Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului

Mesajul Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
pentru a XVIII-a Zi Mondială a Tineretului
13 aprilie 2003

Iată mama ta!” (In 19,27)

Iubiți tineri!

1. Pentru mine este o bucurie permanent reînnoită aceea de a vă adresa un Mesaj special cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului, pentru a vă mărturisi și în acest fel afecțiunea pe care v-o port. Păstrez în memorie, ca o amintire luminoasă, impresiile trezite în mine de întâlnirile noastre de la Zilele Mondiale: tinerii și Papa împreună, și o mare mulțime de episcopi și preoți, privesc spre Cristos, lumina lumii, îl invocă și îl vestesc întregii familii umane. În timp ce îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia de credință pe care ați dat-o recent la Toronto, vă reînnoiesc invitația rostită pe malurile lacului Ontario: „Biserica se uită astăzi la voi cu încredere și așteaptă ca voi să fiți oameni ai Fericirilor” (Exhibition Place, 25 iulie 2002).

Pentru cea de a XVIII-a Zi Mondială a Tineretului pe care o veți celebra în diferitele dieceze din lume, am ales o temă legată de Anul Rozariului: „Iată mama ta!” (In 19,27). Înainte de a muri, Isus îi oferă apostolului Ioan ceea ce are mai de preț: pe Mama sa, Maria. Sunt ultimele cuvinte ale Mântuitorului, care capătă de aceea un caracter solemn și constituie un fel de testament spiritual al său.

2. Cuvintele îngerului Gabriel la Nazaret: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har” (Lc 1,28) luminează și scena Calvarului. Bunavestire se situează la începuturi, Crucea marchează împlinirea. La Bunavestire, Maria îi oferă în sânul său Fiului lui Dumnezeu natura umană; la picioarele Crucii, în Ioan, primește în inima ei întreaga omenire. Maică a lui Dumnezeu încă din prima clipă a Întrupării, ea devine Maică a oamenilor în ultimele clipe ale vieții Fiului Isus. Ea, care este fără păcat, la Calvar „cunoaște” în propria ființă suferința păcatului, pe care Fiul îl ia asupra sa pentru a-i mântui pe oameni. La picioarele Crucii pe care moare Cel pe care l-a zămislit prin „da”-ul de la Bunavestire, Maria primește de la El un fel de „a doua vestire”: „Femeie, iată fiul tău!” (In 19,26).

Pe Cruce, Fiul poate să reverse suferința sa în inima mamei. Fiecare fiu care suferă simte această nevoie. Și voi, iubiți tineri, sunteți puși în fața suferinței: singurătatea, insuccesele și deziluziile din viața voastră personală; dificultatea integrării în lumea adulților și în viața profesională; despărțirile și doliul din familiile voastre; violența războaielor și moartea celor nevinovați. Să știți însă că în momentele dificile, care nu lipsesc din viața nimănui, nu sunteți singuri: asemenea lui Ioan la picioarele Crucii, Isus v-o dă și vouă pe Mama sa, ca să vă mângâie cu blândețea ei.

3. Evanghelia spune apoi că „din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine” (In 19,27). Această expresie, atât de comentată încă de la începuturile Bisericii, nu desemnează doar locul unde locuia Ioan. Mai mult decât aspectul material, ea evocă dimensiunea spirituală a acestei primiri, a noii legături care se instaurează între Maria și Ioan.

Voi, iubiți tineri, aveți mai mult sau mai puțin aceeași vârstă cu a lui Ioan și aceeași dorință de a fi cu Isus. Astăzi Cristos vă cere vouă în mod special să o luați pe Maria „la voi”, să o primiți „printre lucrurile voastre de preț” pentru a învăța de la Ea, care „păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa” (Lc 2,19), dispoziția interioară de ascultare și atitudinea de umilință și generozitate care au distins-o ca primă colaboratoare a lui Dumnezeu în opera de mântuire. Ea este cea care, desfășurându-și ministerul său matern, vă educă și vă modelează până ce Cristos este format în voi în mod deplin (cf. Rosarium Virginis Mariae, 15).

4. De aceea repet și astăzi motto-ul slujirii mele episcopale și pontificale: „Totus tuus”. Am experimentat constant în viața mea prezența iubitoare și eficace a Maicii Domnului; Maria mă însoțește în fiecare zi în împlinirea misiunii de Succesor al lui Petru.

Maria este Maica harului divin, pentru că este Maica Autorului harului. Încredințați-vă ei cu încredere deplină! Veți străluci de frumusețea lui Cristos. Deschiși suflului Duhului, veți deveni apostoli curajoși, capabili să răspândească în jurul lor focul iubirii și lumina adevărului. La școala Mariei, veți descoperi angajarea concretă pe care o așteaptă Cristos de la voi, veți învăța să îl puneți pe El pe primul loc în viața voastră, să orientați spre El gândurile și faptele voastre.

Iubiți tineri, o știți: creștinismul nu este o opinie și nu constă în vorbe goale. Creștinismul este Cristos! Este o Persoană, este Cel Viu! A-l întâlni pe Isus, a-l iubi și a face să fie iubit: iată vocația creștină. Maria vă este dată pentru ca să vă ajute să intrați într-o relație mai adevărată, mai personală cu Isus. Prin exemplul ei, Maria vă învață să îndreptați o privire iubitoare asupra Lui, care ne-a iubit mai întâi. Prin mijlocirea ei, ea modelează în voi o inimă de discipol capabil să îl asculte pe Fiul, care revelează chipul adevărat al Tatălui și adevărata demnitate a omului.

