oradea

Mesajul Arhiepiscopul Angelo Amato,
prefect al Congregației pentru Cauzele Sfinților,
la beatificarea Episcopului Szilard Bogdanffy
al Diecezei de Oradea
30 octombrie 2010

Beatificarea Slujitorului lui Dumnezeu Szilard Bogdanffy este un dar prețios al Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea și dovedește apropierea sa paternă față de națiunea română și mai ales față de credincioșii Bisericii Catolice. Celebrarea eroismului Episcopului Szilard Bogdanffy este o mărturie de credință în Cristos, care amintește persecuțiile din primele secole ale creștinismului. În biografia Fericitului Szilard Bogdanffy se pot distinge trei aspecte: el a fost, în mod exemplar, preot, educator și martir.

Simțind din copilărie chemarea la viața preoțească, la vârsta de 23 de ani a fost hirotonit preot. Angajarea sa pastorală s-a îndreptat spre îndrumarea și însuflețirea creștină și promovarea umană a credincioșilor. Ascultător atent față de cerințele fiecărei persoane și a diferitelor grupuri etnice și culturale, a fost un imitator desăvârșit al lui Isus Cristos, care, în evenimentul Paștelui, a abătut orice ‘zid de despărțire’ între pământ și cer și în inimile oamenilor (Cf Ef 2,14). Blând și încrezător, prudent și răbdător, a știut să aștepte ca germenii de bunătate semănați de el să poarte roade abundente. Mai mult, dornic să răspândească cu adevărat această intensă căutare a comuniunii universale, s-a deschis spre grija spirituală pentru acei frați în care apare mai evidentă participarea la Crucea Domnului, adică bolnavii și cei cu dizabilități fizice și mintale. Caracterul său sacerdotal a ajuns la plinătate (plinătatea preoției) atunci când pe 14 februarie 1949, a fost consacrat Episcop de Oradea Mare al Latinilor.

Aparținând total lui Cristos, Fericitul nostru a voit să-l imite pe Divinul Învățător și în activitatea didactică și pedagogică. În rolul său de educator, el nu comunica doar adevăruri abstracte, dar experiențe trăite, vitale și pline de entuziasm. Printr-o intuiție specială, înțelegea întrebările neexprimate și exigențele de autenticitate pe care fiecare tânăr le poartă în sine. A fost învățător și formator în diferite institute, dovedindu-se adevărat maestru spiritual. Multiplele sale activități sunt semne ale unei extraordinare iscusințe și competențe în arta dificilă a educației. Între timp, se îndeseau nori din ce în ce mai întunecați la orizontul întregii societății europene și a început să se evidențieze o perioadă de grave dificultăți, care a culminant în cel de-a doilea război mondial și în teribila persecuție declanșată împotriva evreilor din partea regimului nazist. Chiar într-un asemenea context părintele Szilard a căutat mereu calea carității și fraternității, manifestând o grijă deosebită pentru cei săraci și asupriți. Emblematic este gestul său de a ascunde câțiva evrei în seminarul din Oradea Mare, disimulându-le identitatea pentru a-i scăpa de la o moarte sigură.

Din păcate, și după încetarea războiului, viața pământului nobil al României a fost puternic condiționată de campania negativă dezlănțuită de regimul comunist împotriva Bisericii. Multe instituții bisericești au fost suprimate și, mai ales, s-a asistat la o înăsprire din partea autorităților statale, care vedeai în Episcopi potențiali dușmani. Și Episcopul Bogdanffy a fost implicat în această mișcare de cumplită intoleranță. În 1949 a fost arestat și, îndreptându-se spre Calvar printr-o personală Cale a Crucii, a fost trimis mai întâi la munci forțate într-o mină de plumb, apoi într-un lagăr de exterminare aproape de Marea Neagră, în sfârșit, slăbit de-a binelea, la detenția dureroasă din Aiud. Aici, îmbolnăvindu-se de pneumonie și lipsit intenționat de îngrijirile și medicamentele necesare, a murit pe 2 octombrie 1953 (la vârsta de 42 de ani).

A încununat astfel cu martiriu o viață, marcată de o tendință constantă spre sfințenie, rod al unei credințe robuste și coerente și al unei spiritualități profunde și conștiente. În ciuda anilor de tăcere, din cauza condițiilor politice potrivnice, amintirea sfințeniei sale și a martirajului său nu s-a pierdut niciodată. Astăzi Biserica îl prezintă lumii pe Fericitul Szilard Bogdanffy, Episcop exemplar și martor eroic al lui Cristos, care este lumina ce strălucește mereu chiar în întuneric (Cf In 1,5). Să primim mesajul de caritate al Fericitului Szilard Bogdanffy, care ne invită la bunătate, la pace și fraternitate. El ne îndeamnă cu tărie să învingem mereu răul cu binele.

Autor: IPS Angelo Amato
Copyright: Radio Vatican
Publicarea în original: 30.10.2010
Publicarea pe acest sit: 31.10.2010
Etichete:

Comentariile sunt închise.