Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului

A XXV-a Zi Mondială a Turismului
Sport și turism: două forțe vitale
în slujba înțelegerii reciproce,
a culturii și a dezvoltării țărilor

Mesajul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea
cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului
27 septembrie 2004

1. Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului din acest an, care va fi celebrată la 27 septembrie, mă adresez cu plăcere tuturor acelora care prestează munca lor în acest sector de activitate umană, cu scopul de a prezenta câteva reflecții care să pună în evidență aspecte pozitive ale turismului. Acest fenomen, așa cum am avut deja posibilitatea să subliniez în alte ocazii, contribuie de fapt la sporirea relațiilor dintre persoane și dintre popoare, relații care, atunci când sunt cordiale, respectuoase și solidare, reprezintă o poartă deschisă spre pace și conviețuire armonioasă.

De fapt, multe dintre situațiile de violență pe care le trăiește omenirea în vremurile noastre provin din neînțelegerea și chiar din refuzarea valorilor și a identității culturale a celuilalt. De aceea, astfel de situații ar putea fi depășite de multe ori printr-o mai bună cunoaștere reciprocă. În acest context, gândul meu se îndreaptă și spre milioanele de migranți care trebuie să se implice în societatea care îi primește, bazându-se mai ales pe stima și pe recunoașterea identității fiecărei persoane sau a fiecărui grup.

De aceea, Ziua Mondială a Turismului nu doar oferă din nou oportunitatea de a afirma contribuția pozitivă a turismului la construirea unei lumi mai drepte și mai pacifice, dar este totodată și o ocazie de a reflecta asupra condițiilor concrete în care acesta este administrat și practicat. În acest sens, Biserica propune din nou nucleul central al viziunii sale asupra omului și a istoriei. Într-adevăr, principiul suprem care trebuie să guverneze conviețuirea umană este respectarea demnității fiecăruia, ca persoană creată după chipul lui Dumnezeu și, ca atare, frate universal. Acest principiu ar trebui să călăuzească întreaga activitate politică și economică, așa după cum se subliniază în doctrina socială a Bisericii, și să inspire totodată conviețuirea culturală și religioasă.

2. În acest an tema Zilei este „Sport și Turism: două forțe vitale în slujba înțelegerii reciproce, a culturii și a dezvoltării țărilor„. Sportul și turismul fac referință înainte de toate la timpul liber, în care trebuie promovate activitățile care să ajute la dezvoltarea fizică și spirituală. În plus, există numeroase situații în care turismul și sportul se împletesc în mod specific și se condiționează reciproc, adică atunci când sportul devine tocmai un motiv precis pentru a călători, atât în interiorul propriei țări cât și în străinătate.

De fapt, sportul și turismul sunt strâns unite în marile evenimente sportive la care participă țările dintr-o regiune sau din lumea întreagă, așa cum se întâmplă cu ocazia Jocurilor Olimpice, care nu trebuie să renunțe la nobila vocație de a reaprinde idealurile de conviețuire, de înțelegere și de prietenie. Acest lucru este valabil și în multe alte cazuri mai puțin deosebite, precum activitățile sportive din ambientul scolastic sau în cele ale asociațiilor de cartier sau dintr-o localitate. În alte situații, a practica un anumit sport este tocmai ceea ce motivează la programarea unei călătorii sau a vacanței. Adică sportul este un fenomen care îi privește atât pe sportivii de elită, echipele lor și proprii suporteri, cât și cercurile sociale modeste, precum și multe familii, tineri și copii, și, în definitiv, pe cei care fac din exercițiul fizic unul dintre scopurile importante ale călătoriilor lor.

Întrucât este vorba de o activitate umană care implică multe persoane, nu trebuie să ne mire faptul că, în ciuda nobleței scopurilor proclamate, se insinuează în multe cazuri și abuzuri și devieri. Printre alte fenomene, nu poate fi ignorat mercantilismul exacerbat, competitivitatea agresivă, violența împotriva persoanelor și a lucrurilor, ajungând chiar până la degradarea mediului sau la ofensarea identității culturale a celui care primește.

3. Sfântul Apostol Paul, pentru a ilustra viața creștină, le propunea creștinilor din Corint imaginea atletului, ca exemplu de efort și de perseverență (cf. 1 Cor 9,24-25). De fapt, practicarea corectă a sportului trebuie să fie însoțită de cumpătare și de educarea la renunțare; adesea ea cere totodată un bun spirit de echipă, atitudini de respect, aprecierea calităților celuilalt, onestitate în joc și umilință pentru a recunoaște propriile limite. Sportul, în fine, mai ales în formele sale mai puțin competitive, invită la sărbătoare și la conviețuire amicală.

Și creștinul poate găsi așadar în sport un ajutor pentru a dezvolta virtuțile cardinale – prudența și dreptatea, tăria și cumpătarea – în cursa pentru dobândirea cununii „nepieritoare”, așa cum scrie Sfântul Paul.

4. Desigur, turismul a dat un puternic impuls practicării sportului. Facilitățile pe care acesta le oferă, inclusiv multiplele activități pe care le promovează sau patronează din proprie inițiativă, au sporit de fapt numărul acelora care apreciază sportul și îl practică în timpul liber. Astfel, s-au multiplicat ocaziile de întâlnire între popoare și culturi diverse, într-un climat de înțelegere și armonie.

De aceea, neuitând să acord atenția cuvenită devierilor care totuși continuă să aibă loc, doresc să vă îndemn puternic, cu o reînnoită speranță, să promovați „un sport care să-i tuteleze pe cei slabi și să nu excludă pe nimeni, care să-i elibereze pe tineri de pericolele ascunse ale apatiei și indiferenței, și să suscite în ei un spirit competitiv sănătos; un sport care să fie factor de emancipare a țărilor mai sărace și să ajute la dispariția intoleranței și să construiască o lume mai fraternă și mai solidară; un sport care să contribuie la prețuirea vieții, să educe la sacrificiu, la respect și responsabilitate, ducând la deplina valorizare a fiecărei persoane umane” (Jubileul sportivilor, 29 octombrie 2000, nr. 3).

Cu aceste considerații, îi invit pe aceia care sunt în contact cu sportul în domeniul turismului, și de asemenea pe sportivi și pe toți aceia care practică sportul în timpul călătoriilor lor, să continue în angajarea lor pentru a atinge astfel de obiective nobile, în timp ce invoc asupra fiecăruia dintre ei belșug de binecuvântare divină.

Vatican, 30 mai 2004, Solemnitatea Rusaliilor

IOANNES PAULUS II

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 30.05.2004
Publicarea pe acest sit: 25.06.2004
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.