5. La 16 octombrie 2002 am proclamat „Anul Rozariului” și i-am invitat pe toți fiii Bisericii să facă din această străveche rugăciune mariană un exercițiu simplu și profund de contemplare a chipului lui Cristos. A recita Rozariul înseamnă de fapt a învăța să îl privim pe Isus cu ochii Maicii sale, să îl iubim pe Isus cu inima Maicii sale. Astăzi, vă încredințez și vouă, iubiți tineri, în mod imaginar, șiragul Rozariului. Prin rugăciune și prin meditarea misterelor, Maria vă călăuzește în siguranță la Fiul ei! Să nu vă rușinați să vă rugați Rozariul singuri, în timp ce mergeți la școală, la universitate sau la serviciu, pe stradă și în mijloacele de transport în comun; obișnuiți-vă să îl recitați împreună, în grupurile, mișcările și asociațiile voastre; nu ezitați să propuneți recitarea lui în casă, părinților și fraților voștri, pentru că el însuflețește și întărește legăturile dintre membrii familiei. Această rugăciune vă va ajuta să fiți puternici în credință, fideli în iubire, bucuroși și perseverenți în speranță.

Împreună cu Maria, slujitoarea Domnului, veți descoperi bucuria și fecunditatea vieții ascunse. Împreună cu ea, discipolă a Învățătorului, îl veți urma pe Isus pe drumurile Palestinei, devenind martori ai predicării și ai minunilor lui. Împreună cu ea, Maica îndurerată, îl veți însoți pe Isus în pătimire și în moarte. Împreună cu ea, Fecioara speranței, veți primi vestea plină de bucurie a Paștelui și darul neprețuit al Duhului Sfânt.

6. Iubiți tineri, numai Isus cunoaște inimile voastre, dorințele voastre cele mai profunde. Numai El, care v-a iubit până la moarte (cf. In 13,1), este capabil să satisfacă aspirațiile voastre. Cuvintele sale sunt cuvintele vieții veșnice, cuvinte care dau sens vieții. Nimeni afară de Cristos nu vă va putea da adevărata fericire. Fie ca urmând exemplul Mariei, să știți să îi spuneți „da”-ul vostru necondiționat. În viața voastră să nu fie loc pentru egoism, nici pentru trândăvie. Acum mai mult ca oricând este nevoie să fiți „străjerii dimineții”, care anunță lumina zorilor și noua primăvară a Evangheliei, ai cărei muguri se văd deja. Omenirea are nevoie urgentă de mărturia unor tineri liberi și curajoși, care să îndrăznească să meargă împotriva curentului și să proclame cu tărie și entuziasm propria credință în Dumnezeu, Domn și Mântuitor.

Știți și voi, iubiți prieteni, că această misiune nu este ușoară. Ea devine chiar imposibilă, dacă ne bazăm doar pe noi înșine. Dar „cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu” (Lc 18,27; 1,37). Adevărații discipoli ai lui Cristos sunt conștienți de propria lor slăbiciune. De aceea, își pun toată încrederea în harul lui Dumnezeu pe care îl primesc cu inimă neîmpărțită, convinși că fără El nu pot face nimic (cf In 15,5). Ceea ce îi caracterizează și îi deosebește de restul oamenilor nu sunt talentele sau înclinațiile naturale. Este hotărârea lor fermă de a înainta în urmarea lui Isus. Fiți imitatorii lor așa cum ei au fost imitatorii lui Cristos! Fie ca El „să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți nădejdea la care v-a chemat, care este bogăția slavei moștenirii lui, în cei sfinți, și cât de covârșitoare este mărimea puterii lui față de noi, după lucrarea puterii tăriei lui, pentru noi cei ce credem” (Ef 1,18-19).

7. Iubiți tineri, următoarea Întâlnire Mondială va avea loc, după cum știți, în 2005 în Germania, în orașul și Dieceza de Köln. Drumul este încă lung, dar cei doi ani care ne despart de acea întâlnire pot servi pentru o pregătire intensă. Să vă ajute pe cale temele pe care le-am ales pentru voi:
– 2004, a XIX-a Zi Mondială a Tineretului: „Dorim să îl vedem pe Isus” (In 12,21);
– 2005, a XX-a Zi Mondială a Tineretului: „Am venit să ne închinăm Lui” (Mt 2,2).

Vă veți întâlni în acest timp în Bisericile voastre locale pentru Duminica Floriilor: trăiți cu angajare, în rugăciune, în ascultare atentă și în împărtășire bucuroasă aceste ocazii de „formare permanentă”, manifestând credința voastră arzătoare și fidelă! Fiți și voi, asemenea Magilor, pelerini însuflețiți de dorința de a-l întâlni pe Mesia și de a-l adora! Vestiți cu curaj faptul că Cristos, mort și înviat, este biruitor asupra răului și asupra morții!

În aceste vremuri amenințate de violență, de ură și de război, dați mărturie că El este singurul care poate da adevărata pace inimii omului, familiilor și popoarelor de pe pământ. Angajați-vă în căutarea și promovarea păcii, a dreptății și a fraternității. Și nu uitați cuvântul Evangheliei: „Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Mt 5,9).

Încredințându-vă Fecioarei Maria, Maica lui Cristos și Maica Bisericii, vă însoțesc cu o specială Binecuvântare Apostolică, semn al încrederii mele și confirmare a afecțiunii mele față de voi.

din Vatican, 8 martie 2003
Papa Ioan Paul al II-lea

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 08.03.2003
Publicarea pe acest sit: 12.03.2003
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.